Найдено 200+ «B»

BABBIT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бабіт[c steelblue], -ту

BACK TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зворотне титрування

BACK-PRESSURE REGULATOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

регулятор протитиску

BACKGROUND RADIATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

фонове випромінювання

BALANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n ваги[c steelblue], -гів; терези[c steelblue], -зів2) v балансувати

BALANCE WEIGHTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl важки[c steelblue], -ків; гірки[c steelblue], -рок

BALANCED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

збалансований

BAND SPECTRUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

смугастий спектр

BARIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

барій[c steelblue], -рію

BAROMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

барометр[c steelblue], -ра

BASE EXCHANGE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

катіонний обмін

BASE IONIZATION CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа основності

BASE METAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неблагородний метал

BASELINE TECHNIQUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод врахування фону

BASICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

основність[c steelblue], -ності

BAUXITE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

боксит[c steelblue], -ту

BEAKER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічна склянка

BEAM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

промінь[c steelblue], -меня; коромисло[c steelblue], -ла

BECKMANN REARRANGEMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

перегрупування Бекмана

BECQUEREL RAYS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl промені Бекереля

BEER-LAMBERT LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Ламберта-Бера

BELOUSOV-ZHABOTINSKII OSCILLATING REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коливальна реакція Білоусова-Жаботинського

BENEDICT'S REAGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реактив Бенедікта

BENZENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бензол[c steelblue], -лу

BENZINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бензин[c steelblue], -ну

BENZO(A)PYRENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бенз(а)пірен[c steelblue], -ну

BERKELIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

берклій[c steelblue], -лію; беркелій[c steelblue], -лію

BERLIN BLUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

берлінська лазур; берлінська блакить

BERYLLIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

берилій[c steelblue], -лію

BESSEMER PROCESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бесемерівський процес

BET

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ізотерма адсорбції Брунауера-Еммета-Теллера

BETA-CARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бета-вуглецевий атом

BETA-EMISSION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бета-випромінювання

BETA-RAYS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl бета-промені

BETWEEN-RUN RSD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відносне стандартне відхилення результатів вимірювань, проведених у різний час

BIAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повна систематична похибка; зміщення

BIAXIAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

двохосьовий; двовісний

BICARBONATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бікарбонат[c steelblue], -ту, гідрокарбонат[c steelblue], -ту

BIMETAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біметал[c steelblue], -лу

BIMOLECULAR REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бімолекулярна реакція

BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біохімічне споживання кисню

BIOCHEMIST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біохімік[c steelblue], -ка

BIODEGRADATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біорозклад[c steelblue], -ду

BIOLOGICAL HALF LIFE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біологічний період напіввиведення

BIOLUMINESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біолюмінесценція

BIOREACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біореактор[c steelblue], -ра

BIOSENSOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біосенсор[c steelblue], -ра

BIREFRINGENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

подвійнозаломний; двозаломний

BISULFATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бісульфат[c steelblue], -ту; гідросульфат[c steelblue], -ту

BIURET TEST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біуретова проба

BL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біолюмінесценція

BLEND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n суміш2) v змішувати

BLENDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

цинкова обманка

BLOCK POLYMERIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

блокова полімеризація

BLOCKED POSITION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

захищене положення

BLOOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кров[c steelblue], -ві

BLOWPIPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

паяльна трубка

BLUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

синій; блакитний

BOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біохімічне споживання кисню

BODY-CENTERED LATTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємноцентрована решітка

BOHRIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

борій[c steelblue], -рію

BOIL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кипіти; кип'ятити

BOIL DOWN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

упарювані; випарювані

BOILING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n кипіння2) v киплячий

BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n зв'язок[c steelblue], -зку2) v зв'язувати

BOND LENGTH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

довжина зв'язку

BONDING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язувальний

BONDING ELECTRONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl електрони зв'язку; зв'язувальні електрони

BONDING MOLECULAR ORBITAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язувальна молекулярна орбіталь

BORN-HABER CYCLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

цикл Борна-Габера

BORON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бор[c steelblue], -ру

BOTTLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бутель[c steelblue], -тля; пляшка

BOTTLE SAMPLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

відбір проби склянкою

BOTTOM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n низ[c steelblue], -зу; дно 2) a нижній; донний

BOTTOMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl відстій; кубовий залишок

BOUND FRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язана фракція

BP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Британська Фармакопея

BRANCHED STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розгалужена будова

BREAK-UP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n дисперсія2) v диспергувати

BREAKING POINT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

момент проскакування

BRIDGE ELEMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl елементи другого періоду

BRIDGE{ (BOND)}

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

місток[c steelblue], -тка; містечковий зв'язок

BRIDGING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

утворення місточкового зв'язку

BRIGHTNESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

блиск[c steelblue], -ку; яскравість[c steelblue], -вості; прозорість[c steelblue], -рості

BRIGHTNESS TEMPERATURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

яскравісна температура

BRILLIANT GREEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

брильянтовий зелений; діамантовий зелений

BRIMSTONE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

самородна сірка

BRINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розсіл[c steelblue], -солу; ропа[c steelblue], -пи

BRINE COOLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

охолоджування розсолом

BRINELL HARDNESS NUMBER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

число твердості за Бринелем

BRINELL TEST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

визначення твердості за Бринелем

BRITISH PHARMACOPOEIA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Британська Фармакопея

BRITTLE POINT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

температура крихкості

BRITTLENESS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

крихкість[c steelblue], -кості, ламкість[c steelblue], -кості

BROMATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бромат[c steelblue], -ту

BROMIDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бромід[c steelblue], -ду

BROMINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бром[c steelblue], -му

BROMOPHENOL BLUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бромфеноловий синій

BROMOPYROGALLOL RED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бромпірогалоловий червоний

BRONSTED ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислота Бренстеда

BRONSTED BASE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

основа Бренстеда

BRONZE POWDER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

бронзовий порошок; брокат

BROWN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

коричневий; брунатний

BROWNIAN MOTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

броунівський рух

BRUNAUER-EMMETT-TELLER ADSORPTION ISOTHERM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ізотерма адсорбції Брунауера-Еммета-Теллера

BUBBLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n бульбашка2) v барботувати

BUFFER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

буфер[c steelblue], -ра

BULK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n маса; об'єм2) v насипати; навалювати

BULK POLYMERIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

блокова полімеризація

BULK PROPERTIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl об'ємні властивості

BUNSEN BEAKER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічна склянка

BUNSEN BURNER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пальник Бунзена; лабораторний газовий пальник

BUNSEN FLASK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колба Бунзена, плоскодонна колба

BURETTE CLAMP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

затискач для бюретки

BY-PRODUCT OVEN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

піч з уловлюванням побічних продуктів

ABSORPTION BAND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

смуга спектра поглинання

ACETYLENE BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ацетиленовий зв'язок

AIR BATH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряна баня

ALTERNATE DOUBLE BONDS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl перемінні подвійні зв'язки

CARBONYL BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

карбонільний зв'язок

COMBUSTION BOAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

човник для спалювання

COORDINATE BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний зв'язок

COORDINATE COVALENT BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний ковалентний зв'язок

CORRECTION FOR BUOYANCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поправка на зважування у повітрі

COVALENT BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ковалентний зв'язок

DENSITY BOTTLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пікнометр[c steelblue], -ра

DIACID BASE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

двохатомна основа

DIRECT-INJECTION BURNER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

прямоточний пальник

DOUBLE BOND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

подвійний зв'язок

DREXEL BOTTLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

склянка Дрекселя

DROP BY DROP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

краплями; крапля за краплею

ERIOCHROM BLACK T

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

еріохром чорний Т

FAST ATOM BOMBARDMENT MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектрометрія з іонізацією прискореними атомами

IONIZATION BUFFER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іонізаційний буфер

METHYLENE BLUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метиленовий блакитний

SMITH-HIEFTJE BACKGROUND CORRECTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

корекція фону за Смітом-Хіфті

VAN'T HOFF’S EQUILIBRIUM BOX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ящик рівноваги Вант-Гоффа

VARIAMINE BLUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

варіаміновий синій

ZEEMAN BACKGROUND CORRECTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зеєманівська корекція фону

CILIARY BODY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цилиарное тело * * * ресничное тело Англо-русский медицинский словарь.2012.

CITRATED BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цитратная кровь Англо-русский медицинский словарь.2012.

CITRON BODIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лимоноподобное тельце Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLAMP BAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фиксирующий назубный узел с зажимом Англо-русский медицинский словарь.2012.

CLIMACTERIC BLEEDING

Англо-русский медицинский словарь

климактерическое кровотечение Англо-русский медицинский словарь.2012.

COCCOID BODIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. коккоидное тельце Англо-русский медицинский словарь.2012.

COCCYGEAL BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. копчик * * * копчик Англо-русский медицинский словарь.2012.

COCOA BUTTER

Англо-русский медицинский словарь

масло какао Англо-русский медицинский словарь.2012.

COHESIVE BANDAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. лейкопластырная повязка * * * наклейка Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLD BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. холодная кровь Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLICINOGENIC BACTERIA

Англо-русский медицинский словарь

колициногенные бактерии Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLLAR BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. ключица * * * ключица Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLLODION BAG

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. коллодиевая гильза Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLONOSCOPIC BIOPSY

Англо-русский медицинский словарь

биопсия через колоноскоп Англо-русский медицинский словарь.2012.

COLOR BLINDNESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цветовая слепота * * * ахромазия, ахроматопсия, ахроматопия, цветовая слепота Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMMUNICATING ATRIAL BRANCH

Англо-русский медицинский словарь

анастомотическая предсердная ветвь Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPATIBLE BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. совместимая кровь * * * совместимая кровь Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPLETE BYPASS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. экстракорпоральное кровообращение Англо-русский медицинский словарь.2012.

COMPLETE COLOR BLINDNESS

Англо-русский медицинский словарь

полная цветовая слепота Англо-русский медицинский словарь.2012.

CON AACTIVATED BLAST LYMPHOCYTE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. активированный конканавалином а лимфобласт Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONCUSSION BLINDNESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. постконтузионное преходящее ухудшение зрения Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONCUSSION OF THE BRAIN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сотрясение головного мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGENITAL ABSENCE OF THE BLADDER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. врожденное отсутствие мочевого пузыря Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONGENITAL BALDNESS

Англо-русский медицинский словарь

врождённая плешивость Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONIFER BATH

Англо-русский медицинский словарь

хвойная ванна Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONJUGATED BOND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сопряженная связь Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONNECTING BAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. соединительное звено дугового протеза Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONOID BODY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. шишковидное тело Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONSTANT BIAS

Англо-русский медицинский словарь

постоянная [систематическая] ошибка измерения Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTRACTED BLADDER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сморщенный мочевой пузырь * * * сморщенный мочевой пузырь Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTRAST BATH

Англо-русский медицинский словарь

контрастная ванна, переменная ванна Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONTROLLED BREATHING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. управляемое дыхание Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONVERGENT BEAM UNIT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. аппарат для конвергентого облучения * * * аппарат для конвергентного облучения Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONVERGING BEAM THERAPY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. конвергентная лучевая терапия * * * конвергентная лучевая терапия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONVOLUTED BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. носовая раковина Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONVOLUTION OF BRAIN

Англо-русский медицинский словарь

извилина головного мозга, извилина коры полушарий головного мозга, извилина полушарий большого мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

CONVOLUTIONS OF BRAIN

Англо-русский медицинский словарь

извилины головного мозга [коры головного мозга], извилины полушарий большого мозга Англо-русский медицинский словарь.2012.

COR BILOCULARE

Англо-русский медицинский словарь

двухкамерное сердце Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORACOBRACHIAL BURSA

Англо-русский медицинский словарь

сумка клювовидно-плечевой мышцы Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORONARY BLOOD FLOW

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. коронарный кровоток * * * коронарный кровоток Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORONARY BYPASS SURGERY

Англо-русский медицинский словарь

операция коронарного шунтирования Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORPUSCULA BULBOIDEA

Англо-русский медицинский словарь

колбы Краузе Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORRECTION OF BITE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. коррекция прикуса * * * коррекция прикуса Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORROSIVE BURN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. химический ожог Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORTICAL BLINDNESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. корковая слепота * * * корковая слепота Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORTICAL BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. вертикальный слой кости * * * трубчатая кость, кортикальный слой Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORTICAL BONE PEG

Англо-русский медицинский словарь

костный штифт Англо-русский медицинский словарь.2012.

CORTICAL PSYCHIC BLINDNESS

Англо-русский медицинский словарь

корково-психическая слепота Англо-русский медицинский словарь.2012.

COST BENEFIT ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

анализ стоимости и эффективности (напр. методов усовершенствования врачей) Англо-русский медицинский словарь.2012.

COSTAL BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. реберная кость Англо-русский медицинский словарь.2012.

COTTON BALL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ватный тампон Англо-русский медицинский словарь.2012.

COTTON BANDAGE

Англо-русский медицинский словарь

ватный бинт Англо-русский медицинский словарь.2012.

COUNTER BALANCE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. настольные весы Англо-русский медицинский словарь.2012.

COVALENT BINDING

Англо-русский медицинский словарь

ковалентное связывание Англо-русский медицинский словарь.2012.

COVALENT BOND

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ковалентная связь Англо-русский медицинский словарь.2012.

COVERT BACTERIURIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. скрытая бактериурия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRACLING BRUIT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. трескучий шум Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRANIAL BASE

Англо-русский медицинский словарь

внутреннее основание черепа Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRANIAL BONES

Англо-русский медицинский словарь

кости черепа Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRAVAT BANDAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. косыночная повязка * * * косыночная повязка, поддерживающая повязка Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRAZY BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. внутренний мыщелок плечевой кости Англо-русский медицинский словарь.2012.

CREPE BANDAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эластический бинт Англо-русский медицинский словарь.2012.

CREPITANT ANTESCAPULAR BURSITIS

Англо-русский медицинский словарь

антескапулярный хрустящий бурсит Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRIBRIFORM BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. решетчатая кость Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRICOTHYROID BRANCH

Англо-русский медицинский словарь

перстнещитовидная ветвь Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSS BANDAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. крестообразная повязка * * * крестообразная повязка Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSS BIRTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. роды при поперечном положении плода * * * роды при поперечном положении плода Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSS BITE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. перекрестный прикус * * * перекрёстный прикус Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSS BRASSARD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нарукавная повязка красного креста Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSS CHECKING OF BLOOD FILMS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. перекрестная проверка мазков крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSS GENEVA BRASSARD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. нарукавная повязка красного креста Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROSSCUT FISSURE BUR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. копьевидный бор Англо-русский медицинский словарь.2012.

CROUPOUS BRONCHITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. крупозный бронхит * * * фибринозный бронхит, крупозный бронхит, острый фибринозный бронхит, пластический бронхит, плёночный бронхит Англо-русский ме

CROWN BEAKSHAPED FORCEPS

Англо-русский медицинский словарь

коронковые клювовидные щипцы Англо-русский медицинский словарь.2012.

CRYSTALLIZATION BUFFER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. буфер для кристаллизации Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUBOID BONE

Англо-русский медицинский словарь

кубовидная кость Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUNEIFORM BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. трехгранная кость * * * клиновидная кость Англо-русский медицинский словарь.2012.

CURRENTS TO BERNARD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ток бернара Англо-русский медицинский словарь.2012.

CURVED BLADE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. изогнутый клинок ларингоскопа Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUTANEOUS BASOPHIL HYPERSENSITIVENESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кожная базофильная гиперчувствительность Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUTANEOUS BASOPHIL HYPERSENSITIVITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кожная базофильная гиперчувствительность Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUTANEOUS BERYLLIOSIS

Англо-русский медицинский словарь

бериллиоз кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUTANEOUS BISMUTH GANGRENE

Англо-русский медицинский словарь

висмутовая гангрена кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUTANEOUS BLASTOMYCOSIS

Англо-русский медицинский словарь

кожный бластомикоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUTANEOUS BLOOD FLOW

Англо-русский медицинский словарь

кожный кровоток Англо-русский медицинский словарь.2012.

CUTANEOUS BRANCH

Англо-русский медицинский словарь

кожная ветвь Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYANIDE BROTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. бульон с цианидом калия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYANOGEN BROMIDE CLEAVAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расщепление цианистым бромидом Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYLINDERSHAPED BONE CUTTER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цилиндрическая костная фреза * * * цилиндрическая фреза Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYLINDRICAL BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. трубчатая кость Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYLINDRICAL BRONCHIECTASIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. цилиндрический бронхоэктаз * * * цилиндрический бронхоэктаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTATHIONINE BETALYASE

Англо-русский медицинский словарь

цистатионин-бета-лиаза Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTATHIONINE BETASYNTHETASE

Англо-русский медицинский словарь

цистатионин-бета-синтетаза Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTIC BASALIOMA

Англо-русский медицинский словарь

кистозная базалиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTIC BILE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пузырная желчь * * * пузырная жёлчь, жёлчь B Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTIC BREAST

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кистозная мастопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTIC BRONCHIECTASIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мешотчатый бронхоэктаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTIC BRONCHIECTASIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мешотчатый бронхоэктаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYSTINE BLOOD AGAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. кровяной агар с цистином Англо-русский медицинский словарь.2012.

CYTOTOXIC B LYMPHOCYTE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. к-лимфоцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DARK BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. венозная кровь Англо-русский медицинский словарь.2012.

DARKRED BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. венозная кровь Англо-русский медицинский словарь.2012.

DATA BANK

Англо-русский медицинский словарь

банк данных Англо-русский медицинский словарь.2012.

DATA BASE

Англо-русский медицинский словарь

база данных Англо-русский медицинский словарь.2012.

DAY BLINDNESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дневная слепота * * * гемералопия, дневная слепота Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEAD BIRTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. мертворождение Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEAD BODY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. труп * * * труп Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEAD BODY INSPECTION

Англо-русский медицинский словарь

суд.; мед. осмотр трупа Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEAD BRANCH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ветвь сухого дерева Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEAFMUTISM WITH BLINDNESS

Англо-русский медицинский словарь

слепоглухонемота Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEARTERIZATION OF BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

превращение артериальной крови в венозную Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEATH BY DROWNING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. смерть от утопления Англо-русский медицинский словарь.2012.

DECLINE OF BIRTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. снижение рождаемости Англо-русский медицинский словарь.2012.

DECOMPRESSION BAROTRAUMA

Англо-русский медицинский словарь

декомпрессионная баротравма Англо-русский медицинский словарь.2012.

DECREASE IN THE MASS OF CIRCULATING BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. уменьшение массы циркулирующей крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

DECREASED BODY PILOSIS

Англо-русский медицинский словарь

нарушение вторичного оволосения Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEEP BLASTOMYCOSIS

Англо-русский медицинский словарь

глубокий бластомикоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEEP BRACHIAL ARTERY

Англо-русский медицинский словарь

глубокая артерия плеча Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEEP BREATHING

Англо-русский медицинский словарь

глубокое дыхание Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEEP OVER BITE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. глубокое верхнечелюстное зубное перекрытие Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEEP PLANTAR BRANCH

Англо-русский медицинский словарь

глубокая подошвенная ветвь Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEETJEN'S BODY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. тромбоцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFECTIVE BACTERIOPHAGE

Англо-русский медицинский словарь

дефектный бактериофаг Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFECTIVE YELLOW BODY

Англо-русский медицинский словарь

неполноценное жёлтое тело Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFENSE BEHAVIOR

Англо-русский медицинский словарь

оборонительное поведение Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFERRED BREAKAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. запаздывающий разрыв Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFIBRINATED BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дефибринированная кровь * * * дефибринированная кровь Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFICIENCY OF BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. малокровие; анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFLATION OF BOWEL

Англо-русский медицинский словарь

разворот кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEFUNCTIONED BOWEL

Англо-русский медицинский словарь

отключённая кишка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DELIRIOUS BEHAVIOR

Англо-русский медицинский словарь

бредовое поведение Англо-русский медицинский словарь.2012.

DELTA BAND

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. дельта-полоса Англо-русский медицинский словарь.2012.

DELTA BASOPHIL

Англо-русский медицинский словарь

гонадотропоцит, гонадотроф Англо-русский медицинский словарь.2012.

DELTOID BRANCH

Англо-русский медицинский словарь

дельтовидная ветвь Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEMECARIUM BROMIDE

Англо-русский медицинский словарь

фарм. демекарийбромид Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEMIGAUNTLET BANDAGE

Англо-русский медицинский словарь

повязка на кисть с оставлением свободными кончиков пальцев Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEMILUNE BODY

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. ахромацит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEMINERALIZED BONE IMPLANT

Англо-русский медицинский словарь

костный деминерализованный имплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEMODECTIC BLEPHARITIS

Англо-русский медицинский словарь

демодикозный блефарит (вызываемый клещом Demodex folliculorum) Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENITRIFYING BACTERIA

Англо-русский медицинский словарь

денитрифицирующие бактерии Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENSITY BOTTLE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. пикнометр Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL BIOMECHANICS

Англо-русский медицинский словарь

биомеханика зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL BLEACHING

Англо-русский медицинский словарь

отбеливание зубов Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL BORER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. стоматологический бор * * * зубной бор, стоматологический бор Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL BRANCHES

Англо-русский медицинский словарь

зубные ветви Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL BRIDGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. мостовидный зубной протез * * * мостовидный зубной протез Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL BRUSH

Англо-русский медицинский словарь

стоматологическая щётка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL BULB

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сосочек зуба Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTAL SAW BLADE

Англо-русский медицинский словарь

пилка для зуботехнического лобзика Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTATE BODY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. зубчатое ядро Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTATE BUR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. режущий бор Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTURE BASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. базис зубного протеза Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTURE BORDER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. граница базиса съемного протеза Англо-русский медицинский словарь.2012.

DENTURE BRUSH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. щетка для зубных протезов Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEPRESSION IN THE CIRCULATING BLOOD VOLUME

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. снижение объема циркулирующей крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

DERANGED BIOSYNTHESIS

Англо-русский медицинский словарь

нарушение биосинтеза Англо-русский медицинский словарь.2012.

DERMAL BASALIOMA

Англо-русский медицинский словарь

дермальная базалиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

DERMAL BONE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. оссификация кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEROTATION BRACE

Англо-русский медицинский словарь

деротационная шина Англо-русский медицинский словарь.2012.

DESAULT'S BANDAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. повязка дезо Англо-русский медицинский словарь.2012.

DESTRUCTIVE BRONCHIECTASIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. деструктивный бронхоэктаз * * * деструктивный бронхоэктаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

DESTRUCTIVE BRONCHITIS

Англо-русский медицинский словарь

деструктивный бронхит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DESTRUCTIVEPOLYPOUS BRONCHITIS

Англо-русский медицинский словарь

деструктивно-полипозный бронхит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DESTRUCTIVEULCERATIVE BRONCHITIS

Англо-русский медицинский словарь

деструктивно-язвенный бронхит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DETERMINE DIFFERENTIAL BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. подсчитывать лейкоцитарную формулу Англо-русский медицинский словарь.2012.

DETOXICATE FOLLOWING SNAKE BITE

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. обезвредить от яда после укуса змеи Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEVELOPMENTAL BIOLOGY

Англо-русский медицинский словарь

онтогенетика, биология развития Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEVIANT BEHAVIOR

Англо-русский медицинский словарь

отклоняющееся поведение Англо-русский медицинский словарь.2012.

DEXTROSE PHOSPHATE BROTH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. глюкозофосфатный бульон Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIABETES OF BEARDED WOMEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. диабет бородатых женщин Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIAGNOSIS BY EXCLUSION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. диагностика методом исключения * * * диагноз методом исключения Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIAGNOSTIC BETARADIOMETER

Англо-русский медицинский словарь

диагностический бета-зонд Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIALYSIS BATH

Англо-русский медицинский словарь

диализная ванна Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIAMOND BUR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. алмазный бор Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIASTOLIC BLOOD PRESSURE

Англо-русский медицинский словарь

артериальное диастолическое давление, разг. артериальное нижнее давление Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIATHERMY BIOPSY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. биопсия диатермическими щипцами Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIFFERENTIAL BLOOD COUNTING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. определение формулы крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIFFICULT BREATHING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. затруднение дыхания Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIFFUSE BRONCHITIS

Англо-русский медицинский словарь

диффузный бронхит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIGITALIS BLOCK

Англо-русский медицинский словарь

фарм. дигиталисовая блокада Англо-русский медицинский словарь.2012.

DILATOR OF BROCK'S TYPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дилататор типа брока Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIMINISHED GLUCOSE IN THE BLOOD

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пониженное содержание глюкозы в крови Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIPHTHERIA BACILLUS

Англо-русский медицинский словарь

дифтерийная палочка Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIRECT BALLISTOCARDIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

прямая баллистокардиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

DIRECT BONDING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. замещение непосредственно в полости рта Англо-русский медицинский словарь.2012.

DISSECTING BLADE SAW

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. анатомическая листовая пила * * * анатомическая пила, листовая пила Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOG BUTTON

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. рвотный орех Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOLICHOS BIFLORUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. индийский огненный боб Англо-русский медицинский словарь.2012.

DORSAL BRANCH

Англо-русский медицинский словарь

спинная ветвь, ветвь спины Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUBLE BLIND EXPERIMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. опыт двойным слепым методом Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUBLE BREAK FRACTURE

Англо-русский медицинский словарь

двусторонний перелом тазового кольца Англо-русский медицинский словарь.2012.

DOUBLE BRIDGING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. двойное мостиковое конъюгирование Англо-русский медицинский словарь.2012.

DRINKING BY CELLS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. пиноцитоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

DRY BRONCHIECTASIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сухой бронхоэктаз * * * сухой бронхоэктаз (не содержащий секрета или гноя и проявляющийся сухим кашлем, кровохарканьем) Англо-русский медицинский сл

DUCT OF BOTALLO

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. боталлов проток Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUPLEX BLADDER

Англо-русский медицинский словарь

удвоение мочевого пузыря Англо-русский медицинский словарь.2012.

DUST BRONCHITIS

Англо-русский медицинский словарь

пылевой бронхит Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYNAMIC BALLISTOCARDIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

динамическая баллистокардиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYNAMIC BIOCHEMISTRY

Англо-русский медицинский словарь

динамическая биохимия Англо-русский медицинский словарь.2012.

DYSPLASIA OF BONE

Англо-русский медицинский словарь

остеодисплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.268378235 сек)
T: 0.27566915 M: 1 D: 0