Найдено 200+ «G»

G

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

грам[c steelblue], -ма

GADOLINIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гадоліній[c steelblue], -нію

GALLIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

галій[c steelblue], -лію

GALVANIC CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гальванічний елемент

GALVANOMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гальванометр[c steelblue], -ра

GALVANOSTEGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гальваностегія

GAMMA-CARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гама-вуглецевий атом

GAMMA-RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гама-випромінювання

GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газ[c steelblue], -зу

GAS AMPLIFICATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газове підсилення

GAS CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газова хроматографія

GAS EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння стану газу

GAS LAWS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl газові закони

GAS-HOLDER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газгольдер[c steelblue], -ра; газометр[c steelblue], -ра

GAS-JAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газозбірний циліндр

GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газо-рідинна хроматографія

GAS-POLLUTED AIR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

загазоване повітря

GAS-PROPORTIONAL DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газовий пропорційний детектор

GASEOUS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газоподібний; газовий

GASOLINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амер. бензин[c steelblue], -ну

GASOMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газгольдер[c steelblue], -ра; газометр[c steelblue], -ра

GATTERMANN REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Гаттермана

GAY-LUSSAC'S LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Гей-Люссака

GC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газова хроматографія

GCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

скловуглецевий електрод

GEIGER-MUELLER COUNTER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лічильник Гейгера-Мюллера

GEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гель[c steelblue], -лю

GEL PERMEATION CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гель-проникна хроматографія

GEL-FILTRATION CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гель-фільтраційна хроматографія

GELATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гелеутворення

GENERAL FORMULA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

загальна формула

GENERATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

генератор[c steelblue], -ра

GEOMETRIC MEAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середнє геометричне

GEOMETRICAL ISOMER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

геометричний ізомер

GEOMETRICAL ISOMERISM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

геометрична ізомерія

GEOMETRY FACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

геометричний фактор

GERMANIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

германій[c steelblue], -нію

GFAAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційний аналіз з атомізацією в графітовій печі

GFC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гель-фільтраційна хроматографія

GIANT MOLECULAR CRYSTAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гігантський молекулярний кристал

GIANT STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гігантська структура

GIBBS ENERGY OF ACTIVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія активації Гіббса

GIBBS FREE ENERGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вільна енергія Гіббса

GIBBS-KONOVALOV'S RULE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Гіббса-Коновалова

GILDING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

позолочення; позолотіння

GIVE OFF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

випромінювати; виділяти

GLACIAL ACETIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

льодяна оцтова кислота

GLASSY CARBON ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

скловуглецевий електрод

GLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

газо-рідинна хроматографія

GLOW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

світитися; тліти; жевріти

GLOW DISCHARGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тліючий розряд; жевріючий розряд

GLOWING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тліючий; жевріючий

GLP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

належна лабораторна практика

GLYCEROL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гліцерин[c steelblue], -ну

GLYCINECRESOL RED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гліцинкрезоловий червоний

GMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

належна виробнича практика

GOLD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n золото[c steelblue], -та2) a золотий

GOOCH CRUCIBLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фільтрувальний тигель; тигель Гуча

GOOD LABORATORY PRACTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

належна лабораторна практика

GOOD MANUFACTURING PRACTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

належна виробнича практика

GPC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гель-проникна хроматографія

GRADE OF SCRAP AND WASTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сорт брухту та відходів

GRADUATED FLASK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мірна колба; мірча колба

GRAM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

грам[c steelblue], -ма

GRAM-MOLECULAR VOLUME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

грам-молекулярний об'єм

GRANULAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гранулярний; зернистий

GRANULE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гранула; зерно

GRAPH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графік[c steelblue], -ка

GRAPHIC FORMULA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графічна формула

GRAPHITE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графіт[c steelblue], -ту

GRAPHITE ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітовий електрод

GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційний аналіз з атомізацією в графітовій печі

GRAPHITE-CUP ATOMIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітовий чашковий атомізатор

GRAPHITE-ROD FURNACE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітова стрижнева піч

GRAPHITE-TUBE FURNACE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітова грубчаста піч

GRAVIMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гравіметричний аналіз

GRAVITY-FED NEBULIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розпилювач з гравітаційною подачею

GRIGNARD REAGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реактив Гріньяра

GRIND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розмелювати; розтирати

GRISS-ILOSWAI REAGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реактив Грісса- Ілосвая

GROSS MEASUREMENT ERROR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

надмірна похибка вимірювання

GROUND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n грунт[c steelblue], -ту2) a розмелений; розтертий

GUARD COLUMN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

запобіжна колонка

ACS GRADE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кваліфікація реактиву згідно до специфікації Американського хімічного товариства

ADD GRADUALLY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

додавати поступово

ALUMINIUM GOLD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

алюмінієва бронза

BRANCHED CHAIN GROUP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

група з розгалуженим ланцюгом

BRILLIANT GREEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

брильянтовий зелений; діамантовий зелений

CALIBRATION GRAPH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

калібрувальний графік

CAPTURE GAMMA-RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гама-випромінювання захоплення

CARBONYL GROUP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

карбонільна група

CARBOXYL GROUP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

карбоксильна група

CLOCK GLASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

годинникове скло

COAL GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кам'яновулільннй газ

DIFFRACTION GRATING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

дифракційна решітка; дифракційна ґратка

DOUBLE TUBE GRAPHITE FURNACE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітова піч з подвійною трубкою

DROP GENERATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

генератор крапель

FINE GRAINED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

дрібнозернистий; тонкозернистий

FUNCTIONAL GROUP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

функціональна група

HEAD-SPACE GAS CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

парофазний газохроматографічний аналіз

HEATED GRAPHITE ATOMIZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

графітовий атомізатор, що нагрівається

HIGH-RESOLUTION CAPILLARY GAS CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярна газова хроматографія високого розділення

HYDRIDE GENERATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

генерація гідридів

HYDROXYL GROUP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гідроксильна група

IDEAL GAS EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння стану ідеального газу; рівняння Менделеєва-Клапейрона

LAUGHING GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

"сміховий газ"; закис азоту

MOLAR GAS CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

універсальна газова стала

MULTIDIMENSIONAL GAS CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

багатовимірна газова хроматографія

MUSTARD GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іприт[c steelblue], -ту

NOBLE GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

інертний газ; благородний газ

PLATINUM GROUP ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

скор. PGE pl елементи платинової групи

PRODUCER GAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

генераторний газ

RADIO-FREQUENCY GLOW DISCHARGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

радіочастотний тліючий розряд

SILICA GEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

силікагель[c steelblue], -лю

SPECTRAL GRADE ORGANIC SOLVENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

органічний розчинник спектральної чистоти

STANDARD DEVIATION FROM GROUPED DATA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення для груп даних

WATCH GLASS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

годинникове скло

GARDNER SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

полипоз кишечника тип III Англо-русский медицинский словарь.2012.

GARREN GASTRIC BUBBLE

Англо-русский медицинский словарь

желудочный баллон Гаррена Англо-русский медицинский словарь.2012.

GELLCOOMBS CLASSIFICATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. классификация Гелла-Кумбса Англо-русский медицинский словарь.2012.

GERMAN SILVER

Англо-русский медицинский словарь

германское серебро (никелево-латунный сплав) Англо-русский медицинский словарь.2012.

GHADIMIPARTINGTONHUNTER SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

гистидинемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GHON COMPLEX

Англо-русский медицинский словарь

комплекс Гона Англо-русский медицинский словарь.2012.

GIANOTTICROSTI SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

аллергический папулёзный акродерматит, папулёзный детский акродерматит Англо-русский медицинский словарь.2012.

GIARDIA LAMBLIA ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

лямблиозный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

GIEMSA STAIN

Англо-русский медицинский словарь

азур-II-эозин Англо-русский медицинский словарь.2012.

GIORDANO HEPATIC SUTURE

Англо-русский медицинский словарь

шов печени Джордано Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLANZMANNRINIKER SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

лимфопеническая агаммаглобулинемия, атимолимфоплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GLASGOW COMA SCALE

Англо-русский медицинский словарь

шкала глубины комы Глазго Англо-русский медицинский словарь.2012.

GM FACTOR

Англо-русский медицинский словарь

фактор Gm Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABDOMINOTHORACIC GASTRECTOMY

Англо-русский медицинский словарь

абдоминально-торакальная гастрэктомия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSOLUTE GLAUCOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. абсолютный глаукома * * * абсолютная глаукома, терминальная глаукома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSOLUTE GRANULOCYTOSIS

Англо-русский медицинский словарь

абсолютный гранулоцитоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBABLE GELATIN SPONGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гемостатическая губка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBENT GAUZE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гигроскопическая марля Англо-русский медицинский словарь.2012.

ABSORBENT GLAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лимфатический узел Англо-русский медицинский словарь.2012.

AC GLOBULIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. ас-глобулин Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACIDOPHILIC GRANULE

Англо-русский медицинский словарь

ацидофильная гранула Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACINAR GLAND

Англо-русский медицинский словарь

ацинозная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACOUSTIC GNOSIS

Англо-русский медицинский словарь

слуховой гнозис Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACROMEGALIC GIGANTISM

Англо-русский медицинский словарь

акромегалический гигантизм Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACTINOMYCOTIC GRANULOMA

Англо-русский медицинский словарь

актиномикотическая гранулёма Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACTION OF GENE

Англо-русский медицинский словарь

действие гена Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACTIVATED GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. трансплантат в период регенерации Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE ATTACK OF GLAUCOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. острый приступ глаукомы Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE CONGESTIVE GLAUCOMA

Англо-русский медицинский словарь

острая застойная глаукома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GASTRIC ULCER

Англо-русский медицинский словарь

острая язва желудка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GASTRITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. острый гастрит * * * острый гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GASTROINTESTINAL INFECTION

Англо-русский медицинский словарь

острая желудочно-кишечная инфекция Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GLAUCOMA

Англо-русский медицинский словарь

острая глаукома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GLOMERULONEPHRITIS

Англо-русский медицинский словарь

острый гломерулонефрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GLOSSITIS

Англо-русский медицинский словарь

острый глоссит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GONORRHEA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. острая гонорея * * * острая гонорея Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GRAFTVERSUSHOST DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. острый криз отторжения трансплантата Англо-русский медицинский словарь.2012.

ACUTE GRANULEMATOUS THYROIDITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. гигантоклеточный гранулематозный тиреоидит; болезнь Де Кервена Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADDITIVE GENE EFFECT

Англо-русский медицинский словарь

аддитивность действия генов Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADENOCYTE OF GRAVIDITY

Англо-русский медицинский словарь

аденоцит беременности Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADENOMA OF GRAAFIAN FOLLICLES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аденома граафо Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADENOMA OF GRAAFIAN VESICLES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аденома граафо Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADENOMA OF PINEAL GLAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аденома шишковидного тела Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADENOMATOUS GOITER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. узловой зоб * * * аденоматозный зоб Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADIPOSE GROWTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. липома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADMAXILLARY GLAND

Англо-русский медицинский словарь

околоушная добавочная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADMAXILLARY GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. добавочная слюнная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADRENAL GLAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. надпочечный железа * * * надпочечная железа, надпочечник Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADRENAL GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. надпочечник Англо-русский медицинский словарь.2012.

ADVANCED GLAUCOMA

Англо-русский медицинский словарь

глаукома на поздней стадии Англо-русский медицинский словарь.2012.

AERIAL GOITER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. воздушный киста шеи Англо-русский медицинский словарь.2012.

AEROBIC GLYCOLYSIS

Англо-русский медицинский словарь

аэробный гликолиз Англо-русский медицинский словарь.2012.

AEROSOL GENERATOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аэрозольный генератор Англо-русский медицинский словарь.2012.

AFFERENT GLOMERULAR ARTERIOLE

Англо-русский медицинский словарь

приносящая клубочковая артериола Англо-русский медицинский словарь.2012.

AFRICAN GAMBIAN TRYPANOSOMIASIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сонная болезнь Англо-русский медицинский словарь.2012.

AFUNCTIONAL GINGIVITIS

Англо-русский медицинский словарь

афункциональный гингивит Англо-русский медицинский словарь.2012.

AGAR GEL

Англо-русский медицинский словарь

агаровый гель Англо-русский медицинский словарь.2012.

AGE GROUP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. возрастной группа * * * возрастная группа Англо-русский медицинский словарь.2012.

AGGREGATE GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. групповой лимфатическая фолликула Англо-русский медицинский словарь.2012.

AGGREGATED GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

пейеровы бляшки Англо-русский медицинский словарь.2012.

AGMINATED GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пейеровnбляшка Англо-русский медицинский словарь.2012.

AIRBONE GAP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. костно-воздушный интервал Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALBUMINOUS GLAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. серозный железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALCOHOLIC GASTRITIS

Англо-русский медицинский словарь

алкогольный гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALIMENTARY GASTRITIS

Англо-русский медицинский словарь

алиментарный гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALIMENTARY GLYCOSURIA

Англо-русский медицинский словарь

алиментарная глюкозурия, сахарный алиментарный диабет Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALLELIC GENE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аллельный ген Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALLELIC GENES

Англо-русский медицинский словарь

аллельные гены Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALLERGIC GASTRITIS

Англо-русский медицинский словарь

аллергический гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALLERGIC GRANULOMATOSIS

Англо-русский медицинский словарь

аллергический гранулематоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALLOGENIC GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. аллотрансплантат * * * аллотрансплантат, гомотрансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALLOMETRIC GROWTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аллометрический рост Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALPHA GLOBULIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. альфа-глобулин альфа-глобулиновый * * * альфа-глобулин Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALTERNATE GENERATION

Англо-русский медицинский словарь

альтернирующая генерация Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALTITUDE GAUGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. высотомер Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALVEOLAMOUTH PRESSURE GRADIENT

Англо-русский медицинский словарь

градиент давления между уровнями «альвеола-рот» Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALVEOLAR GINGIVA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. неподвижный часть десны Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALVEOLAR GLAND

Англо-русский медицинский словарь

альвеолярная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALVEOLAR GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. альвеолярная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALVEOLARARTERIAL GRADIENT

Англо-русский медицинский словарь

альвеолярно-артериальный градиент Англо-русский медицинский словарь.2012.

ALVEOLOLINGUAL GROOVE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. челюстно-язычный желобок Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMBIVALENT GENE

Англо-русский медицинский словарь

амбивалентный ген Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMBIVALENT GENES

Англо-русский медицинский словарь

амбивалентные гены Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMEBIC GRANULOMA

Англо-русский медицинский словарь

амёбная гранулёма Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMEBOID GLIOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мультиформный глиобластома Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMIDO GROUP

Англо-русский медицинский словарь

амидогруппа Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMORPHIC GENE

Англо-русский медицинский словарь

аморфный ген Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMORPHOUS GITALIN

Англо-русский медицинский словарь

аморфный гитален Англо-русский медицинский словарь.2012.

AMPHOPHILIC GRANULE

Англо-русский медицинский словарь

амфофильная гранула Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANAEROBIC GAS INFECTION

Англо-русский медицинский словарь

анаэробная газовая инфекция Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANAEROBIC GLYCOLYSIS

Англо-русский медицинский словарь

анаэробный гликолиз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANAPHYLACTIC GANGRENE

Англо-русский медицинский словарь

анафилактическая гангрена Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANAPLASTIC GLIOMA

Англо-русский медицинский словарь

анаплазированная [анапластическая] глиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANATOMIC GLOVES

Англо-русский медицинский словарь

анатомические перчатки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANEMIA GRAVIS

Англо-русский медицинский словарь

апластическая анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANESTHETIC GAS

Англо-русский медицинский словарь

наркотический газ Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANGINA GANGRENOSA

Англо-русский медицинский словарь

гангренозная ангина Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANGIONEUROTIC GANGRENE

Англо-русский медицинский словарь

ангионевротическая гангрена Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANGIOSCLEROTIC GANGRENE

Англо-русский медицинский словарь

ангиосклеротическая гангрена Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANGLECLOSURE GLAUCOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. закрытоугольный глаукома * * * закрытоугольная глаукома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANGULAR GYRUS SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

невр. синдром угловой извилины Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANIMAL GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. гетеротрансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANISOMORPHIC GLIOSIS

Англо-русский медицинский словарь

анизоморфный глиоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTALGIC GAIT

Англо-русский медицинский словарь

анталгическая походка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTERIOR GASTRIC BRANCHES

Англо-русский медицинский словарь

передние желудочные ветви Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTERIOR GLUTEAL LINE

Англо-русский медицинский словарь

передняя ягодичная линия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTERIOR LINGUAL GLAND

Англо-русский медицинский словарь

железа верхушки язычка, железа Нуна, язычная передняя железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTIDUST GOGGLES

Англо-русский медицинский словарь

защитные противопылевые очки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTIGAS GANGRENE SERUM

Англо-русский медицинский словарь

противогангренозная сыворотка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTIGENREACTIVE GROUP

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. антидетерминанта Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTIHEMOPHILIC GLOBULIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. антигемофильный фактор * * * антигемофилический [антигемофильный] глобулин Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTIMORPHIC GENE

Англо-русский медицинский словарь

антиморфный ген Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTISEPTIC GARGLE

Англо-русский медицинский словарь

дезинфицирующее полоскание Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTISEPTIC GAUZE

Англо-русский медицинский словарь

антисептическая марля Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTITETANUS GLOBULIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. противостолбнячный глобулин Англо-русский медицинский словарь.2012.

ANTRAL GASTRITIS

Англо-русский медицинский словарь

антральный гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

AORTICORENAL GANGLION

Англо-русский медицинский словарь

почечно-аортальный ганглий Англо-русский медицинский словарь.2012.

AORTORENAL GANGLIONS

Англо-русский медицинский словарь

аортопочечные узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

APICAL GLAND OF TONGUE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. передний железа языка Англо-русский медицинский словарь.2012.

APICAL GRANULAR CELL

Англо-русский медицинский словарь

апикально-зернистая клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

APICAL GRANULOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. зубной гранулема Англо-русский медицинский словарь.2012.

APOCRINE GLAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. апокриновый железа * * * апокринная железа, макроапокринная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

APPENDICULAR GOITER

Англо-русский медицинский словарь

придаточный зоб Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARACHNOIDAL GRANULATIONS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. арахноидальная грануляция * * * грануляции арахноидальной [паутинной] оболочки, пахионовы грануляции Англо-русский медицинский словарь.2012.

AREOLAR GINGIVA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пришеечный часть десны Англо-русский медицинский словарь.2012.

AREOLAR GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

ареолярные железы, железы Монтгомери, железы околососкового кружка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARNOLD'S GANGLION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. внутренностный ганглий Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARTERIAL GLAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. клубочковый артериовенозный анастомоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARTERIAL GROOVES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. артериальная борозда Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARTERIALVENOUS GRADIENT

Англо-русский медицинский словарь

артериовенозный градиент Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARTERIOSCLEROTIC GANGRENE

Англо-русский медицинский словарь

артериосклеротическая гангрена, циркуляторная ишемическая гангрена Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARTHRITIC GENERAL PSEUDOPARALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

общий артритный псевдопаралич Англо-русский медицинский словарь.2012.

ARTICULAR GOUT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. суставной подагра * * * суставная подагра Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASEXUAL GENERATION

Англо-русский медицинский словарь

бесполая генерация Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASINERGIC GAIT

Англо-русский медицинский словарь

асинергическая походка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASPIRATION GASTROBIOPSY

Англо-русский медицинский словарь

аспирационная гастробиопсия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASTRINGENT GARGLE

Англо-русский медицинский словарь

вяжущее полоскание Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASTROCYTIC GLIOMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. астроцитома * * * астроцитарная глиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASYMMETRY OF GRIN

Англо-русский медицинский словарь

невр. асимметрия оскала Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASYMPTOMATIC GALLSTONE

Англо-русский медицинский словарь

бессимптомный жёлчный камень Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASYMPTOMATIC GASTRIC ULCER

Англо-русский медицинский словарь

бессимптомная язва желудка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASYMPTOMATIC GONORRHEA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. асимптомная гонорея, Англо-русский медицинский словарь.2012.

ASYNCHRONOUS PULSE GENERATOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. асинхронный электрокардиостимулятор Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATAXIC GAIT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. атактический походка * * * атаксическая походка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIAL GALLOP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пресистолический ритм галопа Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIAL SYNCHRONOUS PULSE GENERATOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. р-синхронный электрокардиостимулятор Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIAL TRIGGERED PULSE GENERATOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. р-синхронный электрокардиостимулятор Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR GRADIENT

Англо-русский медицинский словарь

предсердно-желудочковый градиент Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR GROOVE

Англо-русский медицинский словарь

коронарная венечная борозда Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC GASTRITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC GINGIVITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический гингивит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC GLOSSITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический глоссит, гунтеровский глоссит, глоссит Меллера, пернициозно-анемический глоссит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATTACHED GINGIVA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. неподвижная часть десны Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATYPICAL GROWTH

Англо-русский медицинский словарь

атипический рост Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUDITORY GANGLION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кортиев узел * * * кортиев ганглий, спиральный ганглий улитки Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUSCULTATORY GAP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аускультативный провал * * * период молчания между двумя ударами сердца (при аускультации сердца) Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTARCHIC GENE

Англо-русский медицинский словарь

автаркный ген, аутаркный ген Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOCRINE GROWTH FACTOR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аутокринный фактор роста Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTODERMIC GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кожный аутотрансплантат * * * кожный аутотрансплантант Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOEPIDERMIC GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кожный аутотрансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOGENIC GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

аутотрансплантант Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOGENOUS BONE GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

аутокостный трансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOGENOUS GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. аутотрансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOGENOUS GRAFTING

Англо-русский медицинский словарь

пластика собственными тканями Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOIMMUNE ATROPHIC GASTRITIS

Англо-русский медицинский словарь

аутоиммунный атрофический гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOLOGOUS BONE GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

костный аутотрансплантант Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOLOGOUS BONE GRAFTING

Англо-русский медицинский словарь

пластика аутокостью Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOLOGOUS GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. аутотрансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOLOGOUS GRAFTING

Англо-русский медицинский словарь

аутодермопластика, аутопластика Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOMATIC GAS ANALYZER

Англо-русский медицинский словарь

автоматический газоанализатор Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTONOMIC GANGLION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вегетативный ганглий * * * вегетативный ганглий, висцеральный ганглий Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTONOMIC GANGLIONS

Англо-русский медицинский словарь

автономные узлы, вегетативные узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTONOMOUS GANGLION

Англо-русский медицинский словарь

автономный ганглий Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOPLASTIC GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. аутотрансплантат * * * аутотрансплантант Англо-русский медицинский словарь.2012.

AUTOSOMAL GENE

Англо-русский медицинский словарь

аутосомный ген Англо-русский медицинский словарь.2012.

AVASCULAR GRAFT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бессосудистый трансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

AVERAGE GRADE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. средняя степень Англо-русский медицинский словарь.2012.

AXILLARY MAMMARY GLAND

Англо-русский медицинский словарь

молочная аксиллярная железа, молочная подмышечная железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

AZO GROUP

Англо-русский медицинский словарь

азогруппа Англо-русский медицинский словарь.2012.

AZUROPHIL GRANULES

Англо-русский медицинский словарь

азурофильная зернистость Англо-русский медицинский словарь.2012.

AZUROPHILIC GRANULE

Англо-русский медицинский словарь

азурофильная гранула Англо-русский медицинский словарь.2012.

BACTERIAL GROWTHINHIBITORY ACTIVITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бактериостатический действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

BANDFORM GRANULOCYTE

Англо-русский медицинский словарь

нейтрофильный палочкоядерный гранулоцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

BAR GRAPH

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. гистограмма Англо-русский медицинский словарь.2012.

BARIC GRADIENT

Англо-русский медицинский словарь

барометрический градиент Англо-русский медицинский словарь.2012.

BARIUM GRANULOMA

Англо-русский медицинский словарь

бариевая гранулёма Англо-русский медицинский словарь.2012.

BARIUMFILLED GULLET

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пищевод, контрастированный сульфатом бария Англо-русский медицинский словарь.2012.

BARTHOLIN'S GLAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бартолинева железа Англо-русский медицинский словарь.2012.

BARTHOLIN'S GLANDS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. большая железа преддверия Англо-русский медицинский словарь.2012.

BASAL GANGLIA

Англо-русский медицинский словарь

подкорковые узлы Англо-русский медицинский словарь.2012.

BASAL GANGLIA CALCIFICATION

Англо-русский медицинский словарь

кальцификация базальных ядер головного мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

BASAL GANGLION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. базальный ядро * * * анат. базальный ганглий Англо-русский медицинский словарь.2012.

BASAL GRANULE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. базальный гранула * * * блефаропласт, базальная гранула Англо-русский медицинский словарь.2012.

BASEDOW'S GOITER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. базедова болезнь Англо-русский медицинский словарь.2012.

BAYLE'S GRANULATIONS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. милиарная туберкула Англо-русский медицинский словарь.2012.

BEHAVIOR GENETICS

Англо-русский медицинский словарь

генетика поведения Англо-русский медицинский словарь.2012.

BELL GLASS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стеклянный колпак Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROUXENY GASTRIC BYPASS

Англо-русский медицинский словарь

обходной желудочный анастомоз по Ру Англо-русский медицинский словарь.2012.

ROUXENY GASTROENTEROSTOMY

Англо-русский медицинский словарь

гастроеюностомия по Ру, гастроэнтеростомия по Ру Англо-русский медицинский словарь.2012.

SKENE GLAND ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

абсцесс железы Скина Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.384982415 сек)
T: 0.391422729 M: 1 D: 0