Найдено 50+ «D»

PHOTOIONIZATION DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фотоіонізаційний детектор

PLASMA DESORPTION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна плазмова десорбція

PLATINUM DISH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

платинова чашка

POLLED STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сумарне стандартне відхилення

POLYCHLORINATED DIBENZOFURAN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поліхлорований дибензофуран

POLYCHLORINATED DIBENZOPDIOXIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поліхлорований дибензодіоксин

PORTABLE DEVICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

переносний прилад; портативний прилад

POTENTIAL DROP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зменшення потенціалу; зниження потенціалу

PRESSURE DROP ACROSS THE COLUMN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зниження тіску в колонці

PULSE AMPLITUDE DISTRIBUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амплітудний розподіл імпульсів

RECORDING DEVICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реєструвальний пристрій

RELATIVE DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна густина

RELATIVE STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносне стандартне відхилення

RELATIVE VAPOR DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносна густина пари

REPEATABILITY STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення збіжності

REPRODUCIBILITY STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення повторюваності

RESIDUAL STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

залишкова сума відхилень

REVERSED DIRECTINJECTION BURNER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обернений прямоточний пальник

REVERSED{ (RADIOCHEMICAL)} ISOTOPE DILUTION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зворотний аналіз методом ізотопного розведення

ROOT MEAN SQUARE DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

середньоквадратичне відхилення

SCINTILLATION DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сцинтиляційний детектор

SEDIMENTARY DEPOSITS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl осадові відкладення

SEPARATE DETERMINATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

роздільне визначення

SOLIDSTATE DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

напівпровідниковий детектор

STANDARD DEVIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення

STANDARD DEVIATION FOR COUNTING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення лічіння

STANDARD DEVIATION FROM GROUPED DATA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення для груп даних

STANDARD DEVIATION FROM PAIRED DATA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення для пар даних

STANDARD DEVIATION OF POINTS ABOUT THE FITTED LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення точок від знайденої залежності

STANDARD DEVIATION OF THE INTERCEPT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандарте відхилення розрахованого значення відрізку, який відсікають на вісі ординат

STANDARD DEVIATION OF THE SLOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

стандартне відхилення розрахованого нахилу градуювальної кривої

STATE OF DIVISION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ступінь подрібнення

STATIC MERCURY DROP ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

статичний ртутний крапельний електрод

STEAM DISTILLATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перегонка з водяною парою

STUDENT'S DISTRIBUTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розподіл Стьюдента

TEMPERATUREPROGRAMMED DESORPTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

десорбція з програмовною температурою

THERMAL DESORPTION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна термічна десорбція

THERMAL DISSOCIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

термічна дисоціація

VACUUM DISTILLATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вакуумна перегонка

VAN DEEMTER EQUATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівняння Ван Деємтера

VAN DER WAALS BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язок Ван-дер-Ваальса

VAN DER WAALS FORCES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl ван-дер-ваальсові сили

WAVELENGTH DISPERSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хвильова дисперсія

ZERO DRIFT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

дрейф нульової лінії

SLIT DEAL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

брус четвертинной толщиныАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SNAP DECISION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

поспешное решениеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SOLAR DAY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

астрономические суткиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Сомалийская Демократическая РеспубликаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SORDID DETAIL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

отвратительная, омерзительная подробностьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SOUTH DAKOTA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`saʊθdə`kəʊtə]Южная ДакотаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SPECIFY DIAGNOSIS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

уточнить диагнозАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SPIRAL DIVE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

пикирование по спирали, снижение по крутой спиралиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SPLASH DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

приводнитьсяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SPLIT THE DIFFERENCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

разделить поровну остатокидти на компромиссАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SPORADIC DISEASE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

единичное заболеваниеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SPOTTY DOG

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вареный пудинг с коринкойАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SQUAD DRILL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`skwɔd`drɪl]строевые учения, строевая подготовка новобранцевАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ST. VITUS'S DANCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

пляска св. ВиттаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

STAMP DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

притоптатьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

STARVED TO DEATH

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

умерший от голодаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

STAY DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

оставаться в желудкеоставаться в шахтеоставаться на второй годАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

STEP DAUGHTER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

падчерицаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

STEP DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

спуститьсявыйтипонижать напряжениеуступить свою позициюАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

STINKING DRUNK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

мертвецки пьянАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

STRIP DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

раздеватьсяразбиратьругатьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SUCCESSION DUTY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

налог на наследствоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

SUFFER A DEFEAT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

потерпеть поражениеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TABLE D'HOTE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`tɑːbl`dəʊt]табльдотАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TAKE DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

сниматьспускатьсносить, разрушатьразбиратьпереноситьсбиватьразбиратьзаписыватьпроглатыватьснижатьунижатьраспускатьсопровождатьАнгло-русский большой универсальный

TAKE DOWN SHORTHAND

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

стенографироватьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TEMPERATURE DROP

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

перепад температурыАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

THERAPEUTIC DIET

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

лечебная диетаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

THIRD DEGREE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

допрос с применением пытокподвид преступления, за который полагается минимальная ответственностьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2

TIERRA DEL FUEGO

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[tɪ`erəˏdelfʊ(:)`eɪgəʊ]о-в Огненная ЗемляАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TITLE DEED

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

документ, устанавливающий подтверждающий право на что-либоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TO A CERTAIN DEGREE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

до известной степениАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TOTAL DEDICATION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

полная преданностьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TOWEL DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вытирать(ся) полотенцемАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TRAMPLE DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вытаптывать, растаптыватьутаптывать, утрамбовыватьподавлять, уничтожать, растаптыватьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TRIPE A LA MODE DE CAEN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

рубец с морковью, луком в сидре или белом винеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TRUNK DRAWERS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`trʌŋk`drɔːz]кальсоны до коленАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

TUMBLE DRY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

сушить в сушильном барабанеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

UNABRIDGED DICTIONARY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

полный словарьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

UNDER SMB'S DOMINATION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

под чьим-либо господствомАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

UP AND DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʌpən`daʊn]вверх и вниз, поднимаясь и опускаясьвзад и вперед; туда и сюдаздесь и там; там и сям; в разных местахвертикальновполне, всецело, основательно, полнос

UPPER DIVISION COURSE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

предмет для студентов старших курсовАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

VESICULAR DISEASE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

пузырчаткаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

WAR OF DETAIL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

мелкие столкновенияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

WHEELER AND DEALER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

махинатор, ловкач; пройдохаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

WHISTLING IN THE DARK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

показной оптимизм; подбадриваниеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

WILD DUCK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`waɪld`dʌk]дикая утка, крякваАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

WIND DOWN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

сводить на нет, «сворачивать»открывать окно транспортного средства с помощью вращения ручкипостепенно сходить на нет; мало-помалу исчезатьрасслабляться, успокаив

WINE AND DINE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

угощать дорогими винами и изысканными блюдами, потчеватьнаслаждаться дорогими винами и изысканными блюдамиАнгло-русский большой универсальный переводческий слова

ПРОВИТАМИНЫ D

Официальная терминология

"...Провитамины D.1. Необлученный эргостерин или провитамин D2. Эргостерин содержится в спорынье ржи, в пивных дрожжах, в грибах и других грибковых организмах. О

Время запроса ( 0.102906593 сек)
T: 0.106847508 M: 1 D: 0