Найдено 200+ «V»

V

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольт[c steelblue], -та

V/V

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємне відношення; об'ємна концентрація

VACUUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вакуум[c steelblue], -му

VACUUM DISTILLATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вакуумна перегонка

VACUUM PHOTOTUBE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вакуумний фотоелемент

VALENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентність[c steelblue], -ності

VALENCE ELECTRON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентний електрон

VALENCE SHELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентна оболонка

VALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентність[c steelblue], -ності

VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

значення; величина

VAN DEEMTER EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння Ван Деємтера

VAN DER WAALS BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язок Ван-дер-Ваальса

VAN DER WAALS FORCES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl ван-дер-ваальсові сили

VAN'T HOFF’S EQUILIBRIUM BOX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ящик рівноваги Вант-Гоффа

VANADIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ванадій[c steelblue], -дію

VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n змінна 2) a перемінний; змінний

VARIAMINE BLUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

варіаміновий синій

VASELINE OIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вазелінове масло

VAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

куб[c steelblue], -ба; чан[c steelblue], -на

VIBRATION FREQUENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

частота вібраційних коливань

VIBRATIONAL RELAXATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коливальна релаксація

VISCOSIMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

віскозиметр[c steelblue], -ра

VISCOSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

в'язкість[c steelblue], -кості

VISUAL OBSERVATIONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl візуальні спостереження

VOLATILITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

леткість[c steelblue], -кості

VOLT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольт[c steelblue], -та

VOLTAMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтаметр[c steelblue], -ра; кулонометр[c steelblue], -ра

VOLTAMMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперметр[c steelblue], -ра

VOLTMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтметр[c steelblue], -ра

VOLUME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'єм[c steelblue], -му

VOLUMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємний аналіз; волюметричний аналіз

VOLUMETRIC FLASK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мірна колба; мірча колба

ABSOLUTE VALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вища валентність

ACETIN VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ацетильне число

ACID VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотне число

ACTIVE VALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентність елемента в сполуці

ACTUAL VALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентність елемента в сполуці

ALTERNATING-CURRENT VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова вольтамперометрія

ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна вольтамперометрія

BURNING VELOCITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість горіння

CELL VOLTAGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціал електрохімічної комірки

CERTIFIED VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атестоване значення

COEFFICIENT OF VARIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коефіцієнт варіації

COLD VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектрометрія в холодних парах

COLD VAPOR ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектрометрія в холодних парах

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення залежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення незалежної змінної

CONVOLUTION INTEGRAL LINEAR-SWEEP VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу та інтегруванням струму методом згортки

CRYSTAL VIOLET

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кристалічний фіолетовий

CYCLIC TRIANGULAR-WAVE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

циклічна вольтамперометрія з трикутною розгорткою потенціалу

CYCLIC VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

циклічна вольтамперометрія

DERIVATIVE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

похідна вольтамперометрія

DIFFERENTIAL PULSE STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційна імпульсна інверсійна вольтамперометрія

DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційна імпульсна вольтамперометрія

DIFFERENTIAL VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційна вольтамперометрія

DIRECT-CURRENT VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

постійно-струмова вольтамперометрія

ESTIMATED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розраховане значення залежної змінної

ESTIMATED VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розраховане значення незалежної змінної

GRAM-MOLECULAR VOLUME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

грам-молекулярний об'єм

HYDRODYNAMIC VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідродинамічна вольтамперометрія

LINEAR-SWEEP VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

MEASURED VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

виміряне значення

MOBILE-PHASE VOLUME FLOW RATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємна швидкість потоку рухомої фази

MULTI VARIANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мультиваріантний

PH VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

водневий показник

PHASE-SENSITIVE ALTERNATING-CURRENT STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фазочутлива змінно-струмова інверсійна вольтамперометрія

PYROCATECHOL VIOLET

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пірокатехіновий фіолетовий

RELATIVE VAPOR DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна густина пари

SATURATED WATER VAPOR PRESSURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тиск насиченої водяної пари

STATIONARY-ELECTRODE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з стаціонарним електродом

STRIPPING VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

інверсійна вольтамперометрія

TABULAR VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

таблична величина

TRIANGULAR-WAVE VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з трикутною розгорткою потенціалу

TRUE VALUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

істинна величина

ULTIMATE VACUUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

граничний вакуум

UNIFORMITY OF WEIGHT VARIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

однорідність вагових відхилень

VIBEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. геморрагическое пятно в виде полосы Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIBRATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вибрация; резонанс * * * вибрация Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIBROCARDIOGRAM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. виброкардиограмма * * * виброкардиограмма Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIBROTHERAPEUTICS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вибромассаж * * * вибромассаж Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIBROTHERAPY

Англо-русский медицинский словарь

вибротерапия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VICAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. заместитель викарный; заместительный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VICARIOUS HYPERTROPHY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. викарная гипертрофия * * * викарная гипертрофия, заместительная гипертрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VICRYL SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

викриловый шов Англо-русский медицинский словарь.2012.

VICTIM

Англо-русский медицинский словарь

пострадавший Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIDEOANGIOCARDIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

рентг. кардиовазокинематография, кардиокинематография, кинангиокардиография, киноангиокардиография, рентгеновазокинематография Англо-русский медицинский словарь

VIDEOGNOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. видеодиагноз Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIGILANCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. бессоница; вигильность * * * бодрствование Англо-русский медицинский словарь.2012.

VILLOUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. ворсинчатый; волосатый; покрытый ворсинками * * * ворсинчатый Англо-русский медицинский словарь.2012.

VILLOUS ADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

ворсинчатая аденома Англо-русский медицинский словарь.2012.

VILLOUS PAPILLOMA

Англо-русский медицинский словарь

ворсинчатая опухоль, ворсинчатая папиллома Англо-русский медицинский словарь.2012.

VILLOUS URETERITIS

Англо-русский медицинский словарь

виллёзный уретерит Англо-русский медицинский словарь.2012.

VILLUSECTOMY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. синовэктомия; иссечение синовиальной оболочки сустава Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIMEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. длинный гибкий побег Англо-русский медицинский словарь.2012.

VINACEOUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. винный; виноградный; цвета бордо Англо-русский медицинский словарь.2012.

VINCA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. барвинок Англо-русский медицинский словарь.2012.

VINPOCETINE

Англо-русский медицинский словарь

фарм. винпоцетин, кавинтон Англо-русский медицинский словарь.2012.

VINYL CHLORIDE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. хлористый винил Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIOLET

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл. окрашивать в фиолетовый цвет, фиолетовый краситель; фиалка, фиолетовый; фиалковый; лиловый Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIPER

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. гадюка; випера; курильщик марихуаны Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIPOMA

Англо-русский медицинский словарь

випома Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. вирусный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRAL BUDDING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. активная репликация вируса в клетке Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRAL ENCEPHALOMYELITIS

Англо-русский медицинский словарь

вирусный энцефаломиелит Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRAL FETOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

вирусная фетопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRAL PNEUMONIA

Англо-русский медицинский словарь

вирусная пневмония Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIREMIC

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. виремический; зараженный вирусом Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRILESCENCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. маскулинизация; андрогенизация Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRTUE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. действие; эффективность Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRULICIDAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. вирулицидный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRULIFEROUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. вирусинфицированный; содержащий вирус Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRURIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вирусурия; наличие вирусов в моче Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS A HEPATITIS

Англо-русский медицинский словарь

вирусный гепатит типа А, инфекционный гепатит, эпидемический гепатит, эпидемическая желтуха Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS CARRIER

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вирусоноситель; клетка-хозяин вируса * * * вирусоноситель Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS DERMATOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вирусный дерматоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вирусное заболевание * * * вирусное заболевание Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS INCLUSIONS

Англо-русский медицинский словарь

вирусные включения Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS INDUCED PROTEIN

Англо-русский медицинский словарь

вирусиндуцируемый белок Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS INHIBITOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ингибитор вируса Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS NEUTRALIZING ANTIBODY

Англо-русский медицинский словарь

вируснейтрализующее антитело Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS OF AN ASP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. змеиный яд Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS SELECTION

Англо-русский медицинский словарь

селекция вирусов Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS SYNTHESIZING BODIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вируссинтезирующая частица Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUS TUMOR

Англо-русский медицинский словарь

вирусная опухоль Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUSCHALLENGED

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. вирусиндуцированный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUSINDUCED

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. вирусинфицированный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUSRETAINING

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. вирусзадерживающий Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIRUSSATELLITE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вирус-сателлит; неродственный вирус Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIS VITAE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. жизненная сила Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. висцеральный; относящийся к внутренним органам * * * висцеральный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERAL ANESTHESIA

Англо-русский медицинский словарь

висцеральная анестезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERAL CAVITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. полость тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERAL CRISIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. висцеральный криз Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERAL HALLUCINATIONS

Англо-русский медицинский словарь

висцеральные галлюцинации Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCERAL MESODERM

Англо-русский медицинский словарь

внутренностная мезодерма Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROCUTANEOUS REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцерокутанный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROMEGALY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. спланхномегалия; гигантизм внутренних органов * * * висцеромегалия, органомегалия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROTROPIC

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. висцеротропный; воздействующий на внутренние органы Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROVASOMOTOR REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеровазомоторный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCEROVISCERAL REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

висцеро-висцеральный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCOSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вискоза Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISCOUS CONSISTENCY

Англо-русский медицинский словарь

вязкая консистенция Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISIBLE SPEECH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. видимая речь Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. зрение * * * зрение Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISION DISORDERS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нарушение зрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISIONAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. воображаемый Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISIONARY

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. иллюзорный; склонный к фантазиям Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISIONS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. видение; галлюцинации Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISITED BY A DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пораженный болезнью Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISITING NURSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. приходящая медсестра Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL ALLOAESTHESIA

Англо-русский медицинский словарь

зрительная аллоэстезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

визуальный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL ANGLE

Англо-русский медицинский словарь

угол зрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL AURA

Англо-русский медицинский словарь

зрительная аура Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL CENTER

Англо-русский медицинский словарь

зрительный центр Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL CONES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. колбочковидный рецептор сетчатки Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL CYCLE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цикл превращений родопсина Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL IMPRESSIONS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. зрительное впечатление Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. зрительный нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL OBSERVATION MIRROR

Англо-русский медицинский словарь

зеркало для визуального наблюдения Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL ORGAN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. орган зрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL OSCILLOMETRY

Англо-русский медицинский словарь

визуальная осциллометрия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL PURPLE

Англо-русский медицинский словарь

зрительный пурпур Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL RECEPTOR CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фоточувствительная клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

VISUAL REFLEX EPILEPSY

Англо-русский медицинский словарь

зрительный рефлекторный эпилептический припадок Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITALIST

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. виталист виталистический Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITALIZE

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл. оживлять Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITAMINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. витамин витаминный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITAMINIZE

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл. витаминизировать; обогащать витаминами Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITAMINOLOGY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. витаминология * * * витаминология Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITAMINOSUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. богатый витаминами Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITAMINOUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. витаминный; витаминозный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITELLIFORM DEGENERATION OF BEST

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. синдром беста Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITELLINE DUCT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. желточный проток Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITELLINE SAC

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. желточный мешочек Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITELLOINTESTINAL CYST

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. киста пупка Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITILIGINOUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. относящийся к витилиго; витилигинный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITREODENTIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. витреодентин; стеклянный дентин Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITREORETINOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. витреоретинопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITREOUS BODY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стекловидное тело * * * стекловидное тело Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITREOUS HUMOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стекловидное тело; жидкая часть стекловидного тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITRESCENCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. остекленение; стекловидность Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITULINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. телячий Англо-русский медицинский словарь.2012.

VITULUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. теленок Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIVACIOUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. многолетний Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIVARIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. виварий Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIVARIUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. виварий * * * виварий Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIVI

Англо-русский медицинский словарь

мед.трансл. виви Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIVIDIALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. виводиализ; перитонеальный диализ * * * перитонеальная ирригация Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIVISECT

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл. производить вивисекцию (живосечение краев раны); ассимилировать белки пищи Англо-русский медицинский словарь.2012.

VIVISECTOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вивисекционист Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOCAL REHABILITATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. восстановление голоса Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOCIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. голос Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOCODER

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вокодер; синтезатор речи Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOICEFUL

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. голосовой Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOICELESSNESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. немота; глухость (согласного) Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOIDFREE

Англо-русский медицинский словарь

мед.нареч. без пустот Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOIDING CYSTOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

микционная цистоуретрография Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOIDING CYSTOURETHROGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цистоуретрография во время мочеиспускания * * * цистоуретрография во время мочеиспускания Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLARE

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. ладонный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLATILE

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. летучий Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLATILE ANESTHETIC

Англо-русский медицинский словарь

парообразный анестетик (для общей анестезии) Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLATILE BUFFER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. летучий буфер Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLATILE LINIMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. летучая мазь Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLATILE PRODUCT

Англо-русский медицинский словарь

летучий продукт Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLATILITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. непостоянство Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLITION ACTION

Англо-русский медицинский словарь

волевое действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLITIVE FACULTY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. волеизъявительная способность Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLKMANN'S SMALL SPOON

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ложечка фолькмана Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLTAGEDEPENDENT EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

потенциалозависимый эффект Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLTAGEREGULATING TRANSFORMER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. трансформатор регулировки напряжения Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUBILITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. многословие Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. объем; емкость объемный * * * ёмкость, объём Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME CONTROL VENTILATION

Англо-русский медицинский словарь

режим управляемой вентиляции (лёгких) с регулируемым объёмом Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME DISPENSING CAP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. объемный мерник-насадка Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME OF CIRCULATING BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. объем циркулирующей крови (оцк) Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME OF TISSUE

Англо-русский медицинский словарь

объём тканей Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME OVERLOAD

Англо-русский медицинский словарь

объёмная перегрузка Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUME WEIGHT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. объемная масса Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUMETER

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. объемометр; вольюметр Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUMETRIC

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. мерный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUMETRIC APPARATUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аппарат для титрования * * * аппарат для титрования Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUMINOUS BLEEDING

Англо-русский медицинский словарь

обильное кровотечение, профузное кровотечение Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUNTARY HOSPITAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. благотворительная больница Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUNTARY INSURANCE

Англо-русский медицинский словарь

добровольное страхование Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUNTATIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. воля Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUNTEER

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. доброволец добровольный; безвозмездный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUNTOMOTORY

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. волюнтомоторный; относящийся к произвольным движениям Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUPTUOUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. чувственный; сладострастный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUTE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. завиток; брюхоногий моллюск; витой Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вращение; виток Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLVULOSIS

Англо-русский медицинский словарь

онхоцеркоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMERINE

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. относящийся к сошнику * * * сошниковый Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMEROBASILAR

Англо-русский медицинский словарь

сошниково-основной Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMICOSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. изъязвленный; гноящийся; язвенный; покрытый язвами Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMIT MASS

Англо-русский медицинский словарь

рвотная масса Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMITING

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл. тошнить рвота рвотный; от англ. vomit * * * рвота Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMITING CENTER

Англо-русский медицинский словарь

рвотный центр Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMITING OF PREGNANT

Англо-русский медицинский словарь

рвота беременных Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMITING REFLEX

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рвотный рефлекс * * * рвотный рефлекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMITIVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. рвотное средство; рвотный; вызывающий рвоту Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOMITORIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. рвотный Англо-русский медицинский словарь.2012.

VON HIPPELLINDAU DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

болезнь Гиппеля-Линдау Англо-русский медицинский словарь.2012.

VON WILLEBRAND FACTOR

Англо-русский медицинский словарь

фактор фон Виллебранда Англо-русский медицинский словарь.2012.

VON WILLEBRAND FACTORRISTOCETIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кофактор фактора виллебранда Англо-русский медицинский словарь.2012.

VORACIOUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. ненасытный; прожорливый Англо-русский медицинский словарь.2012.

VORACITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. ненасытность; прожорливость Англо-русский медицинский словарь.2012.

VORTICAL BATH

Англо-русский медицинский словарь

вихревая ванна Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOSKRESENSKY'S SYMPTOM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. симптом воскресенского Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOX

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. голос * * * голос Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOYEURISM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вуайеризм; скопофилия Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULGARE

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. обыкновенный; простой Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULGARIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. обыкновенный; простой Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULNERABILITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. уязвимость; восприимчивость к инфекции; чувствительность к боли Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULNERABLE

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. уязвимый; восприимчивый к инфекции; чувствительный к боли Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULNERABLE SPOT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. уязвимое место; слабое место Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULNERARY PLANTS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. лекарственная трава; целебные травы Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULNERATA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. раненая Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULNERATE

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл. ранить Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULNERATUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. раненый Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULPES

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. лисица Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULSELLA FORCEPS

Англо-русский медицинский словарь

хирургический когтистый зажим Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вульва; наружные женские половые органы * * * вульва Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVA FOLICULITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фолликулит вульвы Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. половой; относящийся к вульве Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVAL ITCH

Англо-русский медицинский словарь

зуд вульвы Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. половой; относящийся к вульве Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVAR INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Англо-русский медицинский словарь

интраэпителиальная неоплазия вульвы Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVAR KRAUROSIS

Англо-русский медицинский словарь

крауроз вульвы Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVAR VAGINISMUS

Англо-русский медицинский словарь

вульварный вагинизм Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. вульвит; воспаление наружных женских половых органов * * * воспаление вульвы, вульвит Англо-русский медицинский словарь.2012.

VULVOPATHY

Англо-русский медицинский словарь

вульвопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

WATERSOLUBLE VITAMIN

Англо-русский медицинский словарь

водорастворимый витамин Англо-русский медицинский словарь.2012.

WEARILESS VIGIL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. неусыпное бдение Англо-русский медицинский словарь.2012.

YELLOW FEVER VIRUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вирус желтой лихорадки Англо-русский медицинский словарь.2012.

YELLOW VISION

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. ксантопсия Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.145968222 сек)
T: 0.149385917 M: 1 D: 0