Найдено 200+ «A»

AAS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектроскопія

ABSOLUTE ERROR OF MEASUREMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна похибка вимірювання

ABSOLUTE TEMPERATURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна температура

ABSOLUTE VALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вища валентність

ABSOLUTE ZERO

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютний нуль

ABSORB

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсорбувати; поглинати

ABSORBABILITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поглинальна здатність; абсорбційна здатність

ABSORBANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

оптична густина

ABSORPTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсорбція; поглинання

ABSORPTION BAND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

смуга спектра поглинання

ABSORPTION EDGE WAVELENGTH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

довжина хвилі краю поглинання

ABUNDANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рясний; численний

ACCELERATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

прискорюватися

ACCELERATED AGEING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

прискорене старіння

ACCELERATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

прискорення; прискорювання

ACCENTED TERM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

акцентований терм; аномальний терм; зміщений терм

ACCEPTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

акцептор[c steelblue], -ра

ACCEPTOR IMPURITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

акцепторна домішка

ACCESSORY MINERALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl акцесорні мінерали

ACCOMPANY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

супроводжувати

ACCUMULATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

накопичувати; нагромаджувати

ACCUMULATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

накопичення; нагромадження

ACCUMULATOR CELL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

акумуляторний елемент

ACCURACY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

правильність[c steelblue], -ності

ACID IONIZATION CONSTANT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

константа кислотності

ACID LEACH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотне вилуговування; кислотне вищолочення

ACIDITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотність[c steelblue], -ності

ACP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова плазма

ACS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Американське хімічне товариство

ACS GRADE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кваліфікація реактиву згідно до специфікації Американського хімічного товариства

ACTINIDE SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сімейство актиноїдів; сімейство актинідів

ACTINIUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

актиній[c steelblue], -нію

ACTIVATED CARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активоване вугілля

ACTIVATED CHARCOAL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активоване вугілля

ACTIVATED COMPLEX

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активований комплекс

ACTIVATED STATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активований стан

ACTIVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

активація; активування

ACTUAL VALENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

валентність елемента в сполуці

ADJOIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

приєднуватися

AED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійний детектор

AES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійна спектроскопія

AFS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектроскопія

AIR BATH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряна баня

AIR CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряна течія; повітряний потік

AIR DRIED SIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розмір у повітряносухому стані

AIR DRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряносухий

AIR STREAM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряна течія; повітряний потік

AIR-ACETYLENE FLAME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

полум'я ацетилен-повітря

AIR-COOLED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

охолоджуваний повітрям

AIRTIGHT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітронепроникний; герметичний

ALBUMIN

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

альбумін[c steelblue], -ну

ALDEHYDE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

альдегід[c steelblue], -ду

ALDOL ADDITION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

альдольна конденсація

ALGA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl algaeводорость[c steelblue], -ті

ALICYCLIC SERIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аліциклічний ряд

ALIZARIN RED S

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

алізариновий червоний С

ALL-LEVEL SAMPLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

проба рідини, яку взяли з різних рівнів резервуара

ALLOY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) n сплав[c steelblue], -ву; лігатура2) v сплавляти

ALLOYING ELEMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

легуючий елемент

ALPHA-CARBON

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

альфа-вуглецевий атом

ALPHA-RAYS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl альфа-промені[c steelblue], -нів; альфа-проміння

ALTERATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зміна; змінювання

ALTERNATING-CURRENT CHRONOPOTENTIOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова хронопотенціометрія

ALTERNATING-CURRENT VOLTAMMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова вольтамперометрія

ALUMINA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

глинозем[c steelblue], -му; оксид алюмінію

ALUMINIUM GOLD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

алюмінієва бронза

ALUMINUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амер. алюміній[c steelblue], -нію

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Американське товариство реактивів та матеріалів

AMPEROMETRIC TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометричне титрування

ANALOGUE-TO-DIGITAL CONVERTER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналого-цифровий перетворювач

ANALYST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналітик[c steelblue], -ка

ANALYTICAL WEIGHTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl важки для аналітичних терезів

ANALYTICAL-CURVE TECHNIQUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод градуювального графіка

ANALYTICALLY PURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

чистий для аналізу

ANALYZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амер. аналізувати

ANALYZER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналізатор[c steelblue], -ра

ANDROSTERONE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

андростерон[c steelblue], -ну

ANGLE-RESOLVED X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенівська фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням

ANILINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анілін[c steelblue], -ну

ANILINE DYE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аніліновий барвник

ANION EXCHANGER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аніонообмінник[c steelblue], -ка; аніоніт[c steelblue], -ту

ANISOMETRIC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анізометричний

ANTHRACENE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

антрацен[c steelblue], -ну

ANTIDOTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

протиотрута[c steelblue], -ти

ANTIPYRINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

антипірин[c steelblue], -ну

ANTISERUM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

антисироватка

AOAC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Асоціація офіціальних хіміків-аналітиків США

APOENZYME

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

апофермент[c steelblue], -ту

APPLY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

застосовувати

APPRECIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

помітний ; значний

APPROXIMATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

наближення; апроксимація

AQUA-ION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аква-іон[c steelblue], -на

ARBITRATION PROCEDURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

арбітраж[c steelblue], -жу

AREOMETER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ареометр[c steelblue], -ра

ARGENTOMETRIC TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аргентометрія; аргентометричне титрування

ARM STIRRER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

крильчаста мішалка

AROMATICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ароматичність. -ності

ARSENATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

арсенат[c steelblue], -ту

ARTEFACT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хибний аналітичний сигнал, породжений недосконалістю методики аналізу

ARYL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

арил[c steelblue], -лу

ASBESTOS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

азбест[c steelblue], -ту

ASH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зола; попіл[c steelblue], -пелу

ASPIRATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аспірирувати; всмоктувати

ASSAY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кількісний аналіз

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Асоціація офіціальних хіміків-аналітиків США

ASTM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Американське товариство реактивів та матеріалів

ASV

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна вольтамперометрія

ATOM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атом[c steelblue], -ма

ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-абсорбційна спектроскопія

ATOMIC EMISSION DETECTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійний детектор

ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-емісійна спектроскопія

ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROSCOPY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектроскопія

ATOMIC MASS UNIT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомна одиниця маси

ATOMIC STRUCTURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомна структура

ATOMICITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомність[c steelblue], -ності

ATOMIZATION DEGREE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ступінь атомізації

ATOMIZE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомізувати; розпилювати

AUROUS COMPOUND

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

сполука одновалентного золота

AUTOCATALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

автокаталіз[c steelblue], -зу

AUTOCLAVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

автоклав[c steelblue], -ва

AUTOLYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

автоліз[c steelblue], -зу

AUTOXIDATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

автоокислення; автооксидація

AUXILIARY ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

допоміжний електрод

BRONSTED ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислота Бренстеда

BRUNAUER-EMMETT-TELLER ADSORPTION ISOTHERM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ізотерма адсорбції Брунауера-Еммета-Теллера

CHECK ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

контрольний аналіз

CITRIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лимонна кислота

COLD VAPOR ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомно-флуоресцентна спектрометрія в холодних парах

COLORIMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колориметричний аналіз

COMBUSTION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналіз спалюванням

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення залежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE INTERCEPT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення відрізка, який відсікають на вісі ординат

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE SLOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення нахилу регресійної залежності

CROSS POLARIZATION-MAGIC ANGLE SPINNING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектроскопія ЯМР з обертанням зразка під магічним кутом і використанням крос-поляризації

DALTON'S ATOMIC THEORY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

атомістична теорія Дальтона

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Агенція охорони навколишнього середовища США

FAJANS AND SODDY LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

правило Содді- Фаянса

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Управління з контролю харчових продуктів і лікарських засобів США

GIBBS ENERGY OF ACTIVATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

енергія активації Гіббса

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Національний інститут стандартів і технологій США

EMULSIFIYING AGENT

Англо-русский медицинский словарь

эмульгатор Англо-русский медицинский словарь.2012.

EMULSIFYING AGENT

Англо-русский медицинский словарь

эмульгирующее вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDO AGAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. среда эндо * * * агар-агар Эндо, агар Эндо Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOSCOPIC ASPIRATION

Англо-русский медицинский словарь

эндоскопическая аспирация Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOTRACHEAL ADAPTER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. переходник трахеальной трубки Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDOTRACHEAL ANESTHESIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эндотрахеальный наркоз * * * эндотрахеальная анестезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENDTOSIDE ANASTOMOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. анастомоз «конец в бок» * * * анастомоз «конец в бок» Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENERGY ABSORPTION

Англо-русский медицинский словарь

поглощение энергии Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENHANCEMENT ANTIGENS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. антиген главной системы гистосовместимости Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENTEROGENOUS ALBUMOSURIA

Англо-русский медицинский словарь

энтерогенная альбумозурия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENVIRONMENTAL ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

анализ воздействия на окружающую среду Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENZYMELINKED AVIDIN BRIDGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. меченный ферментом авидиновый мостик Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENZYMELINKED IMMUNOELECTRODIFUSION ASSAY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. иммуноферментный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

ENZYMELINKED IMMUNOSORBENT ASSAY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. иммуноферментный твердофазный анализ * * * твердофазный иммуносорбентный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

EOSINMETHYLENE BLUE AGAR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. агар с эозином и метиленовым синим Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIDURAL ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

эпидуральный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIDURAL ANALGESIA

Англо-русский медицинский словарь

эпидуральная аналгезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIDURAL ANESTHESIA

Англо-русский медицинский словарь

эпидуральная анестезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIGASTRIC AURA

Англо-русский медицинский словарь

надчревная аура Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPILEPTIC AURA

Англо-русский медицинский словарь

эпилептическая аура Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPILEPTIFORM ACTIVITY

Англо-русский медицинский словарь

эпилептиформная активность Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPILEPTOGENIC ACTIVITY

Англо-русский медицинский словарь

эпилептогенная активность Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIPLOIC APPENDAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. жировой привесок Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIPLOIC APPENDAGES

Англо-русский медицинский словарь

жировые привески Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPISCLERAL ARTERIES

Англо-русский медицинский словарь

надсклеральные артерии, эписклеральные артерии Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPISODIC AMNESIA

Англо-русский медицинский словарь

периодическая амнезия, эпизодическая амнезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPITHELIAL ATTACHMENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эпителиальная связка Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPITHELIOMA ADENOIDES CYSTICUM

Англо-русский медицинский словарь

аденоидная кистозная эпителиома, множественная доброкачественная эпителиома Англо-русский медицинский словарь.2012.

EPIZOOTIC APHTHAE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. ящур Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERB'S ATROPHY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. болезнь эрба Англо-русский медицинский словарь.2012.

EROSIVE ARTHRITIS

Англо-русский медицинский словарь

эрозивный артрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERROR ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. анализ погрешностей Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERROR OF APPROXIMATION

Англо-русский медицинский словарь

ошибка аппроксимации, ошибка приближения Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERYSIPELATOUS ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

рожистый абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERYSIPELATOUS ARTHRITIS

Англо-русский медицинский словарь

рожистый артрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERYTHEMA AB IGNE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тепловая эритема Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERYTHEMA ANNULARE

Англо-русский медицинский словарь

кольцевидная эритема Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERYTHROBLASTIC ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

эритробластная анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ERYTHROCYTIC ANTIGEN

Англо-русский медицинский словарь

эритроцитарный антиген Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESOPHAGEAL ATRESIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. атрезия пищевода * * * врождённая непроходимость пищевода, атрезия пищевода Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESOPHAGOCOLIC ANASTOMOSIS

Англо-русский медицинский словарь

пищеводно-толстокишечный анастомоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESSENTIAL ALBUMINURIA

Англо-русский медицинский словарь

эссенциальная альбуминурия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESSENTIAL AMINO ACID

Англо-русский медицинский словарь

незаменимая аминокислота, эссенциальная аминокислота Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESSENTIAL ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. эссенциальный анемия * * * эссенциальная анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESSENTIAL FATTY ACID

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. эссенциальная жирная кислота Англо-русский медицинский словарь.2012.

ESTROGENIC ACTIVITY

Англо-русский медицинский словарь

эстрогенная активность Англо-русский медицинский словарь.2012.

ETHYL ALCOHOL

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. этанол * * * этиловый алкоголь, алкоголь Англо-русский медицинский словарь.2012.

ETIOTROPIC ACTION

Англо-русский медицинский словарь

этиотропное действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

EVERTING ANASTOMOSIS

Англо-русский медицинский словарь

хир. вывернутый анастомоз, эвертированный анастомоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXAMINATION UNDER A MICROSCOPE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. исследование под микроскопом Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXAMINATION WITH THE AID OF A TUNING FORK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. исследование камертоном Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCESS ABSORPTION

Англо-русский медицинский словарь

избыточное поглощение Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCESSIVE ACCOMMODATION

Англо-русский медицинский словарь

избыточная аккомодация Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCESSIVE APPETITE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. повышенный аппетит Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCESSIVE ATTRITION OF TEETH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. патологическая стираемость зубов Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCHANGE ACIDITY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. обменный кислотность Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCHANGE ADSORPTION

Англо-русский медицинский словарь

обменная адсорбция Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCOERARIA AGALLOCHA DERMATITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. дерматит ослепляющего дерева Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCORIATED ACNE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. экскорнированный угорь Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXCRETORY ALKALOSIS

Англо-русский медицинский словарь

выделительный алкалоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXERCISES AGAINST RESISTANCE

Англо-русский медицинский словарь

упражнения с сопротивлением Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXERTIONAL ANGINA

Англо-русский медицинский словарь

стенокардия напряжения Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPANSION ARCH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расширяющая ортодонтическая дуга Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPANSION OF DENTAL ARCH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расширение зубных рядов дуги Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPANSION OF DENTITIONS ARCH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. расширение зубных рядов дуги Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPECTORATIVE ACTION

Англо-русский медицинский словарь

отхаркивающее действие Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPERIMENTAL ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

экспериментальная анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPERIMENTAL ANIMAL

Англо-русский медицинский словарь

экспериментальное животное Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPERIMENTAL ATHEROSCLEROSIS

Англо-русский медицинский словарь

экспериментальный атеросклероз Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPIRED AIR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. выдыхаемый воздух * * * выдыхаемый воздух Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPRESSIVE AGRAMMATISM

Англо-русский медицинский словарь

экспрессивный аграмматизм Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPULSION OF AFTERBIRTH

Англо-русский медицинский словарь

отделение последа Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXSICCATED ALUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. жженный квасец Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXSICCATED ALUMEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. жженный квасец Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTENDED ARM CLASP

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. продленный кламмер Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTENSIBLE APPROACH

Англо-русский медицинский словарь

широкий доступ Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL ABDOMINAL HERNIA

Англо-русский медицинский словарь

наружная грыжа живота Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL ACCOMMODATION

Англо-русский медицинский словарь

внешняя аккомодация глаза Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL ACOUSTIC MEATUS

Англо-русский медицинский словарь

наружный слуховой проход Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL ADENOIDISM

Англо-русский медицинский словарь

внешний аденоидизм Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL APPLICATOR

Англо-русский медицинский словарь

наружный аппликатор Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL ATTACHMENTS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. кламмер (окклюзионные накладки и крючки) Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL AUDITORY CANAL

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. наружный слуховой проход Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL AUDITORY MEATUS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. наружный слуховой проход Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL AUDITORY PASSAGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. наружный слуховой проход Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL AUDITORY PORE

Англо-русский медицинский словарь

слуховое наружное отверстие височной кости Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL CAROTID ARTERY

Англо-русский медицинский словарь

наружная сонная артерия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL NASAL ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

наружный абсцесс носа Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTERNAL PUDENDAL ARTERIES

Англо-русский медицинский словарь

наружные срамные артерии Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRACELLULAR ANTIGEN

Англо-русский медицинский словарь

внеклеточный антиген Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRACOLONIC ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

паракишечный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRACORONARY ATHEROSCLEROSIS

Англо-русский медицинский словарь

экстракоронарный атеросклероз Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRADURAL ANESTHESIA

Англо-русский медицинский словарь

экстрадуральная анестезия Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRANEOUS ANTIBODY

Англо-русский медицинский словарь

постороннее антитело Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRAPERITONEAL ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

внебрюшинный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRAPERITONEAL APPROACH

Англо-русский медицинский словарь

внебрюшинный доступ Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRAPLEURAL APPROACH

Англо-русский медицинский словарь

внеплевральный доступ Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRASPHINCTER ANAL FISTULA

Англо-русский медицинский словарь

экстрасфинктерный свищ прямой кишки Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTREME OLD AGE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. глубокий возраст Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTREMITY AVULSION

Англо-русский медицинский словарь

отрыв конечности Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXTRINSIC ASTHMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. приобретенная бронхиальная астма Англо-русский медицинский словарь.2012.

FACE AGUE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. невралгия тройничного нерва Англо-русский медицинский словарь.2012.

FACTOR ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

факторный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

FACTORY ACCIDENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. производственный травма Англо-русский медицинский словарь.2012.

FACULTATIVE AUTOTROPH

Англо-русский медицинский словарь

факультативный аутотроф Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALLOPIAN AQUEDUCT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фаллопиев канал * * * лицевой канал Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

ложный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE ALBUMINURIA

Англо-русский медицинский словарь

ложная альбуминурия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE AMENORRHEA

Англо-русский медицинский словарь

ложная аменорея Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. псевдоанемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE ANEURYSM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ложный аневризма * * * ложная аневризма, пульсирующая гематома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE ANGINA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. кардиалгия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE ANKYLOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фиброзный анкилоз * * * псевдоанкилоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

FALSE AZOOSPERMIA

Англо-русский медицинский словарь

ложная азооспермия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAMILIAL ATAXIA

Англо-русский медицинский словарь

семейная атаксия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAMILIAL AUTONOMIC DYSFUNCTION

Англо-русский медицинский словарь

семейная дизавтономия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAMILIAL COLIC ADENOMATOSIS

Англо-русский медицинский словарь

семейный толстокишечный аденоматоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAMILIAL ENDOCRINE ADENOMATOSIS

Англо-русский медицинский словарь

полиэндокринный аденоматоз, семейный эндокринный аденоматоз, множественная эндокринная неоплазия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAMILIAL ERYTHROBLASTIC ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

семейная эритробластная анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FAMILIAL MYELOPHTHISIC ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

семейная миелофтизная анемия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FANCONI'S ANEMIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. синдром фанкони Англо-русский медицинский словарь.2012.

FATAL ACCIDENT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. несчастный случай с летальным исходом Англо-русский медицинский словарь.2012.

FATTY ACID SYNTHASE

Англо-русский медицинский словарь

синтаза жирных кислот Англо-русский медицинский словарь.2012.

FATTY ATROPHY

Англо-русский медицинский словарь

жировая атрофия, атрофическое ожирение, дегенеративное [декомпозиционное] ожирение Англо-русский медицинский словарь.2012.

FC AREA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. область фс-рецептора Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEBRILE ALBUMINURIA

Англо-русский медицинский словарь

лихорадочная альбуминурия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEBRILE ATTACK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. приступ лихорадки Англо-русский медицинский словарь.2012.

FECAL ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

фекальный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

FECES ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

анализ кала Англо-русский медицинский словарь.2012.

FED ANTIGEN

Англо-русский медицинский словарь

абсорбированный антиген (макрофагом) Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEEBLE ANESTHESIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. слабый обезболивание Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEEDBACK AMPLIFIER

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. усилитель с обратной связью Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEMORAL AORTOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. чрезбедренный аортография * * * трансфеморальная аортография Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEMORAL ARCH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. паховая связка Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEMORAL ARTERY

Англо-русский медицинский словарь

бедренная артерия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEMOROPATELLAR ARTHROSIS

Англо-русский медицинский словарь

феморопателлярный артроз Англо-русский медицинский словарь.2012.

FERROMAGNETIC CONTRAST AGENT

Англо-русский медицинский словарь

ферромагнитное контрастное вещество Англо-русский медицинский словарь.2012.

FESTERED ATHEROMA

Англо-русский медицинский словарь

нагноившаяся атерома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FETAL ADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

фетальная аденома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FETAL ALCOHOL SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

фетальный алкогольный синдром, алкогольная фетопатия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FETAL ALLOGRAFT

Англо-русский медицинский словарь

фетальный [эмбриональный] аллотрансплантат Англо-русский медицинский словарь.2012.

FETAL AMINOPTERIN SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

фетальный аминоптериновый синдром Англо-русский медицинский словарь.2012.

FETUS AGE

Англо-русский медицинский словарь

возраст плода Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEVER AND AGUE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. малярия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBERENTRAPPED ANTIBODIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. сорбированное антитело Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBRILLARY ASTROCYTOMA

Англо-русский медицинский словарь

фибриллярная астроцитома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBRIN ADHESIVE

Англо-русский медицинский словарь

фибриновый клей Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBRINOKINASE ACTIVATOR

Англо-русский медицинский словарь

активатор фибринокиназы Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBRINOLYTIC AGENT

Англо-русский медицинский словарь

фибринолитическое средство Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBROID ADENOMA

Англо-русский медицинский словарь

фиброзная аденома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBROSING ADENOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. фиброаденоматоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBROSING ALVEOLITIS

Англо-русский медицинский словарь

лёгочный фиброзирующий альвеолит, фиброзирующий альвеолит Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIBROUS ANKYLOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фиброзный анкилоз * * * фиброзный анкилоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIELD ANESTHESIOLOGY

Англо-русский медицинский словарь

военно-полевая анестезиология Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIGHT AGAINST A DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.гл.фраз. бороться с болезнью Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIGHT AGAINST CANCER

Англо-русский медицинский словарь

противораковая борьба Англо-русский медицинский словарь.2012.

FILARIAL ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

филяриозный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

FILARIAL ASCITES

Англо-русский медицинский словарь

филяриозный асцит Англо-русский медицинский словарь.2012.

FILTERPAPER ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. капельный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

FINE NEEDLE ASPIRATE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. тонкоигольный пунктат Англо-русский медицинский словарь.2012.

FINE NEEDLE ASPIRATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. пункционная биопсия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FINENEEDLE ASPIRATION

Англо-русский медицинский словарь

аспирация иглой, аспирационная диагностическая пункция Англо-русский медицинский словарь.2012.

FINGER AGNOSIA

Англо-русский медицинский словарь

пальцевая агнозия Англо-русский медицинский словарь.2012.

FINGER ALPHABET

Англо-русский медицинский словарь

азбука на пальцах Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIRST AID

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. первый помощь * * * первая помощь Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIRST CARPOMETACARPAL ARTICULATION

Англо-русский медицинский словарь

запястно-пястный сустав кисти Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIRSTPASS CARDIAC ANGIOGRAPHY

Англо-русский медицинский словарь

радиоизотопная кардиография Англо-русский медицинский словарь.2012.

FISHGELATIN AGAR

Англо-русский медицинский словарь

рыбно-желатиновый агар-агар, рыбно-желатиновый агар Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIT OF APOPLEXY

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. апоплексический удар Англо-русский медицинский словарь.2012.

FITSLABELLED ANTIBODIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фитц-конъюгатnиммуноглобулин Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIXATION BY FREEZING AND DRYING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фиксация методом лиофилизации Англо-русский медицинский словарь.2012.

FIXED ALKALI

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. щелочь, не испаряющийся при нормальных условиях Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLAGELLAR AGGLUTININ

Англо-русский медицинский словарь

жгутиковый агглютинин Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLAGELLAR ANTIGEN

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. жгутиковый антиген * * * жгутиковый антиген Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLOW CYTOMETRIC ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

проточный цитометрический анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLOW MICROFLUOROMETRY ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

проточный микрофлюорометрический анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

FLUCTUATION IN ASCITES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. баллотирование жидкости при асците Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOCAL ATELECTASIS

Англо-русский медицинский словарь

очаговый ателектаз лёгких Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOCALCICATRICAL AFFECTION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. очагово-рубцовый поражение Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOCIFORMING ANTIBODIES

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. фокус-формирующее антитело Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOLIC ACID

Англо-русский медицинский словарь

фолиевая кислота Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOLLICULAR ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

фолликулярный абсцесс Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOLLICULAR ADENOCARCINOMA

Англо-русский медицинский словарь

фолликулярная аденокарцинома Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOLLICULAR ATRESIA

Англо-русский медицинский словарь

атрезия фолликула Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOR ANOTHER TIME

Англо-русский медицинский словарь

мед.нареч. повторно Англо-русский медицинский словарь.2012.

FORCEVELOCITY ANALYSIS OF PULSE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. анализ данных о скорости и силе пульса Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOREQUARTER AMPUTATION

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ампутация плеча с обширной резекцией плечевого пояса Англо-русский медицинский словарь.2012.

FORM OF A DISEASE

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. форма болезни Англо-русский медицинский словарь.2012.

FORMIMINOGLUTAMIC ACID

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. формимино-глютаминовая кислота Англо-русский медицинский словарь.2012.

FOUL AIR

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. зараженный воздух Англо-русский медицинский словарь.2012.

FRACTURE ADJUNCTIVE FIXATION

Англо-русский медицинский словарь

дополнительная фиксация отломков Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREE FATTY ACIDS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. свободная жирная кислота Англо-русский медицинский словарь.2012.

FREQUENCY ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. частотный анализ Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUSIDIC ACID

Англо-русский медицинский словарь

фусидовая кислота Англо-русский медицинский словарь.2012.

FUSIFORM ANEURYSM

Англо-русский медицинский словарь

вееровидная аневризма, фузиформная аневризма Англо-русский медицинский словарь.2012.

GASTRIC ABSCESS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. флегмонозный гастрит * * * флегмонозный гастрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

GASTRIC ADENOCARCINOMA

Англо-русский медицинский словарь

аденокарцинома желудка Англо-русский медицинский словарь.2012.

GASTRIC ANACIDITY

Англо-русский медицинский словарь

ахлоргидрия Англо-русский медицинский словарь.2012.

GELBLOTTING ANALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

анализ методом блоттинга в геле Англо-русский медицинский словарь.2012.

GENETIC AMYLOIDOSIS

Англо-русский медицинский словарь

генетический амилоидоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.262373945 сек)
T: 0.269222401 M: 1 D: 0