Найдено 200+ «N»

NAA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтронно-активаційний аналіз

NAD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нікотинамідаденіндинуклеотид[c steelblue], -ду

NADP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат[c steelblue], -ту;

NANOGRAM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нанограм[c steelblue], -ма

NAPHTHALENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нафталін[c steelblue], -ну

NAPHTHALENE RING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нафталінове ядро

NARCOTIC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n наркотик[c steelblue], -ку2) a наркотичний

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Національний інститут стандартів і технологій США

NATIVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

самородний; саморідний; природний

NATURAL RADIOACTIVITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

природна радіоактивність

NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач[c steelblue], -ча

NEBULIZER WITH HEATED SPRAY CHAMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач з розпилювальною камерою, що нагрівається

NEBULIZING SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювальна система

NEGATIVE CATALYST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

негативний каталізатор

NEODYMIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неодим[c steelblue], -му

NEON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неон[c steelblue], -ну

NEPHELOMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нефелометричний аналіз

NEPTUNIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нептуній[c steelblue], -нію

NERNST EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння Нернста

NEURAL NETWORKS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl нейронні мережі

NEUTRALIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтралізувати

NEUTRON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтрон[c steelblue], -на

NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтронно-активаційний аналіз

NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS WITH RADIOCHEMICAL SEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтронно-активаційний аналіз з радіохімічним розділенням

NEUTRON DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нейтронна густина

NG

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нанограм[c steelblue], -ма

NICKEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нікель[c steelblue], -лю

NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нікотинамідаденіндинуклеотид[c steelblue], -ду

NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат[c steelblue], -ту

NIOBIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ніобій[c steelblue], -бію

NIST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Національний інститут стандартів і технологій США

NITRATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n нітрат[c steelblue], -ту2) v нітрувати

NITRIC OXIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

азоту окис; азоту оксид

NITRIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нітрид[c steelblue], -ду

NITRILE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нітрил[c steelblue], -лу

NITRITE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нітрит[c steelblue], -ту

NITROGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

азот[c steelblue], -ту

NITROUS OXIDE-ACETYLENE FLAME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полум'я закис азоту-ацетилен

NM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нанометр[c steelblue], -ра

NMR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ядерний магнітний резонанс

NOBELIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нобелій[c steelblue], -лію

NOBLE GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

інертний газ; благородний газ

NOBLE METALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl благородні метали

NON-AQUEOUS MEDIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неводне середовище

NON-ELECTROLYTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неелектроліт[c steelblue], -ту

NON-FERROUS METALLURGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кольорова металургія

NON-FERROUS METALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl кольорові метали

NON-LINEAR STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нелінійна структура

NON-METAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неметал[c steelblue], -лу

NON-PARAMETRIC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

непараметричний

NON-POLAR MOLECULE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неполярна молекула

NON-REDUCING SUGAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

невідновлювальний цукор

NON-SPECTRAL INTERFERENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неспектральна перешкода

NON-VOLATILITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нелеткість[c steelblue], -кості

NORMAL DISTRIBUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нормальний розподіл

NORMALITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нормальність[c steelblue], -ності

NOVEL TECHNIQUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

новітня методика

NUCLEAR ACTIVATION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ядерний активаційний аналіз

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ядерний магнітний резонанс

NUCLEAR WEAPON TEST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випробування ядерної зброї

NUCLEON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нуклон[c steelblue], -на

NUCLIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нуклід[c steelblue], -да

NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

число ступенів свободи

NUTRIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n поживна речовина; нутрієнт[c steelblue], -та2) a поживний

ACETYL NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ацетильне число

ANGULAR NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кутовий розпилювач

ANTHRACENE NUCLEUS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

антраценове ядро; антраценове кільце

BRINELL HARDNESS NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

число твердості за Бринелем

CHAMBER NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач камерного типу

CONCENTRIC NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

концентричний розпилювач

CONTROLLED-FLOW NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач з контрольованим потоком

COORDINATION NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційне число

CROSS POLARIZATION-MAGIC ANGLE SPINNING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

DYNAMIC NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

динамічний ядерний магнітний резонанс

EFFICIENCY OF NEBULIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективність розпилення

EPITHERMAL NEUTRONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl надтеплові нейтрони

FAST NEUTRONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl швидкі нейтрони

GRAVITY-FED NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач з гравітаційною подачею

HEAT OF NEUTRALIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота нейтралізації

HIGH-FLUX NUCLEAR REACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високопотоковий ядерний реактор

INSTRUMENTAL NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

інструментальний нейтронно-активаційний аналіз

KJELDAHL NITROGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

азот, визначений методом К'єльдаля

MAIN QUANTUM NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

головне квантове число

OXIDATION NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ступінь окислення

PNEUMATIC NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пневматичний розпилювач

PULSE NEBULIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

імпульсне розпилення

QUANTUM NUMBERS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl квантові числа

REFLUX NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач із зворотним потоком

RESONANCE NEUTRONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl резонансні нейтрони

SILVER NITRATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нітрат срібла; ляпіс[c steelblue], -су; пекольний камень

SUCTION NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

всмоктувальний розпилювач

SYSTEMATIC NAMES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl систематичні назви

THERMAL NEUTRONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl теплові нейтрони

TRADITIONAL NAMES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl традиційні назви

TRIVIAL NAMES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl тривіальні назви

TWIN NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

подвійний розпилювач

ULTRASONIC NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ультразвуковий розпилювач

WIDE NECK FLASK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

широкогорла колба

PROTRACTED NONUNION

Англо-русский медицинский словарь

ложный сустав Англо-русский медицинский словарь.2012.

PROXIMAL NAIL FOLD

Англо-русский медицинский словарь

борозда ногтя Англо-русский медицинский словарь.2012.

PRURIGO NODULARIS

Англо-русский медицинский словарь

узелковая почесуха Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSORIASIFORM NEURODERMATITIS

Англо-русский медицинский словарь

псориазиформный нейродерматит Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSORIASIS NUMMULARIS

Англо-русский медицинский словарь

дисковидный псориаз, монетовидный псориаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSYCHASTHENIC NEUROSIS

Англо-русский медицинский словарь

психастенический невроз Англо-русский медицинский словарь.2012.

PSYCHIATRIC NURSING

Англо-русский медицинский словарь

патронаж психически больных Англо-русский медицинский словарь.2012.

PULP NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

некроз пульпы зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

PULSATING THROBBING NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пульсирующий нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

PURINE NUCLEOSIDASE

Англо-русский медицинский словарь

пуриннуклеозидаза Англо-русский медицинский словарь.2012.

PYLORIC LYMPH NODES

Англо-русский медицинский словарь

пилорические лимфатические узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

PYRAMIDAL NEURON

Англо-русский медицинский словарь

пирамидальный нейрон Англо-русский медицинский словарь.2012.

PYRIDINE NUCLEOTIDE

Англо-русский медицинский словарь

биохим. пиридиннуклеотид Англо-русский медицинский словарь.2012.

QUADRATE FEMORAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

нерв квадратной мышцы бедра Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIAL NERVE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром лучевого нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIATION NEPHRITIS

Англо-русский медицинский словарь

радиационный нефрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADICAL NECK DISSECTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. футлярно-фасциальное иссечение шейных лимфатических узлов Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADICULAR NEURITIS

Англо-русский медицинский словарь

корешковый неврит Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADICULAR NEUROPATHY

Англо-русский медицинский словарь

корешковая невропатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIOACTIVE NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

радиоактивная [радионосная] игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIOACTIVE NITROGEN

Англо-русский медицинский словарь

радиоактивный азот Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIOACTIVE NUCLIDE

Англо-русский медицинский словарь

радиоактивный нуклид, радионуклид Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIUM NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

радионекроз Англо-русский медицинский словарь.2012.

RADIUM NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

радиевая игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

REACTIVE NEURASTHENIA

Англо-русский медицинский словарь

реактивная неврастения Англо-русский медицинский словарь.2012.

REACTIVE NEUROSIS

Англо-русский медицинский словарь

реактивный невроз Англо-русский медицинский словарь.2012.

RECTAL NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

невралгия прямой кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

RECURRENT LARYNGEAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

возвратный гортанный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

RECURRENT NERVE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром возвратного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

RED NUCLEUS

Англо-русский медицинский словарь

красное ядро Англо-русский медицинский словарь.2012.

RED NUCLEUS SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

невр. синдром красного ядра Англо-русский медицинский словарь.2012.

REGION OF NOSE

Англо-русский медицинский словарь

область носа Англо-русский медицинский словарь.2012.

REGIONAL NODES

Англо-русский медицинский словарь

регионарные узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

REGIONS OF NECK

Англо-русский медицинский словарь

области шеи Англо-русский медицинский словарь.2012.

RENAL NECROTIC PAPILLITIS

Англо-русский медицинский словарь

некротический папиллит почки Англо-русский медицинский словарь.2012.

RENAL PAPILLARY NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

некротизирующий папиллит почки Англо-русский медицинский словарь.2012.

REPORTING OF NOTIFIABLE DISEASES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. извещение о заболеваниях, подлежащих регистрации Англо-русский медицинский словарь.2012.

REST NITROGEN

Англо-русский медицинский словарь

остаточный азот Англо-русский медицинский словарь.2012.

RETRACTION NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

пульсирующий [ретракторный] нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

RETRACTOR NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ретракторный нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

RETROBULBAR NEURITIS

Англо-русский медицинский словарь

ретробульбарный неврит Англо-русский медицинский словарь.2012.

RETROCECAL LYMPH NODES

Англо-русский медицинский словарь

заслепокишечные лимфатические узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

RETROPERITONEAL NEPHRECTOMY

Англо-русский медицинский словарь

ретроперитонеальная нефрэктомия Англо-русский медицинский словарь.2012.

RHEUMATIC NEURITIS

Англо-русский медицинский словарь

ревматический неврит Англо-русский медицинский словарь.2012.

RHEUMATIC NODULES

Англо-русский медицинский словарь

ревматические узелки Англо-русский медицинский словарь.2012.

RIBES NIGRUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. черная смородина Англо-русский медицинский словарь.2012.

RIBIS NIGRI

Англо-русский медицинский словарь

мед.нареч. смородины черной Англо-русский медицинский словарь.2012.

RIDGE OF NECK OF RIB

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гребень шейки ребра Англо-русский медицинский словарь.2012.

RIDGE OF NOSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. валик носа * * * валик носа Англо-русский медицинский словарь.2012.

RIGID NECK

Англо-русский медицинский словарь

ригидность затылка Англо-русский медицинский словарь.2012.

RIGOR NERVORUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. столбняк Англо-русский медицинский словарь.2012.

RINGSPIRAL NERVE ENDING

Англо-русский медицинский словарь

нервное кольцеспиральное окончание Англо-русский медицинский словарь.2012.

RINGWORM OF NAILS

Англо-русский медицинский словарь

грибковая онихия, онихомикоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

RINGWORM OF THE NAILS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. онихомикоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROD NUCLEAR CELL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нейтрофильный палочкоядерный гранулоцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROOT NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

стом. корневая игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROOT OF NAIL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. корень ногтя Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROOT OF NERVE

Англо-русский медицинский словарь

нервный корешок Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROOT OF NOSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. корень носа * * * корень носа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROTATORY NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ротаторный нистагм * * * вращательный нистагм, ротаторный нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROUND NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

хирургическая круглая игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROUND WINDOW NICHE

Англо-русский медицинский словарь

анат. ниша круглого окна, ниша окна улитки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROUNDCAST SOLID NAIL

Англо-русский медицинский словарь

круглый литой штифт Англо-русский медицинский словарь.2012.

SACCULAR NERVE

Англо-русский медицинский словарь

сферически-мешотчатый нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SACRAL LYMPH NODES

Англо-русский медицинский словарь

крестцовые лимфатические узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SACRAL NERVES

Англо-русский медицинский словарь

крестцовые нервы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SACRAL SPLANCHNIC NERVES

Англо-русский медицинский словарь

крестцовые внутренностные нервы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SADDLE NOSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. седловидный нос * * * седловидный нос, запавшая переносица Англо-русский медицинский словарь.2012.

SALTLOSING NEPHRITIS

Англо-русский медицинский словарь

нефрит с потерей солей Англо-русский медицинский словарь.2012.

SAMPLING NOISE

Англо-русский медицинский словарь

шумовой сигнал Англо-русский медицинский словарь.2012.

SAPHENOUS NERVE

Англо-русский медицинский словарь

подкожный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SARCOMATOUS NEURINOMA

Англо-русский медицинский словарь

саркоматозная неврилеммома Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCAPULAR NOTCH

Англо-русский медицинский словарь

вырезка лопатки Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCHOOL NURSE

Англо-русский медицинский словарь

школьная медсестра Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCHOOL OF NURSING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. школа медицинских сестер Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCIATIC NERVE

Англо-русский медицинский словарь

седалищный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCIATIC NERVE SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

синдром седалищного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCIATIC NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. невралгия седалищного нерва * * * невралгия седалищного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCIATIC NEURITIS

Англо-русский медицинский словарь

неврит седалищного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCIATIC NOTCH

Англо-русский медицинский словарь

седалищная вырезка Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCISSORS NEEDLE HOLDER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ножницеобразный иглодержатель Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCLEREMA NEONATORUM

Англо-русский медицинский словарь

олеогранулёма новорождённых, склерема новорождённых Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCLEROSING NONSUPPURATIVE OSTEOMYELITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. склерозирующий остеомиелит; остеомиелит Гарре Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCREW FOR THE NECK OF THE FEMUR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. винт для остеосинтеза шейки бедра Англо-русский медицинский словарь.2012.

SCRUB NURSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. операционная медсестра * * * операционная медицинская сестра Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEBORRHEA NIGRA

Англо-русский медицинский словарь

чёрная себорея Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEBORRHEA SQUAMOSA NEONATORUM

Англо-русский медицинский словарь

чешуйчатая себорея новорождённых Англо-русский медицинский словарь.2012.

SECONDARY NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

вторичный некроз Англо-русский медицинский словарь.2012.

SECONDARY NERVE SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

вторичный шов нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

SECONDDEGREE ATRIOVENTRICULAR NODAL BLOCK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. узловая атриовентрикулярная блокада 2 степени Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEESAW NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

возвратно-поступательный нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEGMENTED NEUTROPHILS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сегментоядерный нейтрофил Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEMICLOSED NAILING

Англо-русский медицинский словарь

полузакрытый остеосинтез Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEMIOVAL NAIL

Англо-русский медицинский словарь

полуовальный штифт Англо-русский медицинский словарь.2012.

SENIOR NURSING STAFF

Англо-русский медицинский словарь

старший сестринский персонал Англо-русский медицинский словарь.2012.

SENSORY NERVE

Англо-русский медицинский словарь

чувствительный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SENSORY NERVE FIBERS

Англо-русский медицинский словарь

чувствительные нервные волокна Англо-русский медицинский словарь.2012.

SENSORY NEURON

Англо-русский медицинский словарь

сенсорный нейрон Англо-русский медицинский словарь.2012.

SENSORY NEUROPATHY

Англо-русский медицинский словарь

сенсорная невропатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

SENTINEL NODE

Англо-русский медицинский словарь

онк. железа Вирхова Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEROTONIN NEUROTRANSMISSION

Англо-русский медицинский словарь

серотонинергическая нейропередача Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEXUAL NEURASTHENIA

Англо-русский медицинский словарь

половая неврастения Англо-русский медицинский словарь.2012.

SEXUAL NEUROSIS

Англо-русский медицинский словарь

сексуальный невроз Англо-русский медицинский словарь.2012.

SHEATH OF OPTIC NERVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. влагалище зрительного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

SHORT CILIARY NERVES

Англо-русский медицинский словарь

короткие ресничные нервы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SILVER NITRATE CAUTERIZATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. прижигание нитратом серебра Англо-русский медицинский словарь.2012.

SINOATRIAL NODE

Англо-русский медицинский словарь

синусно-предсердный узел Англо-русский медицинский словарь.2012.

SINUS NODE DYSFUNCTION

Англо-русский медицинский словарь

дисфункция синусового узла Англо-русский медицинский словарь.2012.

SINUS OF NAIL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ногтевой синус * * * ногтевая пазуха Англо-русский медицинский словарь.2012.

SKIN NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

некроз кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

SKIN SUTURE NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

хирургическая кожная игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

SLOW NEUTRON

Англо-русский медицинский словарь

медленный нейтрон Англо-русский медицинский словарь.2012.

SMALL NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

хирургическая маленькая игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

SMALL NONCLEAVED CELL LYMPHOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мелкоклеточная лимфома с пересеченными ядрами Англо-русский медицинский словарь.2012.

SMALLFORDATE NEWBORN

Англо-русский медицинский словарь

гипотрофичный новорождённый, маловесный новорождённый, новорождённый с задержкой внутриутробного развития Англо-русский медицинский словарь.2012.

SMALLSWINGING NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

мелкоразмашистый нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

SMOOTHED DOWN NASOLABIAL FLOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сглаживание носогубой складки Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOCIAL NEUROSIS

Англо-русский медицинский словарь

социальный невроз Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOFT NONCHEWY DIET

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. челюстная диета Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOFT TISSUE NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

некроз мягких тканей Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOLANUM NIGRUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. черный паслен Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOLAR NETTLE RASH

Англо-русский медицинский словарь

солнечная крапивница Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOLID NAIL

Англо-русский медицинский словарь

литой штифт Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOLITARY COLD NODULE

Англо-русский медицинский словарь

солитарный узел щитовидной железы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOLITARY NODE

Англо-русский медицинский словарь

солитарный узел Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOMATIC NERVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. чувствующий нерв/; двигательный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOMATIC NERVOUS SYSTEM

Англо-русский медицинский словарь

соматическая нервная система Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOMATOSENSORIAL NERVE ENDINGS

Англо-русский медицинский словарь

нервные соматосенсорные окончания Англо-русский медицинский словарь.2012.

SOMATOTROPIC NERVE ENDINGS

Англо-русский медицинский словарь

нервные соматотропные окончания Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPANISH NEEDLES

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. череда Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPASMUS NUTANS

Англо-русский медицинский словарь

кивательная судорога, салаамова судорога Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPHENOPALATINE GANGLION NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

симптомокомплекс Сладера Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPHENOPALATINE NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

крылонёбного узла невралгия Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPHENOPALATINE NOTCH

Англо-русский медицинский словарь

клиновидно-нёбная вырезка Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPIDER NEVUS

Англо-русский медицинский словарь

паукообразный невус Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPINAL CORD NEURON

Англо-русский медицинский словарь

нейрон спинного мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPINAL NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

пункционно-биопсийная игла для люмбальной пункции Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPINAL NEOPLASMS

Англо-русский медицинский словарь

новообразования позвоночника Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPINAL NERVES

Англо-русский медицинский словарь

спинномозговые нервы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPINAL NEURINOMA

Англо-русский медицинский словарь

неврилеммома спинного мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPINDLESHAPED NEURON

Англо-русский медицинский словарь

веретеновидный нейрон Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPIRAL NERVE FIBER

Англо-русский медицинский словарь

спиральное нервное волокно Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPLANCHNIC NERVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. чревный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPLENIC LYMPH NODES

Англо-русский медицинский словарь

селезёночные лимфатические узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPONTANEOUS NYSTAGMUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. спонтанный нистагм * * * спонтанный нистагм Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPOON NAIL

Англо-русский медицинский словарь

койлонихия, вогнутый ноготь Англо-русский медицинский словарь.2012.

SPRAYING NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

игла-распылитель (для орошения полости рта, носоглотки) Англо-русский медицинский словарь.2012.

STAB NEUTROPHIL

Англо-русский медицинский словарь

палочкоядерный нейтрофил, палочкоядерный лейкоцит, нейтрофильный палочкоядерный гранулоцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

STAB NEUTROPHILS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. палочкоядерный нейтрофил Англо-русский медицинский словарь.2012.

STASH OF NARCOTICS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. спрятанный наркотик Англо-русский медицинский словарь.2012.

STERNAL PUNCTURE NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

игла для пункции костного мозга, игла для трепанобиопсии, костномозговая игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

STIFF NECK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ригидность затылка; кривошея; прострел * * * кривошея Англо-русский медицинский словарь.2012.

STINGING NETTLE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. жгучая крапива Англо-русский медицинский словарь.2012.

STRAIGHT NEEDLE

Англо-русский медицинский словарь

хирургическая прямая игла Англо-русский медицинский словарь.2012.

STRAWBERRY NEVUS

Англо-русский медицинский словарь

кавернозная гемангиома, пещеристая гемангиома, кавернома, «клубничный» невус Англо-русский медицинский словарь.2012.

STUFFINESS IN NOSE

Англо-русский медицинский словарь

заложенность носа Англо-русский медицинский словарь.2012.

STUMP NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

некроз культи Англо-русский медицинский словарь.2012.

STUMP NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

невралгия культи Англо-русский медицинский словарь.2012.

STUMP NEUROMA

Англо-русский медицинский словарь

неврома культи Англо-русский медицинский словарь.2012.

STUPEFIED WITH NARCOTICS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. одурманенный наркотиками Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBACUTE NECROTIC MYELITIS

Англо-русский медицинский словарь

подострый некротический миелит Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBAORTIC LYMPH NODES

Англо-русский медицинский словарь

подаортальные лимфатические узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBCAPSULAR NEPHRECTOMY

Англо-русский медицинский словарь

субкапсулярная нефрэктомия Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBCLAVIAN NERVE

Англо-русский медицинский словарь

подключичный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBCOSTAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

подрёберный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBCUTANEOUS FAT NECROSIS

Англо-русский медицинский словарь

излечимая кожная индурация новорождённых Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBEPITHELIAL LYMPHOCAPILLARY NETWORK

Англо-русский медицинский словарь

подэпителиальная лимфокапиллярная сеть Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBLINGUAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

подъязычный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBMANDIBULAR LYMPH NODES

Англо-русский медицинский словарь

поднижнечелюстные лимфатические узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBMENTAL LYMPH NODES

Англо-русский медицинский словарь

подбородочные лимфатические узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBMUCOUS ARTERIAL NETWORK

Англо-русский медицинский словарь

подслизистая артериальная сеть Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBMUCOUS NERVOUS INTERLACEMENT

Англо-русский медицинский словарь

подслизистое нервное сплетение Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBOCCIPITAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

подзатылочный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBOCCIPITAL NEURALGIA

Англо-русский медицинский словарь

субокципитальная невралгия Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBODONTOBLASTIC NERVOUS PLEXUS

Англо-русский медицинский словарь

субодонтобластическое нервное сплетение Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBSCAPULAR NERVE

Англо-русский медицинский словарь

подлопаточный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUBSTANTIA NIGRA

Англо-русский медицинский словарь

чёрная субстанция Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERFICIAL FIBULAR NERVE

Англо-русский медицинский словарь

поверхностный малоберцовый нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERINTENDENT OF NURSING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. главная медсестра Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR ALVEOLAR NERVES

Англо-русский медицинский словарь

верхние альвеолярные нервы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR CLUNEAL NERVES

Англо-русский медицинский словарь

верхние нервы ягодиц Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR GLUTEAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

верхний ягодичный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR LARYNGEAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

верхний гортанный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR NASAL CONCHA

Англо-русский медицинский словарь

верхняя носовая раковина Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR NASAL MEATUS

Англо-русский медицинский словарь

верхний носовой ход Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR NUCHAL LINE

Англо-русский медицинский словарь

наивысшая выйная линия Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPERIOR VERTEBRAL NOTCH

Англо-русский медицинский словарь

верхняя позвоночная вырезка Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPPURATIVE NEPHRITIS

Англо-русский медицинский словарь

апостематозный нефрит, гнойный нефрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPRACLAVICULAR NERVES

Англо-русский медицинский словарь

надключичные нервы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPRAORBITAL NOTCH

Англо-русский медицинский словарь

надглазничная вырезка, подглазничное отверстие лобной кости Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPRASCAPULAR NERVE

Англо-русский медицинский словарь

надлопаточный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPRATROCHLEAR NERVE

Англо-русский медицинский словарь

надблоковый нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SUPREME NASAL CONCHA

Англо-русский медицинский словарь

наивысшая носовая раковина Англо-русский медицинский словарь.2012.

SURAL NERVE

Англо-русский медицинский словарь

икроножный нерв Англо-русский медицинский словарь.2012.

SURGEON NEEDLE HOLDER

Англо-русский медицинский словарь

держатель хирургической иглы Англо-русский медицинский словарь.2012.

SURGICAL NECK

Англо-русский медицинский словарь

хирургическая шейка Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYMPATHETIC NEUROTRANSMISSION

Англо-русский медицинский словарь

симпатическая нейропередача Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYMPTOM OF SCIATIC NERVE COMPRESSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. симптом натяжения седилищного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYPHILITIC NEURASTHENIA

Англо-русский медицинский словарь

сифилитическая неврастения Англо-русский медицинский словарь.2012.

SYPHILITIC NEURITIS

Англо-русский медицинский словарь

сифилитический неврит Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.355722578 сек)
T: 0.360396771 M: 1 D: 0