Найдено 200+ «X»

X-RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенівське випромінювання

X-RAY FLUORESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенофлуоресценція; рентгенофлуоресцентний аналіз; рентгеноспектральний флуоресцентний аналіз

X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенофлуоресцентний аналіз; рентгеноспектральний флуоресцентний аналіз

X-RAYS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl рентгенівські промені

XAD-2

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

2-(гідроксиметил)піперидин[c steelblue], -ну

XENON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ксенон[c steelblue], -ну

XPS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенівська фотоелектронна спектроскопія

XRF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенофлуоресцентний аналіз ; рентгеноспектральний флуоресцентний аналіз

ANGLE-RESOLVED X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенівська фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням

CHARACTERISTIC X-RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

характеристичне рентгенівське випромінювання

ENERGY DISPERSIVE ANALYSIS BY X-RAYS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енерго-дисперсійний рентгенівський аналіз

ENERGY DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енерго-дисперсійна рентгенівська флуоресценція

HIGH-PRESSURE XENON LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ксенонова лампа високого тиску

PARTICLE-INDUCED X-RAY EMISSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгеноспектральний аналіз з протонним збудженням

PROTON-INDUCED X-RAY EMISSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгеноспектральний аналіз з протонним збудженням

RADIOISOTOPE INDUCED X-RAY EMISSION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгеноемісійний аналіз, індукований радіоактивним ізотопом

RELATIVE X-RAY INTENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна інтенсивність рентгенівського випромінювання

TOTAL-REFLECTION X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенофлуоресцентна спектрометрія з повним відбиттям

WAVELENGTH-DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенофлуоресцентний аналіз з розділенням за довжиною хвиль

X LEAD

Англо-русский медицинский словарь

ортогональное поперечное отведение электрокардиограммы Англо-русский медицинский словарь.2012.

X, X

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) 24-та літера англійського алфавіту; 2) мат. ікс, невідома величина; 3) щось таємниче (невідоме, загадкове); загадка; 4) хрест, хрестик; 5) поцілунок (в кінц

X-BIT

Англо-український словник Балла М.І.

n гірн. хрестоподібна головка бура.

X-CERTIFICATE

Англо-український словник Балла М.І.

n посвідчення «X» (дозвіл на показ кінофільму з елементами еротики і насильства).

X-ENGINE

Англо-український словник Балла М.І.

n тех. двигун з Х-подібним розташуванням циліндрів.

X-LINE

Англо-український словник Балла М.І.

n мат. вісь іксів, вісь абсцис.

X-OUT

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) закреслити; забити (літерою X); 2) розм. анулювати, відмінити.

X-RADIATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) опромінювання рентгенівським промінням; 2) рентгенівське випромінювання.

X-RAY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) pl рентгенівське проміння, ікс-промені; 2) рентгенівський знімок; рентгенограма; 2. adj рентгенівський; рентгенологічний; ~ examination рентгенологічне д

X-RING

Англо-український словник Балла М.І.

n контрольний кружок всередині десятки (мішені).

X2-РОЗПОДІЛ

Analytical Chemistry (Ukr-Eng)

χ2-розподілchi-square distribution

XANTHIPPE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) іст. Ксантіппа (дружина Сократа); 2) перен. сварлива дружина (жінка).

XCHROMOSOMAL MYOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

X-хромосомная миопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

XEBEC

Англо-український словник Балла М.І.

n іст. шебека (тип вітрильного судна).

XENELASIA

Англо-український словник Балла М.І.

n іст. вигнання чужоземців (із Спарти).

XENIA

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) біол. ксенія; 2) pl подарунки гостям, ксенії (у стародавніх Греції і Римі).

XENIAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj що стосується гостинності; що привітно приймає прочан; ~ customs закони гостинності.

XENIUM

Англо-український словник Балла М.І.

n (sing від хепіа) подарунок гостю.

XENOGAMY

Англо-український словник Балла М.І.

n біол. ксеногамія; перехресне запліднення.

XENOMANIA

Англо-український словник Балла М.І.

n пристрасть до всього іноземного.

XENOPHOBE

Англо-український словник Балла М.І.

n ксенофоб; людина, що ненавидить іноземців.

XENOPHOBIA

Англо-український словник Балла М.І.

n ксенофобія, ненависть до іноземців.

XEROPHILOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj бот. ксерофільний, сухолюбний.

XEROPHYTE

Англо-український словник Балла М.І.

n бот. ксерофіт, рослина посушливих областей (безводних грунтів).

XINA

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я Зіна (зменш. від Christiana, Christina, Christine).

XLINKED

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. сцепленный с х-хромосомой Англо-русский медицинский словарь.2012.

XLINKED AGAMMAGLOBULINEMIA

Англо-русский медицинский словарь

сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

XLINKED GENE

Англо-русский медицинский словарь

сцепленный с X-хромосомой ген Англо-русский медицинский словарь.2012.

XLINKED IMMUNODEFICIENCY WITH HYPERIGM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сцепленный с х-хромосомой иммунодефицит с гиперпродукцией игм Англо-русский медицинский словарь.2012.

XMAS

Англо-український словник Балла М.І.

n (скор. від Christmas) розм. Різдво.

XOANON

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl хоапа) різьблена фігура; дерев'яний кумир.

XRADIATION

Англо-русский медицинский словарь

рентгеновское излучение Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл. проводить рентгеновское исследование; просвечивать; рентгент рентгеновский * * * рентгеновское просвечивание, рентгеновский Англо-русский медицинский

XRAY ABDOMINAL EXAMINATION

Англо-русский медицинский словарь

рентгеновское исследование органов брюшной полости Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY ALOPECIA

Англо-русский медицинский словарь

рентгеновская алопеция Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

рентгенографический анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY ANATOMY

Англо-русский медицинский словарь

рентгенологическая анатомия, рентгеноанатомия Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY ANGIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

рентгеноангиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY APPARATUS

Англо-русский медицинский словарь

рентгеновский аппарат, рентгеноустановка Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY BEAM

Англо-русский медицинский словарь

рентгеновский луч Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CANCER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеновский рак Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CASSETTE

Англо-русский медицинский словарь

кассета для рентгеновских плёнок Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CASTRATION

Англо-русский медицинский словарь

лучевая кастрация Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CHAMBER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дозиметр ионизирующего излучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST ANGIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

рентгеноконтрастная ангиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CONTRAST MEDIUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеноконтрастное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY CRYSTAL ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

рентгеноструктурный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY FILM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгеновская пленка * * * рентгеновская плёнка, рентгенограмма Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY FILMING

Англо-русский медицинский словарь

рентгенография Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY TENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. полевой рентгеновский кабинет в палатке Англо-русский медицинский словарь.2012.

XRAY TV UNIT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рентгенотелевизионная установка * * * рентгенотелевизионная установка Англо-русский медицинский словарь.2012.

XX

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) амер. двадцять доларів (паперових); 2) скор. від double-cross) розм. обдурювання (спільника тощо); зрада; I know you gave me the ~ я знаю, ти мене ошукав (п

XYLOGRAPH

Англо-український словник Балла М.І.

n гравюра на дереві, дереворит.

XYLOGRAPHER

Англо-український словник Балла М.І.

n гравер (по дереву); ксилограф.

XYLOPHAGOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj що живиться деревиною (про личинки тощо).

XYSTUS

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl xysti) критий портик; відкрита колонада (у стародавньому Римі).

"АКТЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ РУСИ КОНЦА XIV НАЧАЛА XVI ВВ."

Советская историческая энциклопедия

(АСЭИ) - изданы Ин-том истории АН СССР (т. 1-2, М., 1952-58). Их выпуск завершит публикацию всех выявленных и ранее опубликованных актов с конца 14 в. по 1505. Ч

"ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ XIX И НАЧАЛА ХХ ВЕКА"

Советская историческая энциклопедия

документы внеш. политики России со времени учреждения росс. Мин-ва иностр. дел (1802) до 1917. Издает Комиссия по изданию дипломатич. документов при МИД СССР. Ос

"ДУХОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ГРАМОТЫ ВЕЛИКИХ И УДЕЛЬНЫХ КНЯЗЕЙ XIVXVI ВВ."

Советская историческая энциклопедия

(М.-Л., 1950, подготовил к печати Л. В. Черепнин) - сборник, содержащий 105 княж. духовных и договорных грамот 1339-1572; в приложении изданы выдержки из описей

"КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА"

Советская историческая энциклопедия

многотомная публикация док-тов о клас. борьбе крестьянства против феод. и капиталистич. эксплуатации (1796-1917). К 1964 издано 6 тт. сборника: крест. движение в

"ПАМЯТНИКИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА XIVXVII ВВ."

Советская историческая энциклопедия

издание архивных док-тов Троице-Сергиева монастыря, предпринятое Центроархивом РСФСР по инициативе М. Н. Покровского (М., 1929). Редакторами- составителями публи

"РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В XIХ ВЕКЕ"

Советская историческая энциклопедия

документы и материалы, 4 тома (каждый в 2-х частях), издание Гл. архивного управления, Центр. гос. ист. архивов в Москве и Ленинграде. Ответств. редакторы и авто

АЛЬФОНС XI

Большой Энциклопедический словарь

АЛЬФОНС XI (1311-50) - король Кастилии и Леона с 1312. Самостоятельно правил с 1325. Вел централизаторскую политику. В 1348 издал устав, фиксировавший личную сво

АЛЬФОНС XIII

Большой Энциклопедический словарь

АЛЬФОНС XIII (1886-1941) - король Испании в 1902-31, из династии Бурбонов. Низложен в начале Испанской революции 1931-39.Большой Энциклопедический словарь.2000

АЛЬФОНС XIII

Советская историческая энциклопедия

(17.V.1886 - 28.II.1941) - король Испании (1902-31). Под давлением масс провел ряд бурж. реформ в области социального законодательства, просвещения, религии и т.

АНДРЕЙ (СВЯЩЕННИК XIII ВЕКА)

Биографический словарь

Андрей, священник XIII века. Ему приписывается находящееся в летописных и других сборниках сказание о мученической смерти в орде князя Михаила Черниговского и б

БЕНЕДИКТ XIII (BENEDICTUS)

Большой Энциклопедический словарь

БЕНЕДИКТ XIII (Benedictus) (в миру Пьетро Франческо Орсини - Pietro Francesco Orsini) (1649-1730), папа Римский с 1724. Монах доминиканского ордена, кардинал (16

БЕНЕДИКТ XIV (BENEDICTUS)

Большой Энциклопедический словарь

БЕНЕДИКТ XIV (Benedictus) (в миру Просперо Ламбертини - Prospero Lambertini) (1675-1758), папа Римский с 1740. Епископ Анконы (1727), кардинал (1728), архиеписко

БЕНЕДИКТ XIV (BENEDICTUS) (В МИРУ ПРОСПЕРО ЛАМБЕРТИНИ, PROSPERO LAMBERTINI) (1675-1758)

Большой энциклопедический словарь

БЕНЕДИКТ XIV (Benedictus) (в миру Просперо Ламбертини, Prospero Lambertini) (1675-1758), папа Римский с 1740. Епископ Анконы (1727), кардинал (1728), архиепископ

БЕНЕДИКТ XV (BENEDICTUS)

Большой Энциклопедический словарь

БЕНЕДИКТ XV (Benedictus) (в миру маркиз Джакомо делла Кьеза - Giacomo della Chiesa) (1854-1922), папа Римский с 1914. С 1878 на папской дипломатической службе, а

БОГИСЛАВ X ВЕЛИКИЙ

Биографический словарь

Богислав X Великий - см. в статье Богислав (Боислав, имя славянских князей) .Биографический словарь.2000.

БОГИСЛАВ XIV

Биографический словарь

Богислав XIV - см. в статье Богислав (Боислав, имя славянских князей) .Биографический словарь.2000.

БОРХЕС (BORGES) XОРХЕ ЛУИС

Большой Энциклопедический словарь

Бо́рхес (Borges) Xорхе Луис (1899—1986), аргентинский писатель. В фантастической по сюжетам новеллистике, своего рода вымыслах-притчах (сборники «Вымышленные ист

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (КНЯЗЬ ЯРОСЛАВСКИЙ В XIII ВЕКЕ)

Биографический словарь

Василий Васильевич - князь Ярославский, сын Василия Всеволодовича (1229 - 1249), князя Ярославского. Он упоминается в одной Никоновской летописи и только один р

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (КНЯЗЬ ЯРОСЛАВСКИЙ В XIV ВЕКЕ)

Биографический словарь

Василий Васильевич - князь Ярославский, старший сын В. Давидовича Грозного . Занял ярославский стол в 1345 г., по смерти отца своего, но летописи не упоминают о

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (КНЯЗЬ РОСТОВСКИЙ В XIV ВЕКЕ)

Биографический словарь

Василий Константинович (1365 - 1375) - князь Ростовский, сын Константина Васильевича Ростовского , от брака его с Марьей Ивановной, дочерью Ивана Калиты . Об это

ГАРТЛИ, XАРТЛИ (HARTLEY) ДЕЙВИД

Большой Энциклопедический словарь

Га́ртли, Xартли (Hartley) Дейвид (1705—1757), английский философ и врач, один из основоположников ассоциативной психологии.Большой Энциклопедический словарь.2000

ГЕОРГИЙ XII

Большой Энциклопедический словарь

ГЕОРГИЙ XII (1746-1800) - последний царь (с 1798) Картли-Кахети, сын Ираклия II (династия Багратионов). Просил императора Павла I принять Грузию в подданство Рос

ГЕОРГИЙ XII

Советская историческая энциклопедия

Багратиони (1746 - 28.XII.1800) - последний царь (с 1798) Картли-Кахетского царства (Вост. Грузия), сын Ираклия II. Возобновил Георгиевский трактат 1783 с Россие

ГЕОРГИЙ ЯРОСЛАВИЧ (КНЯЗЬ МУРОМСКИЙ, XII ВЕК)

Биографический словарь

Георгий Ярославич - князь муромский, сын Ярослава Святославича , находился если не в подчинении, то в полном послушании князю суздальскому, потом великому князю

ГЕОРГИЙ ЯРОСЛАВИЧ (КНЯЗЬ МУРОМСКИЙ, XIV ВЕК)

Биографический словарь

Георгий Ярославич - князь муромский, сын, надо полагать, Ярослава Георгиевича. В летописной заметке под 1351 г. говорится, что этот Георгий "обнови град свой, от

ГРИГОРИЙ XI (GREGORIUS)

Большой Энциклопедический словарь

ГРИГОРИЙ XI (Gregorius) (в миру Пьер Роже де Бофор - Pierre-Roger de Beaufort) (1329-1378), папа Римский с 1370, последний папа-француз и последний авиньонский п

ГРИГОРИЙ XIII

Большой Энциклопедический словарь

ГРИГОРИЙ XIII (1502-85) - римский папа с 1572. Один из вдохновителей Контрреформации. Стремился распространить католицизм в Русском государстве. Провел реформу к

ГРИГОРИЙ XIII

Исторический словарь

Григорий XIII (1502—85 гг.) — папа Римский с 1572 г. Во Франции помогал Карлу IX и Гизам в борьбе с гугенотами и отпраздновал Варфоломеевскую ночь (1572 г.) торж

ГРИГОРИЙ XVI

Советская историческая энциклопедия

(Gregorio) (18.IX.1765 - 1.VI.1846) - римский папа и светский государь Папской области в 1831-46. Для правления Г. XVI характерен крайний обскурантизм, консерват

ГРИГОРИЙ XVI (GREGORIUS)

Большой Энциклопедический словарь

ГРИГОРИЙ XVI (Gregorius) (в миру Бартоломео Альберто Капеллари - Bartolomeo Alberto Cappellari) (1765-1846), папа Римский с 1831. Монах, затем генерал камальдуль

ИГНАТИЙ (СВЯТОЙ, XIII ВЕК)

Биографический словарь

Игнатий - св., архимандрит Ростовского Богоявленского монастыря, с 1261 г. по год смерти (1288) епископ ростовский. Присутствовал на соборе владимирском, собранн

ИГНАТИЙ (СВЯТОЙ, XVI ВЕК)

Биографический словарь

Игнатий - св. (умер в 1591 г.), ученик Кирилла Белозерского , основатель Спасской пустыни (Ломоносовский монастырь) близ Вологды, из которой потом удалился и уст

ИНКВИЗИТОР XX ВЕКА

Словарь синонимов

инквизитор xx века сущ., кол-во синонимов: 1 • куклуксклановец (3) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: куклуксклановец

ИНКВИЗИЦИЯ XX ВЕКА

Словарь синонимов

инквизиция xx века сущ., кол-во синонимов: 1 • ку-клукс-клан (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: ку-клукс-клан

ИННОКЕНТИЙ X (INNOCENTIUS) (В МИРУ ДЖАМБАТТИСТА ПАМФИЛИ, GIAMBATTISTA PAMFILI) (1574-1655)

Большой энциклопедический словарь

ИННОКЕНТИЙ X (Innocentius) (в миру Джамбаттиста Памфили, Giambattista Pamfili) (1574-1655), папа Римский с 1644. Нунций в Испании (1626), кардинал (1629). Буллой

ИОАНН I (РУССКИЙ МИТРОПОЛИТ XI ВЕКА)

Биографический словарь

Иоанн I (русский митрополит XI века) - см. в статье Иоанн .Биографический словарь.2000.

ИОАНН II (РУССКИЙ МИТРОПОЛИТ XI ВЕКА)

Биографический словарь

Иоанн II (русский митрополит XI века) - см. в статье Иоанн .Биографический словарь.2000.

ИОАНН III (РУССКИЙ МИТРОПОЛИТ XI ВЕКА)

Биографический словарь

Иоанн III (русский митрополит XI века) - см. в статье Иоанн .Биографический словарь.2000.

ИОАНН IV (РУССКИЙ МИТРОПОЛИТ XII ВЕКА)

Биографический словарь

Иоанн IV (русский митрополит XII века) - см. в статье Иоанн .Биографический словарь.2000.

ИОАНН XXIII

Советская историческая энциклопедия

(Ioannes), в миру - Анджело Джузеппе Ронкалли (Angelo Giuseppe Roncalli) (25.XI.1881 - 3.VI.1963), - папа римский (с 1958). С 1921 - на ватиканской службе в конг

ИОАНН XXIII (GIOVANNI)

Большой Энциклопедический словарь

ИОАНН XXIII (Giovanni) (1881-1963) - римский папа с 1958. Стремился модернизировать католическую церковь в связи с изменившимися в мире условиями. В 1962 созвал

ИОАНН XXIII (GIOVANNI) (1881-1963)

Большой энциклопедический словарь

ИОАНН XXIII (Giovanni) (1881-1963), римский папа с 1958. Стремился модернизировать католическую церковь в связи с изменившимися в мире условиями. В 1962 созвал 2

ИОСИФ (ИЕРАРХ XVII ВЕКА)

Биографический словарь

Иосиф - видный иерарх XVII века (1597 - 1671), был митрополитом Астраханским и Тарским; во время бунта Разина убит бунтовщиками. - См. Акты Исторические IV, стр

КАРЛ X (1757-1836)

Большой энциклопедический словарь

КАРЛ X (1757-1836), французский король в 1824-30, из династии Бурбонов. В его правление были изданы июльские ордонансы 1830, ограничивавшие демократические свобо

КАРЛ XI

Большой Энциклопедический словарь

КАРЛ XI (1655-97) - король Швеции с 1660, из династии Пфальц-Цвейбрюкен. В 1680 начал широкую редукцию коронных земель.Большой Энциклопедический словарь.2000

КАРЛ XI (1655-97)

Большой энциклопедический словарь

КАРЛ XI (1655-97), король Швеции с 1660, из династии Пфальц-Цвейбрюкен. В 1680 начал широкую редукцию коронных земель.

КАРЛ XII

Большой Энциклопедический словарь

КАРЛ XII (1682-1718) - король Швеции с 1697, из династии Пфальц-Цвейбрюкен, полководец. В начале Северной войны 1700-21 одержал ряд крупных побед, но вторжение в

КАРЛ XII

Исторический словарь

Карл XII (1682—1718 гг.) — шведский король с 1697 г., из династии Пфальц-Цвайбрюккен, полководец. В начале Северной войны 1700—1721 гг. одержал ряд крупных побед

КАРЛ XII (1682-1718)

Большой энциклопедический словарь

КАРЛ XII (1682-1718), король Швеции с 1697, из династии Пфальц-Цвейбрюкен, полководец. В начале Северной войны 1700-21 одержал ряд крупных побед, но вторжение в

КАРЛ XVI ГУСТАВ

Большой Энциклопедический словарь

КАРЛ XVI Густав (Carl Gustaf) (р. 1946) - король Швеции с 1973, из династии Бернадотов. Внук Густава VI Адольфа (король в 1950-73).Большой Энциклопедический слов

КАРЛ XVI ГУСТАВ (CARL GUSTAF) (Р. 1946)

Большой энциклопедический словарь

КАРЛ XVI Густав (Carl Gustaf) (р. 1946), король Швеции с 1973, из династии Бернадотов. Внук Густава VI Адольфа (король в 1950-73).

КЛИМЕНТ XI (CLEMENS)

Большой Энциклопедический словарь

КЛИМЕНТ XI (Clemens) (в миру Джованни Франческо Альбани - Giovanni Francesco Albani) (1649-1721), папа Римский с 1700. Кардинал (1690). Активная дипломатическая

КЛИМЕНТ XI (CLEMENS) (В МИРУ ДЖОВАННИ ФРАНЧЕСКО АЛЬБАНИ, GIOVANNI FRANCESCO ALBANI) (1649-1721)

Большой энциклопедический словарь

КЛИМЕНТ XI (Clemens) (в миру Джованни Франческо Альбани, Giovanni Francesco Albani) (1649-1721), папа Римский с 1700. Кардинал (1690). Активная дипломатическая д

КЛИМЕНТ XIII (CLEMENS)

Большой Энциклопедический словарь

КЛИМЕНТ XIII (Clemens) (в миру Карло Реццонико - Carlo Rezzonico) (1693-1769), папа Римский с 1758. Кардинал (1737). Во время его понтификата усилилось антиримск

КЛИМЕНТ XIII (CLEMENS) (В МИРУ КАРЛО РЕЦЦОНИКО, CARLO REZZONICO) (1693-1769)

Большой энциклопедический словарь

КЛИМЕНТ XIII (Clemens) (в миру Карло Реццонико, Carlo Rezzonico) (1693-1769), папа Римский с 1758. Кардинал (1737). Во время его понтификата усилилось антиримско

КЛИМЕНТ XIV (CLEMENS)

Большой Энциклопедический словарь

КЛИМЕНТ XIV (Clemens) (в миру Джованни Винченцо Антонио Ганганелли - Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli; в монашестве Лоренцо) (1705-74), папа Римский с 1769.

КЛИМЕНТ XIV (CLEMENS) (В МИРУ ДЖОВАННИ ВИНЧЕНЦО АНТОНИО ГАНГАНЕЛЛИ, GIOVANNI VINCENZO ANTONIO GANGANELLI; В МОНАШЕСТВЕ ЛОРЕНЦО) (1705-74)

Большой энциклопедический словарь

КЛИМЕНТ XIV (Clemens) (в миру Джованни Винченцо Антонио Ганганелли, Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli; в монашестве Лоренцо) (1705-74), папа Римский с 1769. М

КОНСТАНТИН XI

Большой Энциклопедический словарь

КОНСТАНТИН XI (1403-53) - последний византийский император с 1449 (с 1428 был деспотом Мореи), из династии Палеологов. Погиб при обороне Константинополя от турок

КОНСТАНТИН XI (1403-53)

Большой энциклопедический словарь

КОНСТАНТИН XI (1403-53), последний византийский император с 1449 (с 1428 был деспотом Мореи), из династии Палеологов. Погиб при обороне Константинополя от турок.

КРИВЦОВЫ (ДЕЯТЕЛИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.)

Биографический словарь

Кривцовы - русские деятели, первой половины XIX в. Николай Иванович (1791 - 1843) - участник войн 1812 - 13 годов, приятель Пушкина , был типичным широко образов

КСАНТОПСИЯ (ОТ ГРЕЧ. XANTHOS - ЖЕЛТЫЙ И -OPSIS - ВИД, ЗРЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

КСАНТОПСИЯ (от греч. xanthos - желтый и -opsis - вид, зрение), видение предметов в желтом цвете. Наблюдается при желтухе, отравлении пикриновой кислотой и сантон

КСЕНИИ (ГРЕЧ. XENIA - ГОСТЕПРИИМСТВО, ОТ XENOS - ГОСТЬ, ЧУЖОЙ, ПОСТОРОННИЙ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕНИИ (греч. xenia - гостеприимство, от xenos - гость, чужой, посторонний), следствие влияния пыльцы высших цветковых растений на признаки эндосперма опыляемого

КСЕНОБИОТИКИ (ОТ ГРЕЧ. XENOS - ЧУЖОЙ И BIOS - ЖИЗНЬ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕНОБИОТИКИ (от греч. xenos - чужой и bios - жизнь), чужеродные для организмов соединения (промышленные загрязнения, пестициды, препараты бытовой химии, лекарст

КСЕНОГАМИЯ (ОТ ГРЕЧ. XENOS - ЧУЖОЙ И GAMOS - БРАК)

Большой энциклопедический словарь

КСЕНОГАМИЯ (от греч. xenos - чужой и gamos - брак), перекрестное опыление, при котором цветки одного растения опыляются пыльцой цветков других растений того же в

КСЕНОЛИТ (ОТ ГРЕЧ. XENOS - ЧУЖОЙ И...ЛИТ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕНОЛИТ (от греч. xenos - чужой и...лит), включение чужеродного обломка в магматической породе. Размеры ксенолитов от отдельных кристаллов (ксенокристаллы) до т

КСЕНОН (ЛАТ. XENON)

Большой энциклопедический словарь

КСЕНОН (лат. Xenon), Xe, химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 54, атомная масса 131,29, относится к благородным газам. Название от

КСЕНОФОБИЯ (ОТ ГРЕЧ. XENOS - ЧУЖОЙ И...ФОБ,...ФОБИЯ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕНОФОБИЯ (от греч. xenos - чужой и...фоб,...фобия),1) навязчивый страх перед незнакомыми лицами.2) Ненависть, нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, не

КСЕРОГРАФИЯ (КСЕРОГРАФИЧЕСКОЕ КОПИРОВАНИЕ) (ОТ ГРЕЧ. XEROS - СУХОЙ И ГРАФИЯ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕРОГРАФИЯ (ксерографическое копирование) (от греч. xeros - сухой и графия), наиболее распространенный способ оперативного копирования документов в черно-белом

КСЕРОФИЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (ОТ ГРЕЧ. XEROS - СУХОЙ И...ФИЛ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕРОФИЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (от греч. xeros - сухой и...фил), наземные животные, обитающие в среде с пониженной влажностью воздуха. Напр., тушканчики, песчанки, многие

КСЕРОФИТЫ (ОТ ГРЕЧ. XEROS - СУХОЙ И PHYTON - РАСТЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕРОФИТЫ (от греч. xeros - сухой и phyton - растение), растения, приспособленные к жизни в засушливых местообитаниях. Несколько типов: суккуленты - жароустойчив

КСЕРОФТАЛЬМИЯ (ОТ ГРЕЧ. XEROS - СУХОЙ И OPHTHALMOS - ГЛАЗ)

Большой энциклопедический словарь

КСЕРОФТАЛЬМИЯ (от греч. xeros - сухой и ophthalmos - глаз), сухость слизистой оболочки и роговицы глаза в связи с нарушением их питания. Развивается при трахоме,

КСИЛЕМА (ОТ ГРЕЧ. XYLON - СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО) (ДРЕВЕСИНА)

Большой энциклопедический словарь

КСИЛЕМА (от греч. xylon - срубленное дерево) (древесина), ткань высших растений, служащая для проведения воды и растворов минеральных солей от корней к листьям и

КСИЛО... (ОТ ГРЕЧ. XYLON - СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО)

Большой энциклопедический словарь

КСИЛО... (от греч. xylon - срубленное дерево), часть сложных слов, указывающая на связь с деревом (древесиной) как материалом.

КСИФОПАГИ (ОТ ГРЕЧ. XIPHOS - МЕЧ И PAGOS - СКОВАННЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

КСИФОПАГИ (от греч. xiphos - меч и pagos - скованный), порок развития, при котором близнецы сращены в области мечевидного отростка грудины. Ср. Пигопаги.

ЛЕВ X (1475-1521)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕВ X (1475-1521), римский папа с 1513. При нем процветали непотизм, спекуляция индульгенциями. В 1520 отлучил от церкви М. Лютера.

ЛЕВ XIII

Большой Энциклопедический словарь

ЛЕВ XIII (1810-1903) - римский папа с 1878. Автор энциклики "Рерум новарум". Иностранный почетный член Петербургской АН (1985).Большой Энциклопедический словарь.

ЛЕВ XIII (1810-1903)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕВ XIII (1810-1903), римский папа с 1878. Автор энциклики "Рерум новарум". Иностранный почетный член Петербургской АН (1985).

ЛЮДОВИК XI

Большой Энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XI (1423-83) - французский король с 1461, из династии Валуа. Проводил централизаторскую политику, подавлял мятежи. Присоединил к королевскому домену Анжу

ЛЮДОВИК XI (1423-83)

Большой энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XI (1423-83), французский король с 1461, из династии Валуа. Проводил централизаторскую политику, подавлял мятежи. Присоединил к королевскому домену Анжу,

ЛЮДОВИК XI (LОUIS)

Большой Энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XI (Lоuis) (3 июля 1423 - Бурж - 30 августа 1483, Плесси-ле-Тур), король Франции с 1461, из династии Валуа. Людовик родился в самый тяжелый период Столет

ЛЮДОВИК XI (LОUIS) (3 ИЮЛЯ 1423, БУРЖ - 30 АВГУСТА 1483, ПЛЕССИ-ЛЕ-ТУР)

Большой энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XI (Lоuis) (3 июля 1423, Бурж - 30 августа 1483, Плесси-ле-Тур), король Франции с 1461, из династии Валуа. Людовик родился в самый тяжелый период Столетн

ЛЮДОВИК XII

Большой Энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XII (1462-1515) - французский король с 1498, из династии Валуа. Походом 1499 возобновил Итальянские войны 1494-1559. Провел реформы по реорганизации войс

ЛЮДОВИК XII (1462-1515)

Большой энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XII (1462-1515), французский король с 1498, из династии Валуа. Походом 1499 возобновил Итальянские войны 1494-1559. Провел реформы по реорганизации войск

ЛЮДОВИК XIV

Большой Энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XIV (1638-1715) - французский король с 1643, из династии Бурбонов. Его правление - апогей французского абсолютизма (легенда приписывает Людовику XIV изре

ЛЮДОВИК XIV

Исторический словарь

Людовик XIV (1638—1715 гг.) — французский король с 1643 г., из династии Бурбонов. Стал править самостоятельно после смерти (1661 г.) первого министра Франции кар

ЛЮДОВИК XIV

Словарь синонимов

Людовик XIV Король-Солнце Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. .

ЛЮДОВИК XIV (1638-1715)

Большой энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XIV (1638-1715), французский король с 1643, из династии Бурбонов. Его правление - апогей французского абсолютизма (легенда приписывает Людовику XIV изреч

ЛЮДОВИК XV

Исторический словарь

Людовик XV (1710—74 гг.) — французский король с 1715 г., из династии Бурбонов. До 1723 г. регентом был герцог Филипп Орлеанский, после совершеннолетия Людовика X

ЛЮДОВИК XVI

Современная энциклопедия

ЛЮДОВИК XVI (1754 - 93), французский король в 1774 - 92, из династии Бурбонов. В условиях острого кризиса абсолютизма созвал Генеральные штаты (сословно-представ

ЛЮДОВИК XVI

Большой Энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XVI (1754-93) - французский король в 1774-92, из династии Бурбонов. С начала Великой французской революции призывал иностранные державы к интервенции. Св

ЛЮДОВИК XVI

Исторический словарь

Людовик XVI (1754—93 гг.) — французский король в 1774—1792 гг., из династии Бурбонов. В условиях острого кризиса абсолютизма созвал Генеральные штаты (сословно-п

ЛЮДОВИК XVI (1754-93)

Большой энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XVI (1754-93), французский король в 1774-92, из династии Бурбонов. С начала Великой французской революции призывал иностранные державы к интервенции. Све

ЛЮДОВИК XVIII

Большой Энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XVIII (1755-1824) - французский король в 1814-15 и 1815-24, из династии Бурбонов. В период Великой французской революции один из руководителей французско

ЛЮДОВИК XVIII (1755-1824)

Большой энциклопедический словарь

ЛЮДОВИК XVIII (1755-1824), французский король в 1814-15 и 1815-24, из династии Бурбонов. В период Великой французской революции один из руководителей французской

МНИМАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА Z = X + IY

Большой энциклопедический словарь

МНИМАЯ ЧАСТЬ комплексного числа z = x + iy, множитель y при мнимой единице i; обозначается Imz.

МУШКЕТЕР XX ВЕКА

Словарь синонимов

мушкетер xx века сущ., кол-во синонимов: 2 • мастер клинка (2) • фехтовальщик (8) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: мастер клинка, фехт

НАКАМУРА КАНДЗАБУРО XVII

Большой Энциклопедический словарь

НАКАМУРА Кандзабуро XVII (1909-88) - японский актер. Представитель одной из ведущих актерских династий. С 1917 в театре кабуки (Токио). Выступал в классическом я

НАКАМУРА КАНДЗАБУРО XVII (1909-88)

Большой энциклопедический словарь

НАКАМУРА Кандзабуро XVII (1909-88), японский актер. Представитель одной из ведущих актерских династий. С 1917 в театре кабуки (Токио). Выступал в классическом яп

НГУЕН СУАН ХОАТ (NGUYEN XUAN HOAT) (Р. 1910)

Большой энциклопедический словарь

НГУЕН СУАН ХОАТ (Nguyen Xuan Hoat) (р. 1910), вьетнамский композитор. Был руководителем ансамбля песни и пляски. Балет "Богатырь села Фу-Донга" (1970) в духе нар

НГУЕН СУАН ХОАТ (NGUYỄN XUÂN HOAT)

Большой Энциклопедический словарь

Нгуе́н Суа́н Хоа́т (Nguyễn Xuân Hoat) (р. 1910), вьетнамский композитор. Руководил Ансамблем песни и пляски. Балет «Богатырь села Фу-донг» (1970) в духе народног

ОРОСКО (OROZCO) XOCE КЛЕМЕНТЕ

Большой Энциклопедический словарь

Оро́ско (Orozco) Xoce Клементе (1883—1949), мексиканский живописец. Один из основателей национальной школы монументальной живописи. Участник Мексиканской революц

ПАВЕЛ (ПРЕПОДОБНЫЙ, XIV ВЕК)

Биографический словарь

Павел - преподобный, вместе с преподобным Феодором основал в 1363 году Борисоглебский монастырь на р. Устье (ныне Ярославской губернии, Ростовского уезда). Посл

ПАХОМИЙ (ПИСАТЕЛЬ XVI ВЕКА)

Биографический словарь

Пахомий - писатель XVI века, монах. Известен как составитель повести о ярославских князьях Василии и Константине Всеволодовичах (XIII век) и канона тем же княз

ПАХОМИЙ (ПИСАТЕЛЬ XVII ВЕКА)

Биографический словарь

Пахомий - писатель XVII века. С 1638 по 1641 г. был игуменом Хутынского новгородского монастыря, потом архиепископом астраханским; умер в 1655 году. В 1649 - 165

ПИЙ XI

Советская историческая энциклопедия

в миру - Акилле Ратти (Ratti) (31.V.1857 - 10.II.1939), - рим. папа с 1922. С 1918 - на дипломатич. службе Ватикана. В 1919 - нунций в Варшаве. В 1921 возведен в

ПИЙ XI (PIUS)

Большой Энциклопедический словарь

ПИЙ XI (Pius) (в миру Акилле Ратти - Achille Ratti) (1857-1939), папа Римский с 1922. Папский нунций в Варшаве (1919), архиепископ Миланский и кардинал (1921). В

ПИЙ XI (PIUS) (В МИРУ АКИЛЛЕ РАТТИ, ACHILLE RATTI) (1857-1939)

Большой энциклопедический словарь

ПИЙ XI (Pius) (в миру Акилле Ратти, Achille Ratti) (1857-1939), папа Римский с 1922. Папский нунций в Варшаве (1919), архиепископ Миланский и кардинал (1921). В

ПИЙ XII

Советская историческая энциклопедия

в миру - Эудженио Пачелли (Pacelli) (2.III.1876 - 9.X.1958), - рим. папа с 1939. Выходец из среды римской финанс. аристократии. В 1917-20 - нунций в Баварии, в 1

ПИЙ XII (PIUS)

Большой Энциклопедический словарь

ПИЙ XII (Pius) (в миру Эудженио Пачелли - Eugenio Pacelli) (1876-1958), папа Римский с 1939. Папский нунций в Баварии (1917) и Берлине (1920), кардинал (1929), с

ПИЙ XII (PIUS) (В МИРУ ЭУДЖЕНИО ПАЧЕЛЛИ, EUGENIO PACELLI) (1876-1958)

Большой энциклопедический словарь

ПИЙ XII (Pius) (в миру Эудженио Пачелли, Eugenio Pacelli) (1876-1958), папа Римский с 1939. Папский нунций в Баварии (1917) и Берлине (1920), кардинал (1929), ст

РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX СТОЛЕТИЯ

Большой Энциклопедический словарь

"РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX СТОЛЕТИЯ" - литературный Сборник, изданный в Лондоне в 1861 с предисловием Н. П. Огарева. Опубликованы поэмы, памфлеты, эпиграм

ТИРАДЕНТИС (TIRADENTES) (НАСТ. ИМЯ И ФАМ. ЖОАКИН ЖОЗЕ ДА СИЛВА ШАВЬЕР, SILVА XAVIER) (1748-92)

Большой энциклопедический словарь

ТИРАДЕНТИС (Tiradentes) (наст. имя и фам. Жоакин Жозе да Силва Шавьер, Silvа Xavier) (1748-92), руководитель движения в Бразилии в 80-х гг. 18 в., известного под

УРАН (АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЗНАК X)

Большой энциклопедический словарь

УРАН (астрономический знак X), планета, среднее расстояние от Солнца - 19,18 а. е. (2871 млн. км), период обращения 84 года, период вращения ок. 17 ч, экваториал

ФРАНЦИСК КСАВЕРИЙ, ФРАНСУА КСАВЬЕ (FRANCISKUS XAVERIUS, FRANÇOIS DE XAVIER)

Большой Энциклопедический словарь

Франци́ск Ксаве́рий, Франсуа Ксавье (Franciskus Xaverius, François de Xavier) 1506—1552), христианский миссионер, иезуит. Сподвижник Игнатия Лойолы, проповедова

ХО СУАН ХЫОНГ (HO XUAN HUONG) (КОН. 18 - НАЧ. 19 ВВ.)

Большой энциклопедический словарь

ХО СУАН ХЫОНГ (Ho Xuan Huong) (кон. 18 - нач. 19 вв.), вьетнамская поэтесса. В стихах - жизнеутверждающие гуманистические мотивы. Создала образцы жанра стихотвор

ХО СУАН ХЫОНГ (HÔ XUÂN HU'O'NG)

Большой Энциклопедический словарь

Хо Суа́н Хыо́нг (Hô Xuân Hu'o'ng) (вторая половина XVIII — 40-е гг. XIX вв.), вьетнамская поэтесса. В стихах — жизнеутверждающие гуманистические мотивы. Создала

ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ ЧИСЛА X (АНТЬЕ) (ФРАНЦ. ENTIER)

Большой энциклопедический словарь

ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ числа x (антье) (франц. entier), наибольшее целое число ?x; обозначается [x]. Так, [5,6] = 5, [-1/2] = -1.

ЭРИК XIV

Советская историческая энциклопедия

(Erik) (13.XII.1533 - 26.11.1577) - швед. король (1560-68). Старший сын Густава I Вазы. Вел политику укрепления королев. власти (т. н. Арборгская конституция, 15

Время запроса ( 4.290686816 сек)
T: 4.293923139 M: 1 D: 0