Найдено 200+ «L»

L

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

літр[c steelblue], -ра

L'VOV PLATFORM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

платформа Львова

LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

введення мітки

LABILE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лабільний; нестійкий

LABORATORY ASSISTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лаборант[c steelblue], -та

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

система керування інформацією в лабораторії

LABORATORY INTERCOMPARISON STUDY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

міжлабораюторний експеримент

LABORATORY METHOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лабораторний метод

LACHRYMATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лакриматор[c steelblue], -ра

LACTIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

молочна кислота

LAG

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплоізолювати

LAGGING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплоізоляція

LAMINAR FLOW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ламінарна течія

LANDOLT REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Ландольта

LANTHANUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лантан[c steelblue], -ну

LASER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лазер[c steelblue], -ра

LASER DESORPTION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна лазерна десорбція

LASER EXITED ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лазерна атомно-флуоресцентна спектрометрія

LATENT HEAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

захована теплота

LATENT PERIOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

латентний період; захований період

LATHER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n піна 2) v милитися

LATTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

решітка; ґратка

LAUGHING GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

"сміховий газ"; закис азоту

LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон[c steelblue], -ну

LAW OF CONSTANT PROPORTIONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон сталості складу

LAWRENCIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лоуренсій[c steelblue], -сію

LAYER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

шар[c steelblue], -ру

LC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідинна хроматографія

LDA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лінійний дискримінантний аналіз

LDMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна лазерна десорбція

LDPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поліетилен низької густини

LEACH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

витолочувати; вимивати

LEACHING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вищолочення; вимивання

LEAD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

свинець[c steelblue], -нцю; оливо

LEAFS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лазерна атомно-флуоресцентна спектрометрія

LEAK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сочитися; просочуватися

LEAKAGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

витік[c steelblue], -току

LETHAL CONCENTRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

летальна концентрація

LEVEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівень[c steelblue], -вня

LEVOROTATORY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лівообертальний

LEWISITE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

люїзіт[c steelblue], -ту

LIGAND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ліганд[c steelblue], -ду

LIGHT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n світло, світіння2) a легкий 3) v підпалювати

LIGHT MODULATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

модуляція світла

LIGNIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лігніна[c steelblue], -ни; деревина -ни

LIMESTONE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вапняк[c steelblue], -ку

LIMIT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n границя; обмеження2) v обмежувати; лімітувати

LIMITING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обмежувальний; лімітувальний

LIMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

система керування інформацією в лабораторії

LINE SPECTRUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лінійчатий спектр

LINEAR ATTENUATION COEFFICIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лінійний коефіцієнт ослаблення

LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лінійний дискримінантний аналіз

LINEAR PHOTOELECTRIC ABSORPTION COEFFICIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лінійний коефіцієнт фотоелектричного поглинання

LINEAR SCATTERING COEFFICIENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лінійний коефіцієнт розсіяння

LINEAR-SWEEP VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

LINK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язок[c steelblue], -зку

LIPOMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ліпометр[c steelblue], -ра

LIPOPHOBICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ліпофобність[c steelblue], -ності

LIQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

витоплювання; зрідження

LIQUEFACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

скраплення; зрідження

LIQUID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n рідина2) a рідкий

LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідинна хроматографія

LIQUID EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідинна екстракція

LIQUID SCINTILLATION DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідинно-сцинтиляційний детектор

LIQUID-LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинна хроматографія

LIQUID-LIQUID DISTRIBUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинний розподіл

LIQUID-LIQUID EXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинна екстракція

LITER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

літр[c steelblue], -ра

LITHIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

літій[c steelblue], -тію

LITMUS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лакмус[c steelblue], -су

LLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинна хроматографія

LLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинна екстракція

LOCAL THERMODYNAMICAL EQUILIBRIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

локальна термодинамічна рівновага

LOCATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

локалізувати

LOCK-IN AMPLIFIER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

синхронний підсилювач

LOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

межа виявлення

LOG-NORMAL DISTRIBUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

логнормальний розподіл

LOGARITHM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

логарифм[c steelblue], -ма

LOGARITHMIC MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середнє логарифмічне

LONE PAIR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неподілена пара

LONG RANGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

далекий порядок

LOQ

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

межа кількісного визначення

LOW-ALLOY STEEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

низьколегована сталь

LOW-DENSITY POLYETHYLENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поліетилен низької густини

LOW-FREQUENCY CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

низькочастотний струм

LOW-PRESSURE DISCHARGE LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розрядна лампа низького тиску

LOW-TEMPERATURE PHOSPHORESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

низькотемпературна фосфоресценція

LTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

локальна термодинамічна рівновага

LTP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

низькотемпературна фосфоресценція

LUMINESCENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

люмінесцентний

LUMINOL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

люмінол[c steelblue], -лу

LUMOGALLION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

люмогаліон[c steelblue], -ну

LUMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

шматок[c steelblue], -тка; кусок[c steelblue], -ска

LUSTRE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

блиск[c steelblue], -ку

LUTETIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лютецій[c steelblue], -цію

LYSOL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лізол[c steelblue], -лу

ACID LEACH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотне вилуговування; кислотне вищолочення

ANODIC STRIPPING CHRONOAMPEROMETRY WITH LINEAR POTENTIAL SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна хроноамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

BEER-LAMBERT LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Ламберта-Бера

BIOLOGICAL HALF LIFE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біологічний період напіввиведення

BODY-CENTERED LATTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємноцентрована решітка

BOND LENGTH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

довжина зв'язку

CHRONOPOTENTIOMETRY WITH LINEAR CURRENT SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з лінійною розгорткою потенціалу

CONFIDENCE LEVEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівень довірчої ймовірності

CONFIDENCE LEVELS ABOUT THE MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення залежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення незалежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE INTERCEPT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення відрізка, який відсікають на вісі ординат

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE SLOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення нахилу регресійної залежності

CONVOLUTION INTEGRAL LINEAR-SWEEP VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольтамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу та інтегруванням струму методом згортки

COORDINATE LINK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний зв'язок

COORDINATION LINK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний зв'язок

DISPERSING LENS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розсіювальна лінза

EXCHANGE LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обмінне введення мітки

FACE-CENTERED LATTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гранецентрована решітка

FAJANS AND SODDY LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

правило Содді- Фаянса

FARADAY'S LAWS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl закони Фарадея

FREQUENCY OF LIGHT-MODULATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

частота модуляції світла

GAS LAWS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl газові закони

GAY-LUSSAC'S LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Гей-Люссака

GOOD LABORATORY PRACTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

належна лабораторна практика

HALF-INTENSITY WIDTH OF ABSORPTION LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина лінії поглинання на напіввисоті контуру

HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високоефективна рідинна хроматографія

HIGH-PRESSURE XENON LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ксенонова лампа високого тиску

HOLLOW CATHODE LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лампа з порожнистим катодом

HYSTERESIS LOOP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

петля гістерезиса

ION-PAIR HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іон-парна високоефективна рідинна хроматографія

MOTHER LIQUOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

маточний розчин

MULTIELEMENT LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатоелементна лампа

OSTWALD'S DILUTION LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон розбавляння Оствальда

PERIODIC LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

періодичний закон

PULSED-DISCHARGE LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

імпульсна розрядна лампа

RATE OF LIQUID ASPIRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

швидкість засмоктування рідини

RECOIL LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

введення мітки методом віддачі

RESOLUTION OF LINES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розщеплення ліній

REVERSED-PHASE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обернено-фазова високоефективна рідинна хроматографія

SAMPLE OF LIMITED SIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

проба обмеженого розміру

SERIES OF LINES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектральні серії

SIGNIFICANCE LEVEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівень значущості

SINGLE-ELEMENT LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

одноелементна лампа

SIZE-EXCLUSION HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ексклюзійна високоефективна рідинна хроматографія

SPACE LATTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

просторова решітка

TESTING LABORATORY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випробувальна лабораторія

THIN LAYER ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тонкошаровий електрод

THIRD LAW OF THERMODYNAMICS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

третій принцип термодинаміки

WILZBACH LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

введення мітки за Вільцбахом

L

Энциклопедический словарь

L — сокращение слова Laeva (см.).

L‘ETAT C‘EST MOI

Энциклопедический словарь

L‘etat c‘est moi ("государство, это — я"). По преданию, Людовик XIV в апреле 1665 г. явился в парламент, где и произнес эти слова в ответ президенту, выдвигавшем

LA

Энциклопедический словарь

La или A — название звука шестой ступени неискусственной гаммы до-мажор или c-dur. B сольмизации Гвидона Аретинского — шестой из слогов, служащих для названия но

LABOR OMNIA VICIT IMPO US

Энциклопедический словарь

Labor omnia vicit impo us т. е. "упорный труд все превозмог" — цитата из "Георгик" Вергилия (песня I, ст. 145—146).

LACRIMOSA-О

Энциклопедический словарь

Lacrimosa-о или Lagrimosa или Lamentoso (по-итал. слезный) — прилагательное, применяемое при обозначении медленного движения: adagio, largo. Будучи применено сам

LACTARIUS

Энциклопедический словарь

Lactarius — см. Грибы съедобные.

LAESIO ENORMIS

Энциклопедический словарь

Laesio enormis — в римском праве вред, понесенный продавцом вследствие покупки у него вещи за цену, не соответствующую ее стоимости. По постановлению императоров

LAEVA MANO

Энциклопедический словарь

Laeva mano или L. m. (итал.) — музыкальный термин, требующий исполнения фразы на инструменте левой рукой.

LAGRIMABILE

Энциклопедический словарь

Lagrimabile или Lamentabile — музыкальный термин, требующий жалобной передачи.

LAISSEZ FAIRE ET LAISSEZ PASSER

Энциклопедический словарь

Laissez faire et laissez passer — формула, выражающая принцип невмешательства государственной власти в экономические отношения, как внутренние, так и международн

LAMENTABILE

Энциклопедический словарь

Lamentabile lamenloso — см. Lagrimabile.

LAMENTAZIONE

Энциклопедический словарь

Lamentazione или Lamento — итал.; lamentation — франц.: сетование, вопль, скорбь. Ламентации на слова пророка Иеремии поются в католической церкви на страстной н

LANGUENTE, LANGUENDO, LANGUIDAMENTE

Энциклопедический словарь

Languente, languendo, languidamente — музыкальный термин, требующий от исполнения характера томящегося, изнемогающего, движения замедленного. Н. С.

LAPSUS CALAMI

Энциклопедический словарь

Lapsus calami — ошибка в письме, в правописании; в переносном смысле — авторский промах.

LAPSUS LINGUAE

Энциклопедический словарь

Lapsus linguae — ошибка в разговоре, непроизвольное употребление одного слова вместо другого.

LARGAMENTE CON LARHEZZA

Энциклопедический словарь

Largamente con larhezza — музыкальный термин, требующий полного (в звуковом отношении) протяжного исполнения.

LARGHETTO

Энциклопедический словарь

Larghetto уменьш. от largo — музыкальный термин, требующий движения не столь медленного, как при largo, но более умеренного, чем при andante. Характер исполнения

LARGHISSIMO

Энциклопедический словарь

Larghissimo — высшая степень медленного исполнения.

LARGO

Энциклопедический словарь

Largo (итал. широко, полно, протяжно) — музыкальный термин, обозначающий медленное движение. L. имеет одинаковое движение с adagio, но при первом характер исполн

LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CH‘ENTRATE

Энциклопедический словарь

Lasciate ogni speranza voi ch‘entrate — т. е. "оставь надежду всякий сюда входящий" — последний стих надписи над воротами в ад (Данте, "Ад", III, 9).

LAUDATOR TEMPORIS ACTI

Энциклопедический словарь

Laudator temporis acti ("хвалитель прошедших времен") — цитата из Горация, "Ars poetica" (ст. 173).

LE ROI REGNE ET NE GOUVERNE PAS

Энциклопедический словарь

Le roi regne et ne gouverne pas (франц. "король царствует, но не управляет") — положение, выставленное Тьером в 1830 г. в газете "Le National" и сделавшееся при

LE STYLE C‘EST L‘HOMME

Энциклопедический словарь

Le style c‘est l‘homme ("стиль — это человек", т. е. по стилю человека можно судить о характере его) — слова Бюффона в речи, произнесенной при принятии в академи

LECTICA

Энциклопедический словарь

Lectica — Так назывались у римлян носилки, на которых переносились первоначально больные и женщины (особенно жены сенаторов), а затем и мужчины. Право пользовать

LECTISTERNIUM

Энциклопедический словарь

Lectisternium — так назывался священный обряд, занесенный в Рим через распространение Сивиллиных книг: пир в честь бога (или богов), изображение которого ставило

LEGATO

Энциклопедический словарь

Legato или Ligato (итал.) — музыкальный термин, требующий исполнения связанного, при котором один звук следует за другим без малейшего перерыва. Legatissimo — вы

LEGES BARBARORUM

Энциклопедический словарь

Leges barbarorum — см. Варварские законы.

LEGGIERE

Энциклопедический словарь

Leggiere leggiermente (итал.), l égè rement (франц.) — музыкальный термин, требующий исполнения легкого, непринужденного.

LEGNO

Энциклопедический словарь

Legno — древко смычка. Col legno — музыкальный термин, требующий игры древком.

LEITACCORD

Энциклопедический словарь

Leitaccord — вводный аккорд, ведущий при модуляции в другой лад (преимущественно — доминантаккорд). Leitton — вводный тон, идущий на диатонический полутон вверх

LENTO, LENTAMENTE

Энциклопедический словарь

Lento, Lentamente — музыкальный термин, требующий медленного исполнения. Он равносилен Largo. Lentando требует замедления в исполнении. Lento assai, Lento di mol

LESTO

Энциклопедический словарь

Lesto или Lesso — музыкальный термин, требующий исполнения скорого, беглого, легкого.

LETTRES DE CACHET

Энциклопедический словарь

Lettres de cachet — приказы, благодаря которым при старом французском режиме можно было кого угодно посадить в Бастилию и другие тюрьмы и держать там его неопред

LEX SALICA

Энциклопедический словарь

Lex Salica — см. Салическая Правда и Варварские законы.

LIBER DIURNUS ROMANORUM PONTIFICUM

Энциклопедический словарь

Liber diurnus Romanorum pontificum — книга формул VIII в., содержащая, кроме образцов документов для церковного делопроизводства, ритуал посвящения папы и подгор

LIBER PONTIFICALIS

Энциклопедический словарь

Liber pontificalis или Gesta pontificum Romanorum — ложно приписываемое Анастасию Библиотекарю собрание биографий римских пап с ап. Петра до Конона (687), позже

LIBERTAS

Энциклопедический словарь

Libertas — имя римской богини, приводимое в связь с именами Juppiter Liber, Liber Pater, Libera и указывающее на то, что она олицетворяла собой плодородие и полн

LIBERTE, FRATERNITE, EGALITE

Энциклопедический словарь

Liberte, fraternite, egalite ("свобода, братство, равенство") — девиз, выставленный республиканцами на своем знамени в революцию 1789 г.; официальный девиз совре

LIBRI FEUDORUM

Энциклопедический словарь

Libri feudorum (usus feudorum, consuetudines feudales) — сборник обработанных теоретически положений ломбард. ленного права, рассматриваемый как decima collatio

LICENTIA POETICA

Энциклопедический словарь

Licentia poetica (лат.) — "поэтическая вольность", т. е. отступление поэта ради требований размера или рифмы от обычного строя речи.

LIMES GERMANICUS

Энциклопедический словарь

Limes germanicus (иначе palus, отсюда нем. Pfahl) — так назывался пограничный вал, возведенный римлянами в защиту от германцев. Начатый при Друзе и Тиверии, он с

LIMITED

Энциклопедический словарь

Limited — определение, прибавляемое к английским акционерным обществам с ограниченной; ответственностью; ср. Акция и Акционерное общество.

LIMITO, LIMITUM

Энциклопедический словарь

Limito, limitum лимит — см. Комиссионная сделка.

LINGUA FRANCA

Энциклопедический словарь

Lingua franca — употребительный в науке термин для обозначения смешанного языка, возникающего в местностях со смешанным населением. Характерной его чертой являет

LIT-DE-JUSTICE

Энциклопедический словарь

Lit-de-justice — торжественное заседание французского (парижского) парламента времен старого порядка, в присутствии короля и пэров, обязывавшее парламент вносить

LITIS CONTESTATIO

Энциклопедический словарь

Litis contestatio — момент точного установления спорных отношений сторон в гражданском процессе, с которого этот процесс и считается в действительности начатым (

LITTERA SCRIPTA MANET

Энциклопедический словарь

Littera scripta manet — латинская поговорка: "написанная буква остается" (т. е. против письменных улик трудно спорить, от написанного нельзя отречься); соответст

LITTERAE NON ERUBESCUNT

Энциклопедический словарь

Litterae non erubescunt — латинская поговорка: "буквы не покраснеют" (соответствует русскому: "бумага все терпит").

LOCO

Энциклопедический словарь

Loco или Luogo (итал. "место") — музыкальный термин, уничтожающий силу предшествующего обозначения: 8-va alta или 8-va bassa, т. е. восстановляющий нормальное ис

LOCUS REGIT ACTUM

Энциклопедический словарь

Locus regit actum (место руководить актом) — начало частного международного права, в силу которого внешние формы и обряды совершения актов (договоров, завещаний,

LONGA

Энциклопедический словарь

Longa или Lunga — нота старинного нотного письма, заключавшая в себе четыре целые ноты или шесть целых нот (см. Мензуральная теория). L. pausa — длинная пауза в

LORDSHIP

Энциклопедический словарь

Lordship — титул, присвоенный лордам (в Англии), а также земельное владение, на котором основывается достоинство лорда. Your Lordship — обращение к лорду.

LUCRUM

Энциклопедический словарь

Lucrum — юридический термин, имеющий несколько применений: а) L. cessans — выгода или прибыль, которая могла бы быть извлечена из той или иной вещи или юридическ

LUCUS A NON LUCENDO

Энциклопедический словарь

Lucus a non lucendo — "роща называется lucus, потому что в ней не светит" (lucet) — приводимый Квинтилианом ("De institutione oratoria", I, 6) пример неверной эт

LUFT MACHT FREI (EIGEN)

Энциклопедический словарь

Luft macht frei (eigen) — Вместе с так называемым территориальным принципом подсудности в средние века мало-помалу начинает развиваться и территориальная точка з

LUGUBRE

Энциклопедический словарь

Lugubre — музыкальный термин, требующий печального исполнения.

LUNGA PAUSA

Энциклопедический словарь

Lunga pausa — длинная пауза, общее молчание.

LUPUS IN FABULA

Энциклопедический словарь

Lupus in fabula — латинская поговорка "волк в басне" (появляющийся неожиданно там, где о нем говорят): цитата из Теренция, "Adelphi" (4, 1).

LUTETIA PARISIORUM

Энциклопедический словарь

Lutetia Parisiorum (кельтское назв. Lucoticia) — одна из общин Лугдунской Галлии (ныне Париж), находившаяся в области племени паризиев, на месте нынешнего Парижа

"АВРО" (A. V. ROE AND CO., LTD)

Большой энциклопедический словарь

"АВРО" (A. V. Roe and Co., Ltd), самолетостроительная фирма в Великобритании, основанная А. В. Ро. В 1930-х гг. вошла в состав концерна "Хокер Сидли", закрыта в

"БАНК БРЮССЕЛЬ-ЛАМБЕР" (BANQUE DE BRUXELLES - LAMBERT)

Большой энциклопедический словарь

"БАНК БРЮССЕЛЬ-ЛАМБЕР" (Banque de Bruxelles - Lambert), коммерческий банк Бельгии. Основан в 1975 в результате слияния Банка Брюсселя (1935) и Банка Ламбер (1946

"ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ГИРОЦЕНТРАЛЕ" (WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE)

Большой энциклопедический словарь

"ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ГИРОЦЕНТРАЛЕ" (Westdeutsche Landesbank Girozentrale), центральный банк федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Основан в 1969

"ДЖУСТИЦИЯ Э ЛИБЕРТА" ("GIUSTIZIA E LIBERTA" - "СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВОБОДА")

Большой энциклопедический словарь

"ДЖУСТИЦИЯ Э ЛИБЕРТА" ("Giustizia e liberta" - "Справедливость и свобода"), антифашистское движение, возникшее в среде итальянской эмиграции во Франции в 1929. П

"ДЭФ ЛЕППАРД" (DEF LEPPARD)

Большой энциклопедический словарь

"ДЭФ ЛЕППАРД" (Def Leppard), английская рок-группа, образована в 1977. Состав: Стив Кларк (гитара), Рик Сэвидж (бас), Пит Уиллис (гитара), Рик Аллен (ударные), Д

"ИНТЕРНАЦИОНАЛ" (ФРАНЦ. L'INTERNATIONALE, ОТ ЛАТ. INTER - МЕЖДУ И NATIO - НАРОД)

Большой энциклопедический словарь

"ИНТЕРНАЦИОНАЛ" (франц. L'Internationale, от лат. inter - между и natio - народ), пролетарский гимн, партийный гимн российской социал-демократии (с 1906), КПСС (

"ИНТЕРНЭШОНАЛ ПАБЛИШИНГ КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД" (INTERNATIONAL PUBLISHING CORPORATION LTD)

Большой энциклопедический словарь

"ИНТЕРНЭШОНАЛ ПАБЛИШИНГ КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД" (International Publishing Corporation Ltd), один из крупнейших газетно-журнальных концернов в Великобритании. Основа

"КЛМ" (KLM, KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ NV)

Большой энциклопедический словарь

"КЛМ" (KLM, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV), национальная авиакомпания Нидерландов. Одна из старейших в мире, основана в 1920. Осуществляет перевозки в с

"КРЕДИ ЛИОННЕ" (CREDIT LYONNAIS)

Большой энциклопедический словарь

"КРЕДИ ЛИОННЕ" (Credit Lyonnais), коммерческий депозитный банк Франции. Основан в 1863. Ок. 2700 отделений в стране, отделения, дочерние банки, участия и предста

"ЛОНГ-ТЕРМ КРЕДИТ БАНК ОФ ДЖАПАН" (LONG-TERM CREDIT BANK OF JAPAN, LTD)

Большой энциклопедический словарь

"ЛОНГ-ТЕРМ КРЕДИТ БАНК ОФ ДЖАПАН" (Long-term Credit Bank of Japan, Ltd), крупнейший коммерческий банк Японии, специализирующийся на долгосрочном кредитовании и о

"МАРТИН" (GLENN L. MARTIN CO.)

Большой энциклопедический словарь

"МАРТИН" (Glenn L. Martin Co.), американская авиационная фирма. С сер. 50-х гг. разрабатывает ракетно-космические системы, в т. ч. баллистические ракеты средней

"МИДЛЕНД БАНК" (MIDLAND BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, PLC)

Большой энциклопедический словарь

"МИДЛЕНД БАНК" (Midland Bank public limited company, plc), коммерческий банк Великобритании. Основан в 1836. Св. 3500 отделений в стране, дочерние компании и пре

"МОНА ЛИЗА" ("MONA LISA")

Большой энциклопедический словарь

"МОНА ЛИЗА" ("Mona Lisa"), "Джоконда" ("Gioconda"), принятые названия портрета работы Леонардо да Винчи (ок. 1503, Лувр, Париж), предположительно изображающего ф

"ОЗЕРНАЯ ШКОЛА" ПОЭТОВ ("THE LAKE SCHOOL OF POETS")

Большой энциклопедический словарь

"ОЗЕРНАЯ ШКОЛА" поэтов ("The lake school of poets"), идейное содружество английских поэтов У. Вордсворта, С. Т. Колриджа и Р. Саути, живших на северо-западе Вели

"ОПЕРА КОМИК" (ТЕАТР КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ; THEATRE DE L'OPERA-COMIQUE)

Большой энциклопедический словарь

"ОПЕРА КОМИК" (Театр комической оперы; Theatre de l'Opera-Comique), музыкальный театр в Париже. Основан в 1715, с 1801 современное название, с 1806 государственн

"ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (АНГЛ. LOST GENERATION)

Большой энциклопедический словарь

"ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (англ. lost generation), определение, применяемое к группе зарубежных писателей, выступивших в 1920-е гг. с произведениями, в которых отра

"РОМАН О РОЗЕ" ("ROMAN DE LA ROSE")

Большой энциклопедический словарь

"РОМАН О РОЗЕ" ("Roman de la Rose"), памятник французской литературы 13 в., аллегорическая поэма о любви поэта к Розе, олицетворяющей идеальную женственность.

"СВОБОДА / СВОБОДНАЯ ЕВРОПА" (RADIO LIBERTY/FREE EUROPE)

Большой энциклопедический словарь

"СВОБОДА / СВОБОДНАЯ ЕВРОПА" (Radio Liberty/Free Europe), государственные американские радиостанции США, осуществляющие вещание на Вост. Европу и некоторые стран

"СКАЙЛЭБ" (АНГЛ. SKYLAB, СОКРАЩЕННО ОТ SKY LABORATORY - НЕБЕСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ)

Большой энциклопедический словарь

"СКАЙЛЭБ" (англ. Skylab, сокращенно от sky laboratory - небесная лаборатория), американская орбитальная станция для полета по околоземной орбите; программа ее ра

...ЛОГИЯ (ОТ ГРЕЧ. LOGOS - СЛОВО, УЧЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

...ЛОГИЯ (от греч. logos - слово, учение), часть сложных слов, означающая: наука, знание, учение, напр., геология, филология.

A LA HAUSSE

Энциклопедический словарь

A la hausse (франц.) — биржевой термин, означающий на повышение (цены бумаг, товаров и проч.). См. Повышение.

A LA MESURA

Энциклопедический словарь

A la mesura (итал.) — в музыке обозначает: в темпе, то же, что и a tempo, т. е. с определенною скоростью движения.

A LINEA

Энциклопедический словарь

A linea (лат.) — с новой строки, с начала; в печати и письме А. обозначает поэтому новую строку, а в параграфах законов — новое (отдельное) постановление.

AD LIBITUM

Энциклопедический словарь

Ad libitum (лат. — "по желанию", "по произволу") — музыкальный термин, означающий возможность при начале музыкальной пьесы устранить те инструменты, которые могу

AIDE TOI ET LE CIEL T‘AIDERA

Энциклопедический словарь

Aide toi et le ciel t‘aidera — французская пословица: "помогай себе, и Бог тебе поможет" или "на Бога надейся, а сам не плошай". С этим девизом образовалось в Па

APRES NOUS LE DELUGE

Энциклопедический словарь

Apres nous le deluge (Апре ну ле делюж) — буквально: "после нас потоп", т. е. после нашей смерти погибай хоть весь мир; это выражение принадлежит маркизе Помпаду

COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Энциклопедический словарь

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum называется и просто Collatio — памятник римского права конца IV или начала V века после Р. Х. (390—438 гг.), неизвестного

COMMON LAW

Энциклопедический словарь

Common Law — см. Общее право.

DIEU LE VOLT

Энциклопедический словарь

Dieu le volt ("Так хочет Бог") — боевой клич Готфрида Бульонского (см. Готфрид Бульонский и Клич).

ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES

Энциклопедический словарь

Ecole libre des sciences politiques — частная школа политических наук в Париже. Основана в 1871 г. по инициативе Эмиля Бутми, состоящего с тех пор директором шко

EX UNGUE LEONEM

Энциклопедический словарь

Ex ungue leonem (лат. поговорка) — льва узнаем по когтям.

FAVETE LINGUIS

Энциклопедический словарь

Favete linguis (латинск.): "благоприятствуйте языками", т. е. воздерживайтесь от суетных и легкомысленных речей! — приглашение к молчанию, с которым обращался ко

GUTTA CAVAT LAPIDEM

Энциклопедический словарь

Gutta cavat lapidem т. е. капля камень точит — цитата из "Epistolae ex Ponto" (IV, 10) Овидия.

HABENT SUA FATA LIBELLI

Энциклопедический словарь

Habent sua fata libelli — "книги имеют свою судьбу". Изречение это приписывали чуть ли не всем известным римским поэтам; на самом деле оно принадлежит малоизвест

HIGH LIFE

Энциклопедический словарь

High Life (гай-лайф, англ.) — в Англии знать, также ее образ жизни.

HINE ILLАЕ LACRIMAE

Энциклопедический словарь

Hine illае lacrimae (вот откуда слезы, т. е. вот в чем причина слез) — латинское изречение, впервые встречающееся в "Andria" Теренция, позже у Цицерона ("Pro Cae

INTER ARMA SILENT LEGES

Энциклопедический словарь

Inter arma silent leges (лат.) — "во время войны безмолвствуют законы": цитата из Цицерона, "Речь в защиту Милона" (4, 10).

JACOB LE BIBLIOPHILE

Энциклопедический словарь

Jacob le bibliophile - псевдоним Лакруа (см.).

NULLA DIES SINE LINEA

Энциклопедический словарь

Nulla dies sine linea (лат. "ни одного дня без линии") — обратившееся в поговорку выражение, приписываемое Плинием ("Naturalis historia", XXXV, 36) художнику Апе

ORA ET LABORA

Энциклопедический словарь

Ora et labora — латинская поговорка: "молись и работай"; средневекового происхождения.

OTE-TOI DE LA QUE JE M‘Y METTE

Энциклопедический словарь

Ote-toi de la que je m‘y mette — французская поговорка: "Уходи, чтобы я мог занять твое место"; была употреблена Сен-Симоном в "Caté chisme des industriels" (П.,

POUR LE MERITE

Энциклопедический словарь

Pour le merite (за заслуги) — прусский орден за военные и гражданские заслуги. Учрежденный в 1667 г. принцем Фридрихом орден "Pour la g énérosité " был переимено

QUOD LIBET

Энциклопедический словарь

Quod libet ("что нравится") — музыкальное сочинение, в состав которого входят контрастирующие отрывки из произведений разных авторов. Q. преимущественно пишется

QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI

Энциклопедический словарь

Quod licet Jovi, non licet bovi — дословно: "что дозволено Юпитеру, то не дозволено (не может считаться дозволенным) для быка (скота)" — латинская поговорка одно

RHETORICON AD HERENNIUM LIBRI IV

Энциклопедический словарь

Rhetoricon ad Herennium libri IV (4 книги риторики, посвященные Гереннию) — анонимное древнеримское сочинение, относящееся приблизительно к 86—82 гг. до Р. Х. и

ROMA LOCUTA EST

Энциклопедический словарь

Roma locuta est (causa finita est) — Рим (т. е. папа) сказал (дело решено): перевод на латинский язык стиха из сатиры аббата Грекура "Philotanus" (1720 г.), напр

SALUS PUBLICA SUPREMA LEX

Энциклопедический словарь

Salus publica suprema lex (общественное благо — высший закон) — принцип, сформулированный римскими юристами, в силу которого частные интересы должны уступать инт

STANDART OF LIFE

Энциклопедический словарь

Standart of life — см. Уровень жизни.

TE DEUM LAUDAMUS

Энциклопедический словарь

Te deum laudamus — "Тебе Бога хвалим", церковный гимн, приписываемый св. Амвросию (IV в.), почему и называется также гимном св. Амвросия. В католической церкви э

UT DESINT VIRES, TAMEN EST LAUDANDA VOLUNTAS

Энциклопедический словарь

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas "Пусть недостает сил, следует все-таки похвалить за добрую волю" — стих, обратившийся в поговорку; представляет собо

VOLUMINA LEGUM

Энциклопедический словарь

Volumina legum — старинный свод польских законов. После Вислицкого статута законодательство польское с течением времени сильно разрослось, и уже в XVI столетии о

VOUS L‘AVEZ VOULU, GEORGES DANDIN

Энциклопедический словарь

Vous l‘avez voulu, Georges Dandin — обратившиеся в поговорку слова из роли Жоржа Дандена, в комедии Мольера того же названия. Употребляются в смысле: "сам винова

АВТОЛИЗ (ОТ АВТО... И ГРЕЧ. LYSIS - РАЗЛОЖЕНИЕ, РАСПАД)

Большой энциклопедический словарь

АВТОЛИЗ (от авто... и греч. lysis - разложение, распад), саморастворение тканей и клеток под действием их собственных гидролитических ферментов. Происходит в орг

АГАЛЬМАТОЛИТ (ОТ ГРЕЧ. AGALMA - УКРАШЕНИЕ И LITHOS - КАМЕНЬ)

Большой энциклопедический словарь

АГАЛЬМАТОЛИТ (от греч. agalma - украшение и lithos - камень), 1) скрытокристаллический агрегат пирофиллита или талька. 2) Горная порода, состоящая из микрочешу

АДЕНЕ ЛЕ РУА (ADENET LE ROY) (ОК. 1240 - ОК. 1300)

Большой энциклопедический словарь

АДЕНЕ ЛЕ РУА (Adenet le Roy) (ок. 1240 - ок. 1300), французский поэт. Последний из великих труверов, автор стихотворных романов "Берта Большеногая" и др.

АЙЯ ДЕ ЛА ТОРРЕ (HAYA DE LA TORRE) ВИКТОР РАУЛЬ (1895-1979)

Большой энциклопедический словарь

АЙЯ ДЕ ЛА ТОРРЕ (Haya de la Torre) Виктор Рауль (1895-1979), один из организаторов (1924) и лидер национал-реформистской Перуанской народной партии (до 1945 Амер

АКВАЛАНГ (ОТ ЛАТ. AQUA - ВОДА И АНГЛ. LUNG - ЛЕГКОЕ)

Большой энциклопедический словарь

АКВАЛАНГ (от лат. aqua - вода и англ. lung - легкое), автономный ранцевый аппарат для дыхания человека под водой, состоящий из баллонов со сжатым воздухом и дыха

АККА ЛАРЕНТИЯ (ЛАТ. ACCA LARENTIA)

Большой энциклопедический словарь

АККА ЛАРЕНТИЯ (лат. Acca Larentia), в римской мифологии почитавшаяся как божество жена пастуха Фаустула, кормилица Ромула и Рема. Ей был посвящен праздник ларент

АЛАЛИЯ (ОТ А - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ. LALIA - РЕЧЬ)

Большой энциклопедический словарь

АЛАЛИЯ (от а - отрицательная приставка и греч. lalia - речь), отсутствие или ограничение речи у детей из-за недоразвития или поражения речевых зон больших полуша

АЛАН ЛИЛЛЬСКИЙ (ALAIN DE LILLE, ЛАТИНИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ALANUS AB INSULIS) (УМ. 1203)

Большой энциклопедический словарь

АЛАН ЛИЛЛЬСКИЙ (Alain de Lille, латинизированная форма Alanus ab Insulis) (ум. 1203), французский философ-схоласт, богослов и поэт, монах-цистерцианец. Автор "Пл

АЛГОЛ (ОТ АНГЛ. ALGORITHMIC - АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ И LANGUAGE - ЯЗЫК)

Большой энциклопедический словарь

АЛГОЛ (от англ. algorithmic - алгоритмический и language - язык), название ряда языков программирования, применяемых при составлении программ для решения научно-

АЛЕЙКИЯ (ОТ A - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ. LEUKOS - БЕЛЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

АЛЕЙКИЯ (от a - отрицательная приставка и греч. leukos - белый), то же, что агранулоцитоз.

АЛЕКСИЯ (ОТ А - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ. LEXIS - СЛОВО, РЕЧЬ)

Большой энциклопедический словарь

АЛЕКСИЯ (от а - отрицательная приставка и греч. lexis - слово, речь), утрата способности читать или понимать прочитанное вследствие поражения височно-теменно-зат

АЛЛИТЕРАЦИЯ (ОТ ЛАТ. AD - К, ПРИ И LITTERA - БУКВА)

Большой энциклопедический словарь

АЛЛИТЕРАЦИЯ (от лат. ad - к, при и littera - буква), повторение однородных согласных, придающее литературному тексту, обычно стиху, особую звуковую и интонационн

АЛЛЯЦИЙ ЛЕВ (ГРЕЧ. ALLATIOS LEON, ЛАТ. ALLACCI LEONE) (1586-1669)

Большой энциклопедический словарь

АЛЛЯЦИЙ Лев (греч. Allatios Leon, лат. Allacci Leone) (1586-1669), латинский писатель, родом грек. В обширной переписке и богословских сочинениях подчеркивал сог

АЛМЕЙДА-ГАРРЕТ (ALMEIDA GARRETT) ЖУАН БАПТИШТА ДА СИЛВА ЛЕЙТАН (DA SILVA LEITAO) (1799-1854)

Большой энциклопедический словарь

АЛМЕЙДА-ГАРРЕТ (Almeida Garrett) Жуан Баптишта да Силва Лейтан (da Silva Leitao) (1799-1854), португальский писатель. Представитель романтизма. Патриотическая по

АЛОГИЗМ (ОТ A - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ. LOGISMOS - РАЗУМ)

Большой энциклопедический словарь

АЛОГИЗМ (от a - отрицательная приставка и греч. logismos - разум), 1) отрицание логического мышления как средства достижения истины; ррационализм, мистицизм, фи

АЛЬБА-ЛОНГА (ALBA LONGA)

Большой энциклопедический словарь

АЛЬБА-ЛОНГА (Alba Longa), древний город к юго-востоку от Рима. По преданию, основан ок. 1152 до н. э. В нач. 1-го тыс. центр Латинского союза; в 7 в. до н. э. ра

АЛЬВЕР (ALVER) БЕТТИ (НАСТ. ИМЯ И ФАМ. ЭЛИЗАБЕТ ЛЕПИК, LEPIK) (1906-89)

Большой энциклопедический словарь

АЛЬВЕР (Alver) Бетти (наст. имя и фам. Элизабет Лепик, Lepik) (1906-89), народная писательница Эстонии (1981). Роман "Любовница ветра" (1927). Сборники стихов "П

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (ANDORRA LA VELLA)

Большой энциклопедический словарь

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (Andorra la Vella), столица Андорры. 20,4 тыс. жителей (1990). Производство табачных изделий, различных сувениров. Основана в нач. 9 в. Церковь

АРБОЛИТ (ОТ ЛАТ. ARBOR - ДЕРЕВО И ГРЕЧ. LITHOS - КАМЕНЬ)

Большой энциклопедический словарь

АРБОЛИТ (от лат. arbor - дерево и греч. lithos - камень), разновидность легкого бетона. Изготовляется из смеси органических заполнителей (дробленых отходов дерев

АРГИЛЛИТ (ОТ ГРЕЧ. ARGILLOS - ГЛИНА И LITHOS - КАМЕНЬ)

Большой энциклопедический словарь

АРГИЛЛИТ (от греч. argillos - глина и lithos - камень), осадочная горная порода, образовавшаяся в результате уплотнения, обезвоживания и цементации глин; от посл

АРКОС (ALL RUSSIAN COOPERATIVE SOCIETY LIMITED, С 1922 - ARCOS LTD)

Большой энциклопедический словарь

АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited, с 1922 - Arcos Ltd), акционерное торговое общество. Учреждено в 1920 в Лондоне советской кооперативной делегацией

АРМИЯ ЛЮДОВА (ПОЛЬСК. ARMIA LUDOWA - НАРОДНАЯ АРМИЯ)

Большой энциклопедический словарь

АРМИЯ ЛЮДОВА (польск. Armia Ludowa - Народная армия), основана 1 января 1944 в результате реорганизации Гвардии Людовой, действовала под руководством Крайовой Ра

АССОШИЭЙТЕД НЬЮСПЕЙПЕРС ЛИМИТЕД (ASSOCIATE NEWSPAPER LTD.)

Большой энциклопедический словарь

АССОШИЭЙТЕД НЬЮСПЕЙПЕРС ЛИМИТЕД (Associate Newspaper Ltd.), английская газетно-издательская компания. Основана в 1905. Издает газету "Дейли мейл" и др.

АСТРОЛЯБИЯ (ОТ АСТРО... И ГРЕЧ. LABE - СХВАТЫВАНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

АСТРОЛЯБИЯ (от астро... и греч. labe - схватывание),..1) угломерный прибор, служивший до 18 в. для определения широт и долгот в астрономии, а также горизонтальны

БАД-ЛИБЕНШТАЙН (BAD LIEBENSTEIN)

Большой энциклопедический словарь

БАД-ЛИБЕНШТАЙН (Bad Liebenstein), бальнеоклиматический курорт в Германии, к югу от Эйзенаха.

БАНЯ-ЛУКА (BANJA LUKA)

Большой энциклопедический словарь

БАНЯ-ЛУКА (Banja Luka), город в Боснии и Герцеговине. 195 тыс. жителей (1991). Машиностроение, деревообрабатывающая, химическая, кожевенно-обувная, табачная пром

БАТОЛИТ (ОТ ГРЕЧ. BATHOS - ГЛУБИНА И LITHOS - КАМЕНЬ)

Большой энциклопедический словарь

БАТОЛИТ (от греч. bathos - глубина и lithos - камень), крупный массив (св. 200 км2) гранитоидных горных пород, залегающий среди осадочных толщ складчатых областе

БЕЛЛЕТРИСТИКА (ОТ ФРАНЦ. BELLES LETTRES - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Большой энциклопедический словарь

БЕЛЛЕТРИСТИКА (от франц. belles lettres - художественная литература), 1) художественная проза...2) В 20 в. также массовая литературная продукция бытописательског

БЕЛЬТ МАЛЫЙ (ДАТ. LILLE BAELT)

Большой энциклопедический словарь

БЕЛЬТ МАЛЫЙ (дат. Lille Baelt), один из проливов, соединяющих Балтийское м. с прол. Каттегат. Ок. 130 км, наименьшая ширина 0,5 км, глубина от 10-15 м на севере

БОЛЬШОЕ МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО (GREA BEA LAKE)

Большой энциклопедический словарь

БОЛЬШОЕ МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО (Grea Bea Lake), озеро на северо-западе Канады. 30,2 тыс. км2, глубина до 137 м. Сток по р. Б. Медвежья. Судоходство. Рыболовство. Порты:

БОЛЬШОЕ НЕВОЛЬНИЧЬЕ ОЗЕРО (GREAT SLAVER LAKE)

Большой энциклопедический словарь

БОЛЬШОЕ НЕВОЛЬНИЧЬЕ ОЗЕРО (Great Slaver Lake), озеро на северо-западе Канады. 28,6 тыс. км2, глубина до 150 м. Впадают рр. Невольничья, Хей, вытекает р. Макензи.

БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО (GREAT SALT LAKE)

Большой энциклопедический словарь

БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО (Great Salt Lake), бессточное соленое озеро на западе США. В зависимости от количества атмосферных осадков площадь и соленость меняются: от

ВАЛЛЕН-ДЕЛАМОТ (VALLIN DE LA MOTHE), ЖАН БАТИСТ МИШЕЛЬ

Архитектурный словарь

Валлен-Деламот (Vallin de la Mothe), Жан Батист Мишель (1729-1800) - французский архитектор. Работал в России в 1759-1775. Постройки в Санкт-Петербурге: Гостиный

ВАНИНИ (VANINI) ДЖУЛИО ЧЕЗАРЕ (ПСЕВД. ЛЮЧИЛИО, LUCILIO) (1585-1619)

Большой энциклопедический словарь

ВАНИНИ (Vanini) Джулио Чезаре (псевд. Лючилио, Lucilio) (1585-1619), итальянский философ-пантеист, испытал большое влияние Дж. Бруно; священник, обвинен в ереси

ВАНУА-ЛЕВУ (VANUA LEVU)

Большой энциклопедический словарь

ВАНУА-ЛЕВУ (Vanua Levu), вулканический остров в Тихом ок., в группе островов Фиджи. 5,5 тыс. км2. Население св. 40 тыс. человек. Высота до 1031 м. Потухшие вулка

ВАРГАС ЛЬОСА (VARGAS LLOSA) МАРИО (Р. 1936)

Большой энциклопедический словарь

ВАРГАС ЛЬОСА (Vargas Llosa) Марио (р. 1936), перуанский писатель. Романы "Город и псы" (1963), "Зеленый дом" (1966), "Капитан Панталеон и рота добрых услуг" (197

ВЕКОВЫЕ ИГРЫ (ЛАТ. LUDI SAECULARES)

Большой энциклопедический словарь

ВЕКОВЫЕ ИГРЫ (лат. Ludi saeculares), в Др. Риме празднества ритуального очищения города, происходившие раз в сто лет. Посвящались подземным богам Диту и Прозерпи

ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА (GREAT LAKES)

Большой энциклопедический словарь

ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА (Great Lakes), система озер (Верхнее озеро, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио) в США и Канаде. 245,2 тыс. км2, объем воды 22,7 тыс. км3 - крупнейшее ск

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА (ФРАНЦ. LETTRE DE CREANCE)

Большой энциклопедический словарь

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА (франц. lettre de creance), документ, удостоверяющий назначение лица дипломатическим представителем в другой стране; вручается при вступлении

ВЕСЫ (ЛАТ. LIBRA)

Большой энциклопедический словарь

ВЕСЫ (лат. Libra), зодиакальное созвездие.

ВИДАЛЬ ДЕ ЛА БЛАШ (VIDAL DE LA BLACHE) ПОЛЬ (1845-1918)

Большой энциклопедический словарь

ВИДАЛЬ ДЕ ЛА БЛАШ (Vidal de la Blache) Поль (1845-1918), французский географ, основатель французской научной школы "географии человека". Книга "Принципы географи

ВИКЕНТИЙ ЛЕРИНСКИЙ (VINCENTIUS LIRINENSIS) (УМ. ОК. 450)

Большой энциклопедический словарь

ВИКЕНТИЙ ЛЕРИНСКИЙ (Vincentius Lirinensis) (ум. ок. 450), христианский церковный писатель, монах на острове Лерин. В сочинении "Первое предостережение, или тракт

ВИКТОРИИ ЗЕМЛЯ (VICTORIA LAND)

Большой энциклопедический словарь

ВИКТОРИИ ЗЕМЛЯ (Victoria Land), часть территории Вост. Антарктиды, между 142 ° и 170 °в. д. Западная часть - горная (до 4023 м), восточная - ледниковое плато (до

ВИЛЬГЕЛЬМА II ЗЕМЛЯ (WILHELM II LAND)

Большой энциклопедический словарь

ВИЛЬГЕЛЬМА II ЗЕМЛЯ (Wilhelm II Land), часть территории Вост. Антарктиды, между 88 ° и 92 °в. д.; омывается морем Дейвиса. Мощность льда до 2000 м. Открыта в 190

ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАН (VILLIERS DE L'ISLE-ADAM) ФИЛИПП ОГЮСТ МАТИАС (1838-89)

Большой энциклопедический словарь

ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАН (Villiers de l'Isle-Adam) Филипп Огюст Матиас (1838-89), французский писатель. Антибуржуазные настроения (драмы "Моргана", 1866; "Бунт", 1870)

ВИТИ-ЛЕВУ (VITI LEVU)

Большой энциклопедический словарь

ВИТИ-ЛЕВУ (Viti Levu), остров в Тихом ок., самый крупный в группе островов Фиджи. 10,5 тыс. км2. Высота до 1322 м. Главный город и порт - Сува.

ВИТТЕНБЕРГ (ЛЮТЕРШТАДТ) (WITTENBERG, LUTHERSTADT)

Большой энциклопедический словарь

ВИТТЕНБЕРГ (Лютерштадт) (Wittenberg, Lutherstadt), город в Германии, земля Саксония-Анхальт, на р. Эльба. 49,2 тыс. жителей (1991). Химическая, резиновая, электр

ВОЛЬФ (WOLFF) ВИЛЬГЕЛЬМ (ПСЕВД. ЛУПУС, LUPUS) (1809-64)

Большой энциклопедический словарь

ВОЛЬФ (Wolff) Вильгельм (псевд. Лупус, Lupus) (1809-64), немецкий революционер. Участвовал в основании Союза коммунистов, был членом его ЦК, с июня 1848 один из

ГАЗЛИФТ (ОТ ГАЗ И АНГЛ. LIFT - ПОДНИМАТЬ)

Большой энциклопедический словарь

ГАЗЛИФТ (от газ и англ. lift - поднимать), устройство для подъема жидкости - вертикальная труба, частично опущенная в жидкость. При подаче в нижний конец газа (е

ГАЛЛИ-МАРЬЕ (GALLI-MARIE) (НАСТ. ФАМ. ДЕ Л'ИЛЬ, DE L'ISLE) СЕЛЕСТИН (1840-1905)

Большой энциклопедический словарь

ГАЛЛИ-МАРЬЕ (Galli-Marie) (наст. фам. де л'Иль, de l'Isle) Селестин (1840-1905), французская певица (меццо-сопрано). В 1862-85 в театре "Опера комик". Первая исп

ГАРСИЯ ЛОРКА (GARCIA LORCA)

Большой энциклопедический словарь

ГАРСИЯ ЛОРКА (Garcia Lorca), Федерико (1898-1936), испанский поэт. В лирике - реконструкция в поэтическом пространстве 20 в., фольклорно-мифологические мироощуще

ГВАРДИЯ ЛЮДОВА (GWARDIA LUDOWA)

Большой энциклопедический словарь

ГВАРДИЯ ЛЮДОВА (Gwardia Ludowa), в 1942-43 военная организация Польской рабочей партии в оккупированной фашистской Германией Польше. 1 января 1944 реорганизована

ГЕВАРА (ГЕВАРА ДЕ ЛА СЕРНА) (GUEVARA DE LA SERNA) ЭРНЕСТО (ЧЕ) (1928-67)

Большой энциклопедический словарь

ГЕВАРА (Гевара де ла Серна) (Guevara de la Serna) Эрнесто (Че) (1928-67), латиноамериканский революционер. Родился в Аргентине. В 1959-61 президент Национального

ГЕНРИХ ЛЕВ (HEINRICH DER LOWE) (1129-1195)

Большой энциклопедический словарь

ГЕНРИХ ЛЕВ (Heinrich der Lowe) (1129-1195), герцог Саксонии в 1142-80 и Баварии в 1156-80. Захватил земли западнославянских племен бодричей. Конфликт с император

ГЕРХАРТ ЛЕЙДЕНСКИЙ (ФОН ЛЕЙДЕН; ЛЕЙЕН) (GERHAERT VON LEYEN) НИКОЛАУС (РАБОТАЛ 1462/66-73/78)

Большой энциклопедический словарь

ГЕРХАРТ ЛЕЙДЕНСКИЙ (фон Лейден; Лейен) (Gerhaert von Leyen) Николаус (работал 1462/66-73/78), немецкий (или, возможно, нидерландский) скульптор. Близок старой го

ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (ОТ ГЕТЕРО... И ГРЕЧ. LYSIS - РАЗЛОЖЕНИЕ, РАСПАД)

Большой энциклопедический словарь

ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от гетеро... и греч. lysis - разложение, распад), химические реакции, протекающие без разделения электронной пары (обозначена двумя точ

ГИДРОЛОКАЦИЯ (ОТ ГИДРО... И ЛАТ. LOCATIO - РАЗМЕЩЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ГИДРОЛОКАЦИЯ (от гидро... и лат. locatio - размещение), определение местонахождения и скорости движения подводных объектов при помощи звуковых сигналов, излучаем

ГЛАВНАЯ КОРДИЛЬЕРА АНД (CORDILLERA PRINCIPAL, CORDILLERA DE LOS ANDES)

Большой энциклопедический словарь

ГЛАВНАЯ КОРДИЛЬЕРА АНД (Cordillera Principal, Cordillera de los Andes), водораздельный хр. Чилийско-Аргентинских Анд между 31 и 39 °ю. ш. Высота на севере до 696

ГЛАРЕАН (GLAREANUS ) (НАСТ. ИМЯ И ФАМ. ГЕНРИХ ЛОРИС, LORIS) (1488-1563)

Большой энциклопедический словарь

ГЛАРЕАН (Glareanus ) (наст. имя и фам. Генрих Лорис, Loris) (1488-1563), швейцарский музыкальный теоретик, ученый-гуманист. Труды в различных областях науки и ис

ГЛОССОЛАЛИЯ (ОТ ГРЕЧ. GLOSSA - ЯЗЫК И LALIA - БОЛТОВНЯ, ПУСТОСЛОВИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ГЛОССОЛАЛИЯ (от греч. glossa - язык и lalia - болтовня, пустословие), особый вид расстройства речи: произнесение бессмысленных сочетаний звуков, сохраняющих неко

ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА (GOMEZ DE LA CERNA) РАМОН (1888-1963)

Большой энциклопедический словарь

ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА (Gomez de la Cerna) Рамон (1888-1963), испанский прозаик. Мастер меткой метафоры и острого афоризма (они скрещиваются в изобретенном им жанре т

ГОМОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (ОТ ГОМО... И ГРЕЧ. LYSIS - РАЗЛОЖЕНИЕ, РАСПАД)

Большой энциклопедический словарь

ГОМОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от гомо... и греч. lysis - разложение, распад), химические реакции, протекающие с разрывом электронной пары (обозначенной двумя точками),

ГРАНТ (GRANT) КЭРИ (НАСТ. ИМЯ АРЧИБАЛЬД АЛЕКСАНДР ЛИЧ, LEACH) (1904-86)

Большой энциклопедический словарь

ГРАНТ (Grant) Кэри (наст. имя Арчибальд Александр Лич, Leach) (1904-86), американский актер. Начинал карьеру как артист бродячей цирковой труппы, затем театра. В

ДАЛАТ (DA LAT)

Большой энциклопедический словарь

ДАЛАТ (Da Lat), город на юго-востоке Вьетнама, административный центр. пров. Ламдонг. Св. 105 тыс. жителей. Центр района производства кофе, чая, каучука. Горнокл

ДЕ ЛЕОН (DE LEON) ДАНИЕЛЬ (1852-1914)

Большой энциклопедический словарь

ДЕ ЛЕОН (De Leon) Даниель (1852-1914), руководитель и идеолог Социалистической рабочей партии США (основана в 1876). Один из создателей организации "Индустриальн

ДЕ-ЛОНГ (DE LONG) ДЖОРДЖ УОШИНГТОН (1844-81)

Большой энциклопедический словарь

ДЕ-ЛОНГ (De Long) Джордж Уошингтон (1844-81), американский полярный исследователь. С 1879 руководил экспедицией на яхте "Жаннетта" к Сев. полюсу. После гибели су

ДЕЛАГАРДИ (DE LA GARDIE) ЯКОБ (1583-1652)

Большой энциклопедический словарь

ДЕЛАГАРДИ (De la Gardie) Якоб (1583-1652), граф, шведский маршал (1620). Возглавлял шведскую интервенцию 17 в.

ДЕЛОРМ (DELORME, DE L'ORME) ФИЛИБЕР (МЕЖДУ 1510 И 1515-1570)

Большой энциклопедический словарь

ДЕЛОРМ (Delorme, de l'Orme) Филибер (между 1510 и 1515-1570), французский архитектор. Представитель Возрождения. Сочетал ордерные и готические элементы, ввел "фр

ДЖЕНТИЛЕСКИ (GENTILESCHI) (НАСТ. ФАМ. ЛОМИ, LOMI) ОРАЦИО (1563-1638)

Большой энциклопедический словарь

ДЖЕНТИЛЕСКИ (Gentileschi) (наст. фам. Ломи, Lomi) Орацио (1563-1638), итальянский живописец. Представитель караваджизма. Лиричные, изысканные по колориту картины

ДИАЗ (ДИАС ДЕ ЛА ПЕНЬЯ) (DIAZ DE LA PENA) НАРСИС ВИРЖИЛЬ (1808-76)

Большой энциклопедический словарь

ДИАЗ (Диас де ла Пенья) (Diaz de la Pena) Нарсис Виржиль (1808-76), французский живописец. Представитель барбизонской школы. Романтичные, подчас драматичные, эне

ДИЛЕММА (ОТ ДИ... И ГРЕЧ. LEMMA - ПОСЫЛКА)

Большой энциклопедический словарь

ДИЛЕММА (от ди... и греч. lemma - посылка), 1) в логике - вывод из двух условных и одного двучленного разделительного суждения, в котором оба члена - либо посылк

ДИСЛАЛИЯ (ОТ ДИС... И ГРЕЧ. LALIA - РЕЧЬ)

Большой энциклопедический словарь

ДИСЛАЛИЯ (от дис... и греч. lalia - речь), то же, что косноязычие.

ДИСЛОКАЛЬНЫЙ БРАК (ДИСЛОКАЛЬНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) (ОТ ДИС... И ЛАТ. LOCALIS - МЕСТНЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ДИСЛОКАЛЬНЫЙ БРАК (дислокальное поселение) (от дис... и лат. localis - местный), обычай раздельного проживания супругов, каждого в своей родственной группе; по-в

ДИТРИХ (DIETRICH) (НАСТ. ИМЯ И ФАМ. МАРИЯ МАГДАЛЕНА ФОН ЛОШ, LOSCH) МАРЛЕН (1901-92)

Большой энциклопедический словарь

ДИТРИХ (Dietrich) (наст. имя и фам. Мария Магдалена фон Лош, Losch) Марлен (1901-92), американская киноактриса. По происхождению немка. Снималась в фильмах: "Гол

ДОРЖЕЛЕС (DORGELES) (НАСТ. ФАМ. ЛЕКАВЕЛЕ, LECAVELE) РОЛАН (1886-1973)

Большой энциклопедический словарь

ДОРЖЕЛЕС (Dorgeles) (наст. фам. Лекавеле, Lecavele) Ролан (1886-1973), французский писатель, президент Гонкуровской академии (с 1955). Антивоенный роман "Деревян

ДОССИ (DOSSI) ДОССО (НАСТ. ИМЯ И ФАМ. ДЖОВАННИ ДЕ ЛУТЕРО, GIOVANNI DE LUTERO) (ОК. 1479-1542)

Большой энциклопедический словарь

ДОССИ (Dossi) Доссо (наст. имя и фам. Джованни де Лутеро, Giovanni de Lutero) (ок. 1479-1542), итальянский живописец. Представитель феррарской школы Позднего Воз

ДЮ ТАМПЛЬ (DU TEMPLE) ЖАН МАРИ ФЕЛИКС ДЕ ЛА КРУА (DE LA CROIX) (1823-90)

Большой энциклопедический словарь

ДЮ ТАМПЛЬ (Du Temple) Жан Мари Феликс де Ла Круа (de La Croix) (1823-90), французский морской офицер, автор одного из первых проектов самолета. В 1857 запатентов

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦЕРН; ФРАНЦ. CONSEIL EUROPEEN POUR LA RECHERCHE NUCL-EAIRE - CERN)

Большой энциклопедический словарь

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦЕРН; франц. Conseil Europeen pour la Recherche Nucl-eaire - CERN), научно-исследовательское учреждение 12 европейских го

ЖАН ЛЕ МЭР ДЕ БЕЛЬЖ (JEAN LE MAIRE DE BELGE) (1473 - ОК. 1525)

Большой энциклопедический словарь

ЖАН ЛЕ МЭР ДЕ БЕЛЬЖ (Jean Le Maire de Belge) (1473 - ок. 1525), французский поэт, историк и филолог. Член школы "великих риторов" (литературная школа кон. 15 - с

ЗАЯЦ (ЛАТ. LEPUS)

Большой энциклопедический словарь

ЗАЯЦ (лат. Lepus), созвездие Южного полушария.

ИЗОЛЮКСЫ (ОТ ИЗО... И ЛАТ. LUX - СВЕТ)

Большой энциклопедический словарь

ИЗОЛЮКСЫ (от изо... и лат. lux - свет), изолинии равной освещенности, выраженной в люксах.

КОРНЕЛИЙ A LAPIDE

Энциклопедический словарь

Корнелий a Lapide (1568—1637) — католический экзегет, иезуит, преподавал св. Писание в Лувене и в Риме; составил себе имя как комментатор затруднительных мест Би

КОСТЕЛЛО LOUISA STUART

Энциклопедический словарь

Костелло Louisa Stuart (Costello) — английская писательница (1799—1870); напечатала томик стихов: "The Maid of the Cyprus Isle and other poems", потом писала пре

ПАЛЬМЕИРИМ LUIS-AUGUSTO (ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ)

Энциклопедический словарь

Пальмеирим Luis-Augusto (дополнение к статье) (Palmeirim) — португ. поэт: ум. в 1893 г.

ТОМАН LOVRE

Энциклопедический словарь

Томан Lovre (Toman) — словинский писатель и политический деятель (1827—70); был адвокатом; в "Domorodni glasi" обнаружил несомненный поэтический талант. Был одни

ТУРН, LA TOURNE

Энциклопедический словарь

Турн, la tourne — см. Виннокислое брожение.

Время запроса ( 2.193269219 сек)
T: 2.198566425 M: 1 D: 0