Найдено 50+ «W»

W/W

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

масове відношення; масова концентрація

WHO

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Всесвітня організація охорони здоров'я

WILLIAMSON'S SYNTHESIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Вільямсона

WILZBACH LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

введення мітки за Вільцбахом

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Всесвітня організація охорони здоров'я

WURTZ FLASK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перегінна колба

WURTZFITTIG REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Вюрца-Фіттіга

ABSORPTION EDGE WAVELENGTH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

довжина хвилі краю поглинання

AMPEROMETRIC TITRATION WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометричне титрування з двома індикаторними електродами

AMPEROMETRY WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометрія з двома індикаторними електродами

ANALYTICAL WEIGHTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl важки для аналітичних терезів

ANODIC STRIPPING CHRONOAMPEROMETRY WITH LINEAR POTENTIAL SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна хроноамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

BALANCE WEIGHTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl важки[c steelblue], -ків; гірки[c steelblue], -рок

CHRONOAMPEROMETRY WITH LINEAR POTENTIAL SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хроноамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

CHRONOPOTENTIOMETRY WITH LINEAR CURRENT SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з лінійною розгорткою потенціалу

CHRONOPOTENTIOMETRY WITH SUPERIMPOSED ALTERNATING CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з накладенням змінного струму

CONSTITUTION WATER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

конституційна вода

CONTAMINATED SCRAP AND WASTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

забруднений брухт та відходи

CONTROLLEDCURRENT POTENTIOMETRIC TITRATION WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометричне титрування з контрольованим струмом і двома індикаторними електродами

CONTROLLEDCURRENT POTENTIOMETRY WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометрія з контрольованим струмом і двома індикаторними електродами

COOLING WORM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

охолоджувальний змійовик

DISTILLED WATER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

дистильована вода

DROP WEIGHT METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод зважування краплі

FILTER WASH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

промивання на фільтрі

HALFINTENSITY WIDTH OF ABSORPTION LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина лінії поглинання на напіввисоті контуру

HALFINTENSITY WIDTH OF SOURCE LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина лінії джерела на напіввисоті контуру

HIGHERHARMONIC ALTERNATINGCURRENT POLAROGRAPHY WITH PHASESENSITIVE RECTIFICATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова полярографія вищих гармонік з фазовою селекцією

INDUCTIVELY COUPLED PLASMA COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY DETECTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія з індуктивно- зв'язаною плазмою

INDUSTRIAL WASTES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl промислові відходи

MIXED SCRAP AND WASTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

складні брухт та відходи

NEBULIZER WITH HEATED SPRAY CHAMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач з розпилювальною камерою, що нагрівається

NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS WITH RADIOCHEMICAL SEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтронно-активаційний аналіз з радіохімічним розділенням

NUCLEAR WEAPON TEST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випробування ядерної зброї

POWDERED WASTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

порошкоподібні відходи

PRECIOUS METALS WASTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відходи дорогоцінних металів

SATURATED WATER VAPOR PRESSURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тиск насиченої водяної пари

TOTAL HARDNESS OF WATER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

загальна твердість води

UNIFORMITY OF WEIGHT VARIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

однорідність вагових відхилень

WATER NYMPH

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(n) водяная лилия; наяда; нереида; нимфа вод; океанида; русалка

WATER REPELLENT

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(a) водоотталкивающий; гидрофобный

WATER RETAINING

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(a) водоудерживающий; гидрофильный

WATER SOAK

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(v) вымачивать в воде; отмачивать; пропитывать водой

WATER SOUCHY

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(a) сваренная в собственном соку рыба

WATER TABLE

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(n) водная поверхность; водное зеркало; придорожная канава; сливная плита; уровень грунтовых вод

PIECE WORK

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) единичное производство, поштучная обработка 2) сдельная работа 3) узкоспециализированная операция

PILOT DESIGN WORK

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

поисковая проработка, поисковая конструкторская проработка, поисковая разработка

PINONDISK WEAR TEST MACHINE

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

штифтодисковая машина для испытания (абразивных зёрен) на износ

PLAIN CUP WHEEL

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- plain cup grinding wheel цилиндрический чашечный шлифовальный круг

PLASTIC FACED WAYS

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

- plastic faced slide ways направляющие с пластмассовыми накладками

SPANNER WRENCH

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

гаечный ключ; рожковый ключ (для круглых гаек); вилочный ключ

TAPER WASHER

Англо-русский научно-технический словарь

клиновидная шайба, шайба неравномерной толщины

TAPERED WAVEGUIDE

Англо-русский научно-технический словарь

волновод переменного сечения, волновод с плавно изменяющимся поперечным сечением

TAPERED WINDING

Англо-русский научно-технический словарь

обмотка с последовательно изменяющимся диаметром провода

Время запроса ( 0.200894586 сек)
T: 0.204343929 M: 1 D: 0