Найдено 200+ «H»

HAFNIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гафній[c steelblue], -нію

HALF-INTENSITY WIDTH OF ABSORPTION LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина лінії поглинання на напіввисоті контуру

HALF-INTENSITY WIDTH OF SOURCE LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина лінії джерела на напіввисоті контуру

HALF-LIFE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

період напіврозпаду

HALF-LIFE OF A RADIONUCLIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

період напіврозпаду радіонукліда

HALF-SHADE POLARIMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

напівтіньовий поляриметр

HALF-THICKNESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

шар напівослаблення

HALIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

галогенід[c steelblue], -ду

HALOGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

галоген[c steelblue], -ну

HALOGEN CARRIER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

переносник галогену

HANGING DROP MERCURY ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стаціонарний ртутний крапельний електрод

HARD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердий; жорсткий

HARD COAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

антрацит[c steelblue], -ту

HARD RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

жорстке випромінювання

HARDEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

затвердівати; твердіти; загартовувати

HARMONIC MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середнє гармонічне

HASSIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гасій[c steelblue], -сію

HCL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лампа з порожнистим катодом

HDC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідродинамічна хроматографія

HDPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поліетилен високої густини

HEAD-SPACE GAS CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

парофазний газохроматографічний аналіз

HEAD-SPACE PRECONCENTRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

парофазне концентрування

HEARTH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

під, р. поду; черінь

HEAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n нагрів[c steelblue], -ву; тепло; теплота2) v нагрівати

HEAT OF DILUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота розведення

HEAT OF DISSOLUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота розчинення

HEAT OF FORMATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота утворення

HEAT OF IONIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота іонізації

HEAT OF NEUTRALIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота нейтралізації

HEATED GRAPHITE ATOMIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітовий атомізатор, що нагрівається

HEATER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

нагрівач[c steelblue], -ча

HEATING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n нагрівання2) a нагрівальний

HEAVY CHEMICAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатотонажний хімічний продукт

HEIGHT EQUIVALENT TO A THEORETICAL PLATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висота, еквівалентна теоретичній тарілці

HEISENBERG UNCERTAINTY PRINCIPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

принцип невизначеності Гейзенберга

HELIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гелій[c steelblue], -лію

HERBICIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гербіцид[c steelblue], -ду

HERMETICALLY SEALED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

герметично закритий

HETEROATOM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гетероатом[c steelblue], -ма

HETEROCYCLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гетероциклічне ядро

HETEROCYCLIC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гетероциклічний

HETEROGENEITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гетерогенність[c steelblue], -ності

HETEROMETALLIC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гетерометалічний

HETEROPOLY ACIDS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl гетерополікислоти

HETP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висота, еквівалентна теоретичній тарілці

HEXACYANOFERRATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гексаціаноферрат

HEXAGONAL CLOSE PACKING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гексагональна щільна упаковка

HEXAGONAL SYSTEM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гексагональна система

HEXAVALENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

шестивалентний

HG

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

генерація гідридів

HGA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітовий атомізатор, що нагрівається

HIGH-ALLOY STEEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високолегована сталь

HIGH-BOILING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висококиплячий

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поліетилен високої густини

HIGH-FLUX NUCLEAR REACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високопотоковий ядерний реактор

HIGH-FREQUENCY CONDUCTOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високочастотна кондуктометрія

HIGH-FREQUENCY CONDUCTOMETRY TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високочастотне кондуктометричне титрування

HIGH-FREQUENCY CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високочастотний струм

HIGH-LEVEL FARADAIC RECTIFICATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фарадеєвське випрямлення високого рівня

HIGH-MOLECULAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високомолекулярний

HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високоефективна рідинна хроматографія

HIGH-PRESSURE FLOW CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

протокова комірка високого тиску

HIGH-PRESSURE XENON LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ксенонова лампа високого тиску

HIGH-RESOLUTION CAPILLARY GAS CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярна газова хроматографія високого розділення

HIGHER-HARMONIC ALTERNATING-CURRENT POLAROGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова полярографія вищих гармонік

HIGHER-HARMONIC ALTERNATING-CURRENT POLAROGRAPHY WITH PHASE-SENSITIVE RECTIFICATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова полярографія вищих гармонік з фазовою селекцією

HIGHEST OCCUPIED MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

найвища зайнята молекулярна орбіталь

HOLLOW CATHODE DISCHARGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розряд в порожнистому катоді

HOLLOW CATHODE LAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лампа з порожнистим катодом

HOLMIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гольмій[c steelblue], -мію

HOMOGENEITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гомогенність[c steelblue], -ності; однорідність[c steelblue], -ності

HOMOGENEOUS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гомогенний; однорідний

HOMOGENIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гомогенізувати

HOMOLOGUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гомолог[c steelblue], -га

HOMOLOGY SEQUENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гомологічна послідовність

HOOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

витяжна шафа

HORMONE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гормон[c steelblue], -ну

HOT HOLLOW CATHODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гарячий порожнистий катод

HPLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

високоефективна рідинна хроматографія

HRCGC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярна газова хроматографія високого розділення

HUMIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гумінова кислота

HUMIDITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вологість[c steelblue], -гості

HYDRATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n гідрат[c steelblue], -ту2) v гідратувати

HYDRIDE GENERATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

генерація гідридів

HYDROCARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вуглеводень[c steelblue], -дню

HYDROCARBON OIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мінеральне масло

HYDRODYNAMIC CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідродинамічна хроматографія

HYDRODYNAMIC VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідродинамічна вольтамперометрія

HYDROGEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

водень[c steelblue], -дню

HYDROGEN BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

водневий зв'язок

HYDROGEN CARBONATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідрокарбонат[c steelblue], -ту

HYDROGEN ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

водневий електрод

HYDROGEN SULFATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідросульфат[c steelblue], -ту

HYDROGEN SULFITE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідросульфіт[c steelblue], -ту

HYDROLYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідроліз[c steelblue], -зу

HYDROLYZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідролізувати

HYDRONIUM ION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іон гідроксонію

HYDROPHILICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідрофільність[c steelblue], -ності

HYDROPHILY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідрофільність[c steelblue], -ності

HYDROPHOBICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідрофобність[c steelblue], -ності

HYDROPHOBY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідрофобність[c steelblue], -ності

HYDROSOL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідрозоль[c steelblue], -лю

HYDROXIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідроксид[c steelblue], -ду

HYDROXYL GROUP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідроксильна група

HYGROMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гігрометр[c steelblue], -ра

HYGROSCOPIC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гігроскопічний

HYGROSCOPICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гігроскопічність[c steelblue], -ності

HYPHENATED TECHNIQUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гібридний метод аналізу

HYSTERESIS LOOP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

петля гістерезиса

ADMIXTURE HEAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота змішування

ADSORPTION HEAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплота адсорбції

ALKYL HALIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

алкілгалогенід[c steelblue], -ду

BIOLOGICAL HALF LIFE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біологічний період напіввиведення

BRINELL HARDNESS NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

число твердості за Бринелем

COOLED HOLLOW CATHODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

охолоджуваний порожнистий катод

EFFECTIVE HALF LIFE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефективний період напіввиведення

ELECTRIC HOT PLATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

електрична нагрівальна плитка

ENTRANCE-SLIT HEIGHT OF MONOCHROMATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висота вхідної щілини монохроматора

ION-PAIR HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іон-парна високоефективна рідинна хроматографія

LATENT HEAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

захована теплота

NEBULIZER WITH HEATED SPRAY CHAMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач з розпилювальною камерою, що нагрівається

OBSERVATION HEIGHT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

висота спостереження

PERMANENT HARDNESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

постійна твердість; стала твердість

POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатоядерний ароматичний вуглеводень

RELATIVE HUMIDITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна вологість

REVERSED-PHASE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обернено-фазова високоефективна рідинна хроматографія

ROCKWELL HARDNESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердість за Роквелем

SIZE-EXCLUSION HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ексклюзійна високоефективна рідинна хроматографія

SPECIFIC HEAT AT CONSTANT PRESSURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

теплоємкість при постійному тиску

STANDARD HYDROGEN ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартний водневий електрод

STERIC HINDRANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

просторове утруднення; просторова перешкода

STERICALLY HINDERED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

просторово утруднений

TEMPORARY HARDNESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тимчасова жорсткість

TOTAL HARDNESS OF WATER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

загальна твердість води

VAN'T HOFF’S EQUILIBRIUM BOX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ящик рівноваги Вант-Гоффа

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Всесвітня організація охорони здоров'я

H ANTIGENS

Англо-русский словарь по иммунологии

H-антигены (антигены гистосовместимости) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.199

H2

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от mouse histocompatibility-2 (complex) главный комплекс гистосовместимости мыши Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык

H2D LOCUS

Англо-русский словарь по иммунологии

H2-D-локус (генный локус, кодирующий H2-D-антигены у мышей) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад

H2LINKED DIFFERENTIATION ANTIGEN

Англо-русский словарь по иммунологии

дифференцировочный антиген, сцепленный с H2-локусом (главного комплекса гистосовместимости мыши) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Ру

HAAS'S TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

проба Хааса (радиоиммунологический антиглобулиновый тест на спермальные антитела) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучк

HABEL'S METHOD

Англо-русский словарь по иммунологии

метод Хейбела (метод проверки эффективности вакцины против бешенства) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под

HAF

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human antitumor factor человеческий антиопухолевый фактор Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под р

HAFFKINE'S VACCINE

Англо-русский словарь по иммунологии

(противочумная) вакцина Хавкина Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

HAGEMAN FACTOR

Англо-русский словарь по иммунологии

фактор XII, контактный фактор, фактор Хагемана Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петро

HAGEMAN PATHWAY

Англо-русский словарь по иммунологии

каскад Хагемана (антигениндуцированная секреция медиаторов воспаления в ходе аллергической реакции) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.:

HAI

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hemagglutination inhibition торможение [подавление] гемагглютинации Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С

HALBERT'S HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза Хальберта, гемотоксиновая гипотеза (патогенеза ревматической лихорадки) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучко

HAMILTON SYRINGE PIPET

Англо-русский словарь по иммунологии

шприц Гамильтона Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

HANCOCK'S TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

проба Хэнкока (реакция гемадсорбции со термальным антигеном) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ака

HANE

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hereditary angioneurotic edema врождённый ангионевротический отёк Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С.

HANGANUTZIUDEICHER ANTIBODIES

Англо-русский словарь по иммунологии

антитела к гетерофильным антигенам системы Ханганутзиу-Дейчера Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. а

HANGANUTZIUDEICHER ANTIGENANTIBODY SYSTEM

Англо-русский словарь по иммунологии

система гетерофильных антигенов и антител Ханганутзиу-Дейчера Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ак

HANGANUTZIUDEICHER ANTIGENS

Англо-русский словарь по иммунологии

(гетерофильные) антигены системы Ханганутзиу-Дейчера Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В.

HANKERYATE REAGENT

Англо-русский словарь по иммунологии

реактив Ханкера-Яте (для иммунопероксидазного окрашивания) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

HANKS' BALANCED SALT SOLUTION

Англо-русский словарь по иммунологии

(сбалансированный солевой) раствор Хэнкса Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.19

HANUKAH'S FACTOR

Англо-русский словарь по иммунологии

фактор Ханка (сериновая протеаза, ответственная за цитолитическую активность T-лимфоцитов) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский

HAR

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hyperacute rejection сверхострое отторжение (трансплантата)Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под

HARBOUR'S TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

проба Подлячука-Харбоу (реакция агглютинации для определения ревматоидных факторов) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Су

HARDERIAN GLAND

Англо-русский словарь по иммунологии

гардерова железа (птиц) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

HARKAVY'S SYNDROME

Англо-русский словарь по иммунологии

синдром Харкеви Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

HARREVELD'S MEDIUM

Англо-русский словарь по иммунологии

среда Гарревельда (для культивирования гемоцитов беспозвоночных) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред.

HASHIMOTO'S THYROIDITIS

Англо-русский словарь по иммунологии

аутоиммунный тиреоидит, тиреоидит [зоб] Хашимото Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Пет

HASSAL'S BODIES

Англо-русский словарь по иммунологии

тельца Гассаля (скопления ороговевших клеток эпителия тимуса) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ак

HASSALL'S CORPUSCLE

Англо-русский словарь по иммунологии

тельца Гассаля (скопления ороговевших клеток эпителия тимуса) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ак

HASTALLOY'S FILTER

Англо-русский словарь по иммунологии

двухмикронный стальной фильтр, фильтр Гасталлоу Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петр

HAT

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hypoxanthine-aminopterine-thymidine ГАТ-среда, среда с гипоксантин-аминоптерин-тимидином Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.:

HAT MEDIUM

Англо-русский словарь по иммунологии

гипоксантин-аминоптеринтимидиновая среда, ГАТ-среда Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В.

HAT SELECTION

Англо-русский словарь по иммунологии

селекция (путём выращивания) на среде с гипоксантин-аминоптерин-тимидином, ГАТ-селекция (один из способов создания жизнеспособных гибридом) Англо-русский словар

HAU

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hemagglutinating unit гемагглютинирующая единица Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

HAUROWITZ HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза Гауровитца(-Мадда) (матричная гипотеза биосинтеза антител) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под р

HAUROWITZMUDD THEORY

Англо-русский словарь по иммунологии

теория Гауровитца-Мадда (матричная теория биосинтеза антител) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ак

HAYWARDAUGUSTIN TECHNIQUE

Англо-русский словарь по иммунологии

метод Хейворда-Огюстина, метод иммунодиффузии в пробирках с градиентным гелем Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С

HBCAG

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hepatitis B core antigen внутренний [коровый] антиген вируса гепатита B Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучк

HBEAG

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hepatitis B envelope antigen оболочечный антиген вируса гепатита B Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С.

HBI

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hyperbasophilic immunoblast гипербазофильный иммунобласт Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ре

HBIG

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hepatitis B immunoglobulin иммуноглобулин для серотерапии гепатита B Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков

HBLV

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human B-cell lymphotropic virus B-лимфотропный вирус человека, герпесвирус человека тип 6 Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.:

HBSAG

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hepatitis B surface antigen поверхностный антиген вируса гепатита B Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С

HBSS

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от Hanks' balanced salt solution сбалансированный солевой раствор Хенкса Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков

HCD

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от heavy-chain disease болезнь тяжёлых цепей, болезнь H-цепей, болезнь Франклина Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язы

HCGN

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hypocomplementemic glomerulonephritis гломерулонефрит с гипокомплементемией Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.

HCHAIN TOXICITY

Англо-русский словарь по иммунологии

«токсичность тяжёлых цепей», «H-цепьевая токсичность» (феномен ингибирования миеломного роста как следствие сверхсинтеза и секреции H-цепей) Англо-русский слова

HDN

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hemolytic disease of newborn гемолитическая болезнь новорождённых, ГБН Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучко

HEAF'S GUN

Англо-русский словарь по иммунологии

туберкулин-адъювантный конъюгат (для вакцинации) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Пет

HEAF'S TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

(уколочная) проба Гиффа (многоточечная туберкулиновая проба) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ака

HEAFSTERNEEDLE TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

проба Гиффа-Стернидла (инъекционная туберкулиновая проба) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

HEIDELBERGER'S CURVE

Англо-русский словарь по иммунологии

преципитационная кривая, кривая Гейдельбергера, кривая связывания антител слоем Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков

HEIDELBERGERKABAT METHOD

Англо-русский словарь по иммунологии

метод Гейдельбергера-Кэбата (метод количественной оценки бактериальных агглютининов) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.С

HEINZ'S BODIES

Англо-русский словарь по иммунологии

тельца Гейнца (осадок гемоглобина в стареющих эритроцитах) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

HELLER'S TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

дифференциальный тест агглютинации, тест Хеллера Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Пет

HELLING'S BUFFER

Англо-русский словарь по иммунологии

буфер Хеллинга (трис-натрий-ацетатный буфер) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова

HEMOCOEL

Англо-русский словарь по иммунологии

гемоцель Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

HEMPT'S VACCINE

Англо-русский словарь по иммунологии

вакцина Гемпта (аттенюированная вакцина против бешенства) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

HENOCHSCHONLEIN PURPURA

Англо-русский словарь по иммунологии

болезнь Шенлейн-Геноха (форма аллергического васкулита) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р.

HEPTAVAXB

Англо-русский словарь по иммунологии

гептавакс-B (вакцина против вируса гепатита B)Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петров

HER UNIT

Англо-русский словарь по иммунологии

единица гистамин-эквивалента аллергической реакции, HER-единица Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред.

HERXHEIMER'S REACTION

Англо-русский словарь по иммунологии

реакция Херксхеймера (реакция замедленной гиперчувствительности в ответ на массовую гибель бактерий после проведённого лечения) Англо-русский словарь по иммунол

HERXHEIMERS DISEASE

Англо-русский словарь по иммунологии

синдром Херксхеймера, органическая идиопатическая атрофия кожи Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. а

HEYMAN'S NEPHRITIS

Англо-русский словарь по иммунологии

нефрит Хеймана, экспериментальный аутоиммунный нефрит у крыс Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ака

HEYMANN ANTIGEN

Англо-русский словарь по иммунологии

антиген Хеймана (антигенный белок клубочковой мембраны, участвующий в развитии аутоиммунного нефрита Хеймана у крыс) Англо-русский словарь по иммунологии и имму

HEYMANN'S ANTIBODIES

Англо-русский словарь по иммунологии

антитела Хейманна (противоклубочковые ащитела, вызывающие комплементзависимую деструкцию крысиных висцеральных эпителиальных клубочков почки) Англо-русский слов

HGG

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human gamma globulin gamma-глобулин человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р.

HGI

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hepatic granulomatous inflammation пролиферативный (аутоиммунный) гепатит Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Су

HHV

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human herpes virus герпесвирус человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Пе

HHV6

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human herpes virus 6 B-лимфотропный вирус человека, герпесвирус человека тип 6 Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский я

HIHS

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от heat-inactivated horse serum термоинактивированная лошадиная сыворотка Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучко

HIKOJIMA SEROTYPE

Англо-русский словарь по иммунологии

серотип Хикодзима (серотип холерного вибриона) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петро

HIM

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hematopoietic inductive microenvironment кроветворное микроокружение с индуцирующими свойствами Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике.

HINK'S INDEX

Англо-русский словарь по иммунологии

номер [индекс] Гинка (частное от деления суммарного числа ядерных участков в 100 лейкоцитах на 100) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.:

HINTON'S TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

реакция Хинтона (реакция флокуляции с трепонемальным антигеном) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред.

HIOB'S SYNDROME

Англо-русский словарь по иммунологии

гипер-IgE-синдром, синдром Джоба (форма иммунодефицита с высоким содержанием IgE, зозинофилией и отсутствием специфичных к IgE T-клеток-супрессоров, характеризу

HIRST'S TEST

Англо-русский словарь по иммунологии

проба Гирста (реакция торможения гемагглютинации с вирус-специфической антисывороткой) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык

HIV

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human immunodeficiency virus вирус иммунодефицита человека, ВИЧ Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В.

HLA

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human leukocyte antigens главный комплекс гистосовместимости человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков

HLA ANTIGEN SPLITS

Англо-русский словарь по иммунологии

сублокусы HLA-локусы с первоначально широкой специфичностью (детерминанты, имеющие ограниченное распространение среди представителей рас и этнических групп и вы

HLA COMMON ACTIVITY

Англо-русский словарь по иммунологии

тест на beta2-микроглобулин в крови или в моче (белок beta2-микроглобулин идентичен легкой цепи антигенов HLA и обнаруживается на поверхности различных эпителиа

HLA COMMON PORTION FRAGMENT

Англо-русский словарь по иммунологии

универсальный маркёр HLA-системы, beta-2-микроглобулин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р.

HLA COMPLEX

Англо-русский словарь по иммунологии

главный комплекс гистосовместимости у человека, HLA-комплекс, HLA-система Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В.

HLA DISPARITY

Англо-русский словарь по иммунологии

несовместимость (донора и реципиента) по HLA-антигенам; транспл. гистонесовместимость, тканевая несовместимость Англо-русский словарь по иммунологии и иммуноген

HLA INCOMPATIBILITY

Англо-русский словарь по иммунологии

несовместимость (донора и реципиента) по HLA-антигенам Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р.

HLA ISOIMMUNIZATION

Англо-русский словарь по иммунологии

(посттрансплантационная) HLA-изоиммунизация Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.

HLA MATCHING

Англо-русский словарь по иммунологии

HLA-типирование Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

HLA NOMENCLATURE COMMITTEE

Англо-русский словарь по иммунологии

Комитет по номенклатуре антигенов главного комплекса гистосовместимости у человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Суч

HLA PHENOTYPE

Англо-русский словарь по иммунологии

HLA-фенотип (фенотипически выявляемая антигенная структура главного комплекса гистосовместимости человека) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике

HLA PLATE

Англо-русский словарь по иммунологии

планшет Терасаки (для типирования HLA-антигенов) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Пет

HLAASSOCIATED DISEASE

Англо-русский словарь по иммунологии

(иммуно)патология главного комплекса гистосовместимости у человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ре

HLAIDENTICAL SIBLINGS

Англо-русский словарь по иммунологии

сингенные сибсы (индентичные по антигенам главного комплекса гистосовместимости) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучко

HLALINKED GENE

Англо-русский словарь по иммунологии

ген главного комплекса гистосовместимости человека, ген системы HLA Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под р

HLAMATCHED CELLS

Англо-русский словарь по иммунологии

сингенные по HLA-антигенам клетки Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

HLGF

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hemolymphopoietic growth factor гемолимфопоэтический фактор роста Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С.

HLMC

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human lung mast cells альвеолярные тучные клетки человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под р

HLT

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от heat-labile toxin термолабильный токсин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Пе

HOFFMAN'S MODEL

Англо-русский словарь по иммунологии

модель Хоффмана (модель, отражающая различный характер взаимодействия между позитивными и негативными клонами иммуноцитов при разных состояниях иммунной системы

HOLMWADSWORTH TECHNIQUE

Англо-русский словарь по иммунологии

метод Хольма-Вудсворта, метод камерных планшетов Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Пет

HPCM

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human placental-conditioned medium кондиционированная клетками человеческой плаценты среда Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.

HPEC

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от high performance electrophoresis chromatography электрофорез высокого разрешения Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский

HPF

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human plasma fibronectin фибронектин человеческой плазмы, ФЧП Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. П

HPGF

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hybridoma-plasmacytoma growth factor фактор роста гибридомы и плазмацитомы Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.С

HPLC

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от high performance liquid chromatography жидкостная хроматография высокого разрешения, ЖХВР Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.:

HPPCFC

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от high proliferative potential colony forming cell колониеобразующая клетка с высоким пролиферативным потенциалом Англо-русский словарь по иммунологии и

HRBC

Англо-русский словарь по иммунологии

1) сокр. от horse red blood cells эритроциты лошади 2) сокр. от human red blood cells эритроциты человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенети

HRF

Англо-русский словарь по иммунологии

1) сокр. от homologous restriction factor гомологичный фактор рестрикции 2) сокр. от human rheumatoid factor ревматоидный фактор человека Англо-русский слова

HRP

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от horseradish peroxidase пероксидаза из хрена Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В

HRPO

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от horseradish peroxidase пероксидаза из хрена Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В

HSA

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human serum albumin человеческий сывороточный альбумин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред.

HSC

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hemopoietic stem cell кроветворная [гемопоэтическая] стволовая клетка Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков

HT MEDIUM

Англо-русский словарь по иммунологии

гипоксантин-тимидиновая «промежуточная» среда Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петров

HTC

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от homozygous typing cell гомозиготная типирующая клетка Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред.

HTCM

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human thymus conditioned medium среда, кондиционированная клетками тимуса человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русски

HTL

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от helper T lymphocyte T-клетка-хелпер, TH-клетка Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р

HTLA

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human T lymphocyte antigen T-лимфоцитарный антиген человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под

HTLV

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human T cell leukera virus вирус человеческого T-клеточного лейкоза Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С

HTLVIII ANTIGEN

Англо-русский словарь по иммунологии

антиген вируса HTLV-III (вируса T-клеточного лейкоза человека 3-го типа) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В.

HURVELL'S HOT PHENOLWATER METHOD

Англо-русский словарь по иммунологии

метод Харвелла (метод экстракции антигенов горячим фенолом) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад

HUS

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hemolytic uremic syndrome постгемолитический уремический синдром Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В

HUVEC

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от human umbilical vein endothelial cells эндотелиальные клетки пупочной вены человека Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русск

HV

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от hypervariable region гипервариабельный участок, hv-участок Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под

HZT

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от high zone tolerance высокодозовая толерантность Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

ADOPTIVE HOST

Англо-русский словарь по иммунологии

адоптивный хозяин; носитель (инфекции) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

AFRICAN HORSE SICKNESS VACCINE

Англо-русский словарь по иммунологии

вакцина против болезни африканских лошадей Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1

AGGRESSIVE ANGIOFOLLICULAR LYMPHNODE HYPERPLASIA

Англо-русский словарь по иммунологии

болезнь Кастлемена (агрессивная ангиофолликулярная гиперплазия лимфоузлов) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В

ALLERGIC HYPERSENSITIVITY

Англо-русский словарь по иммунологии

аллергическая гиперчувствительность Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

ALLOSPECIFIC HELP

Англо-русский словарь по иммунологии

аллогенный хелперный сигнал Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

ALUMINIUM HYDROXIDE GEL

Англо-русский словарь по иммунологии

гель гидроокиси алюминия Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

AMERICAN SOCIETY FOR HISTOCOMPATIBILITY AND IMMUNOGENETICS

Англо-русский словарь по иммунологии

Американская ассоциация по гистосовместимости и иммуногенетике Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. а

AMPHOTROPIC HELPER VIRUS

Англо-русский словарь по иммунологии

амфотропный вирус-помощник Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

ANONYMOUS HIV TESTING

Англо-русский словарь по иммунологии

анонимное обследование на вирус СПИДа Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

ANTIBODY HALFLIFE

Англо-русский словарь по иммунологии

время полужизни антитела (в кровяном русле) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.

ANTIBODY HOMOGENEITY

Англо-русский словарь по иммунологии

однородность (популяции) антител; моноклональность антител Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

ANTIBODYNEGATIVE HOMOSEXUALS

Англо-русский словарь по иммунологии

серонегативные лица-гомосексуалисты (составляющие группу риска по СПИДу) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В.

ANTIGEN FOCUSING HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза «фокусирующего антигена» (гипотеза перемещения связанного с T-клетками-хелперами антигена в область лимфоузлов с целью эффективной активации B-клеток)

ANTIGEN HANDLING

Англо-русский словарь по иммунологии

процессирование антигена (переработка молекулы антигена в макрофагах с целью его последующего представления T-лимфоцитам) Англо-русский словарь по иммунологии и

ANTIGENSELECTED HYPERMUTATION

Англо-русский словарь по иммунологии

антигензависимая сверхмутация (феномен эволюционного отбора мутаций в составе вариабельной области молекул антител под влиянием, селекционного давления антигена

ANTIGENSPECIFIC HELPER FACTOR

Англо-русский словарь по иммунологии

антиген-специфический хелперный фактор Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

ANTIGLOBULIN TESTNEGATIVE AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA

Англо-русский словарь по иммунологии

аутоиммунная гемолитическая анемия (с синдромом) холодовых агглютининов Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. П

ANTIIDIOTYPE HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

антиидиотипическая гипотеза (аутоиммунитета) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова

ANTIIDIOTYPESECRETING HYBRID

Англо-русский словарь по иммунологии

гибридома, секретирующая антиидиотипические антитела Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В.

ANTIIDIOTYPESECRETING HYBRIDOMA

Англо-русский словарь по иммунологии

гибридома, секретирующая антиидиотипические антитела Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В.

ANTIIDIOTYPIC HETEROANTISERUM

Англо-русский словарь по иммунологии

антиидиотипическая гетероантисыворотка Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

ANTIREPRODUCTIVE HORMONE ANTIBODY

Англо-русский словарь по иммунологии

антитело против полового гормона, антирепродуктивное антитело Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ак

ASTEROID HYALOSIS

Англо-русский офтальмологический словарь

астероидный гиалоз, астероидные тельца в стекловидном телеАнгло-русский офтальмологический словарь.2010.

AUTOCOUPLING HAPTEN

Англо-русский словарь по иммунологии

гаптен, способный к спонтанной модификации, гаптен-аутомодификатор (гаптен, изменяющий специфичность антигена в результате спонтанного с ним связывания) Англо-р

AUTOIMMUNE HELPER CELL

Англо-русский словарь по иммунологии

аутореактивная клетка-хелпер Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

AUTOIMMUNE HEPATITIS

Англо-русский словарь по иммунологии

аутоиммунный гепатит, (хронический) агрессивный гепатит Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р.

AUTOIMMUNE MATERNAL HEMOLYTIC DISEASE

Англо-русский словарь по иммунологии

аутоиммунная гемолитическая анемия беременных Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петров

AUTOMARKERS HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза аутомаркёров, гипотеза Барнета-Феннера (гипотеза распознавания «своего» иммунокомпетентньши лимфоцитами) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуног

AUTOSPECIFIC HELP

Англо-русский словарь по иммунологии

аутогенный хелперный сигнал Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

AUXILIARY HETEROTOPIC TRANSPLANTATION

Англо-русский словарь по иммунологии

вспомогательная гетеротопическая трансплантация Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петр

BCELL HYBRIDOMA

Англо-русский словарь по иммунологии

B-клеточная гибридома Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

BEATING HEART DONOR

Англо-русский словарь по иммунологии

«едва дышащий» (жизнеспособный) донор Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

BED HOMOGENEITY

Англо-русский словарь по иммунологии

однородность геля Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

BIFUNCTIONAL HAPTEN

Англо-русский словарь по иммунологии

бифункциональный (имеющий два центра связывания) гаптен Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р.

BIOMOLECULAR HANDEDNESS

Англо-русский словарь по иммунологии

хиральная диссимметрия биомолекул Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

BIPHASIC HEMOLYSINS

Англо-русский словарь по иммунологии

бифазные [битермальные, теплохолодовые] гемолизины, гемолизины смешанного типа, гемолизины [агглютинины] Доната-Ландштейнера (гемолизины, тестируемые двухстадий

BITHERMIC HEMOLYSINS

Англо-русский словарь по иммунологии

бифазные [битермальные, теплохолодовые] гемолизины, гемолизины смешанного типа, гемолизины [агглютинины] Доната-Ландштейнера (гемолизины, тестируемые двухстадий

BLIND FOLDING HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза «ослепления» лимфоцита, гипотеза дефункционализации лимфоцита (в результате его обработки антилимфоцитарной сывороткой) Англо-русский словарь по иммуно

BOYDEN CHEMOTACTIC HOLDER

Англо-русский словарь по иммунологии

хемотаксическая камера Бойдена Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

BROAD HOSTRANGE PLASMID

Англо-русский словарь по иммунологии

плазмида с широким кругом хозяев Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

CLQ HEAD

Англо-русский словарь по иммунологии

«головка» молекулы Clq (глобулярный участок молекулы субкомпонента Clq комплемента) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Су

COOMBS POSITIVE HEMOLYTIC ANEMIA

Англо-русский словарь по иммунологии

аутоиммунная гемолитическая анемия с неполными тепловыми агглютининами Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. По

DONATHLANDSTEINER HEMOLYSINS

Англо-русский словарь по иммунологии

бифазные [битермальные, теплохолодовые] гемолизины, гемолизины смешанного типа, гемолизины [агглютинины] Доната-Ландштейнера (гемолизины, тестируемые двухстадий

DOUNCE HOMOGENIZER

Англо-русский словарь по иммунологии

гомогенизатор Даунса Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

DREYERBENNET HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза Дрейера-Беннета (гипотеза реаранжировки V-С-типа) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад.

DURCHSEUCHUNG HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза Дюрше-Чанга (гипотеза образования антитоксина в ответ на инфекцию) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С.

FAB HETEROGENEITY

Англо-русский словарь по иммунологии

(конформационный) полиморфизм Fab-фрагмента (обусловленный пространственными перемещениями V-сегментов тяжёлой и лёгкой цепей относительно друг друга) Англо-рус

FORSSMAN'S HAPTEN

Англо-русский словарь по иммунологии

гаптен [гликолипид] Форссмана Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

GLANDS OF HENLE

Англо-русский офтальмологический словарь

Генле железыАнгло-русский офтальмологический словарь.2010.

IASPECIFIC HELP

Англо-русский словарь по иммунологии

Ia-специфический хелперный фактор Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

INTERNATIONAL HISTOCOMPATIBILITY WORKSHOP

Англо-русский словарь по иммунологии

Международное рабочее совещание по (антигенам) гистосовместимости (в рамках программы ВОЗ) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский

JERNE'S IDIOTYPE NETWORK HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза идиотипической сети Ерне Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

JONESMOTETYPE HYPERSENSITIVITY

Англо-русский словарь по иммунологии

феномен Джоунса-Моута (слабовыраженная кожная реакция замедленной базофильной гиперчувствительности в ответ на сенсибилизацию субиммуногенными дозами антигена)

MASH'S HARVESTER

Англо-русский словарь по иммунологии

харвестер Маша Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

MAYER'S HEMALUM

Англо-русский словарь по иммунологии

гемалюм Майера (для иммунофлуоресцентного окрашивания) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р.

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH

Англо-русский словарь по иммунологии

Национальный институт здоровья (в США) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

ROSEWAALER HEMAGGLUTINATION SYSTEM

Англо-русский словарь по иммунологии

гемагглютинационный метод Роуза-Ваалера Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990

SALK'S HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза Солка (гипотеза, объясняющая низкую заболеваемость СПИДом у гемофиликов) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучк

SKATRON'S CELL HARVESTER

Англо-русский словарь по иммунологии

скатроновский харвестер клеток (для автоматизированной работы с клетками культуры) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Суч

T HELPER CELL

Англо-русский словарь по иммунологии

T-клетка-хелпер, T-клетка-помощник Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

TCELL HYBRID

Англо-русский словарь по иммунологии

T-клеточный гибрид Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

TCELL HYBRIDOMA

Англо-русский словарь по иммунологии

T-клеточная гибридома Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

THOMAZEISS' HEMOCYTOMETER

Англо-русский словарь по иммунологии

камера Тома-Цейсса для подсчёта клеток крови Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова

VITREOUS HUMOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стекловидное тело; жидкая часть стекловидного тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

VOLUMEDEPENDENT HYPERTENSION

Англо-русский медицинский словарь

объёмзависимая гипертензия Англо-русский медицинский словарь.2012.

WARM HEMOLYSINS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тепловой гемолизин Англо-русский медицинский словарь.2012.

WARMCOLD HEMOLYSINS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. теплохолодовый гемолизин Англо-русский медицинский словарь.2012.

WHITE HAZEL TREE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. калина Англо-русский медицинский словарь.2012.

WILLOW HERB

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. кипрей; иван-чай Англо-русский медицинский словарь.2012.

WITH DISLOCATION OF RADIUS HEAD

Англо-русский медицинский словарь

мед.нареч. с вывихом головки лучевой кости Англо-русский медицинский словарь.2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Англо-русский словарь по иммунологии

Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1

WOUND ENTRY HOLE

Англо-русский медицинский словарь

входное отверстие раны Англо-русский медицинский словарь.2012.

WRITING HAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. писчая судорога Англо-русский медицинский словарь.2012.

XLINKED IMMUNODEFICIENCY WITH HYPERIGM

Англо-русский словарь по иммунологии

сцепленный с X-хромосомой иммунодефицит с гиперпродукцией IgM Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. ак

YIYANG HYPOTHESIS

Англо-русский словарь по иммунологии

гипотеза Йи-Янга (гипотеза участия опиоидных медиаторов в нейрорегуляции иммунных функций) Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский

ZONE OF HEMORRHAGE WITH INDURATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. отечная зона кровоизлияния с уплотнением Англо-русский медицинский словарь.2012.

À FOND HOPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тщетная надежда Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.326042856 сек)
T: 0.32933978 M: 1 D: 0